Životní prostředí

Co by se dalo změnit v oblasti životního prostředí v našem regionu?

Do pojmu životní prostředí patří příliš mnoho pojmů,problému a údajů.Snad jen některé zmíním.Například skládky,výfukové plyny a s nimi spojené katalyzátory,kvalita pitné vody (voda měkká a tvrdá),dále například nejrůznější odvětví ekologie a mnoho dalších.Všechno se vším souvisí, a tak lze těžko oddělit,kde například začíná ekologie,kde přírodní vědy a další.
Pokud máme hovořit o tématu našeho regionu,berme za pomyslný střed město Náchod.Všem,kteří víme,že Náchod leží v údolí,je nám jasné, že se zde smog a všechny nejrůznější odpadní látky usazují více než jinde.Tomuto problému nelze pomoci jinak,než zavést u všech typů automobilů katalyzátory.Můžu vám ihned dát příklad.Teď o víkendu jsem byla s rodiči v Hradci Králové a stáli jsme na kruhovém objezdu před tímto městem.Před námi se rozjížděl Trabant!Bylo to něco odporného,i přes vypnuté větrání,přes všechna zavřená okna to bylo něco strašného!Tyhle typy aut by se měly zakázat!Chvilku jsme ani přes ten všechen dým a kouř z výfuku neviděli na cestu!
Dalším problémem jsou nesčetné skládky všude po okolí.Kolikrát je k vidění i skládka odpadků tam,kde je vyznačeno „zákaz skládky“!Odpadky musíme skladovat pouze na místech,kde víme,že výpary,špína a další nebudou nikomu vadit,a že nehrozí prosakování do půdy,která je např. obdělávána.Ale uskutečnění těchto kroků už záleží jen na nás,lidech,jak si poradíme s dohodou,kde skládku umístit.S mnohými lidmi se mnohdy jedná velice nesnadně.
Teď snad jen v krátkosti o tom,zda-li je voda opravdu pitná a nemusíme se bát napít.Bylo prokázáno,že konzumace tzv. měkké vody vede například ke zvýšenému riziku zlomenin u dětí,ke vzniku rakoviny a dalších,ale naopak v tzv. tvrdé vodě se ztráty minimalizují.(viz článek z novin)
Samozřejmě,že je zbytečné zmiňovat takové problémy jako odpadky v lesích,na dětských hřištích,ale i mezi lidmi na ulici,ve školních třídách a dalších místech.Toto téma víceméně spadá pod skládky.
Všechny tyto problémy mají i svá řešení,ale to záleží na dohodě nás všech.

Hodnocení referátu Životní prostředí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. červenec 2007
  5 020×
  354 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Životní prostředí