Bojové chemické látky

Zraňujících a smrtících účinků některých chemických látek na lidský organismus zneužívají vlády a vojenské kruhy imperialistických zemí k výrobě novodobých zbraní hromadného ničení. Již v 1. světové válce použili německé armády chlóru jako válečné zbraně. Tehdy z 15 000 zasažených vojáků celá třetina zahynula, protože na plynový útok nebyli připraveni a neznali základní pravidla ochrany.
Od té doby vyrobily továrny imperialistických států značný počet chemických látek s prudkými ničivými účinky, kterých hodlají v případě války použít jako zbraní hromadného ničení. Zahrnujeme je pod název bojové chemické látky. Výroba bojových chemických látek je nákladná a je závislá na zdrojích surovin, čímž je jejich použití ve válce do jisté míry omezeno. Přesto, že používání těchto zbraní bylo mezinárodními úmluvami zakázáno, některé státy jich použily zejména tam, kde napadený neměl dostatečně vybudovanou a organizovanou ochranu. Znalost účinků bojových chemických látek a ochrany proti nim velmi zmenšuje nebezpečí i pravděpodobnost jejich použítí jako útočné zbraně.
Rozpoznávání bojových chemických látek je většinou založeno na jejich barevných reakcích s určitými jinými látkami a používá se k němu tzv. průkazníků. Hlídky, které jsou pověřeny průzkumem zamořeného území, jsou vybaveny soupravou zvanou průkazníková skříňka, v níž jsou uloženy všechny pomůcky pro určování bojových chemických látek přímo v zamořeném území. Kromě toho mohou odebírat vzorky vzduchu nebo hlíny a posílat je k průzkumu do laboratoří.
Podle účinků dělíme bojové chemické látky na tři základní skupiny: látky otravné, zápalné a dýmotvorné.

Látky otravné

Jsou to jedy, které i v malých množstvích způsobují onemocnění až smrt. Zamořují terén i na dobu několika týdnů, neboť se většinou jen zvolna vypařují. Za teplého, zejména slunečného počasí mizí zamoření rychleji, koncentrace par v ovzduší je však větší. Vítr roznáší páry těchto látek i mimo zamořené místo. Látky otravné dále dělíme na látky dusivé, zpuchýřující, nervově paralytické, dráždivé, obecně jedovaté a psychicky zneschopňující.
Dusivé otravné látky (např. chlór, fosgen, disfosgen) vnikají do organismu dýchacími cestami, a proto se proti nim chráníme ochranou maskou. Jejich účinek se projevuje po 2 až 5 hodinách úporným kašlem, nápadnou bledostí a slabostí a stupňuje se tělesnou námahou (i chůzí), prochladnutím nebo pobytem na přímém slunečním záření. Je-li zasažený v zamořeném územím, nutno mu ihned nasadit ochranou masku a ponechat mu ji po celou dobu jeho transportu tímto územím. Nesmí být zavedeno umělé dýchání.
Dusivé otravné látky nejsou rozpustné ve vodě. Vody, která jimi byla zasažena, můžeme po převaření použít. Také potraviny jsou po náležitém vyvětrání poživatelné. Odstraňování otravných látek, jemuž říkáme odmořování, provádíme omýváním zásaditými roztoky.
Zpuchýřující otravné látky (např. yperit, lewisit) jsou kapaliny a zamořují terén po dobu několika týdnů i měsíců. Pronikají na pokožku i oděvem a obuví a pokožkou se vstřebávají do těla. Na pokožce se po nějaké době objevují puchýře, které později hnisají a velmi těžko se hojí. Zasažení pokožky se kromě toho později projeví i celkovým onemocněním, právě tak jako vdechování par. Dýchací cesty a obličej chráníme ochrannou maskou, tělo ochranným oděvem a ruce pryžovými rukavicemi. Nouzově můžeme tělo chránit čímkoli, co brání přímému styku zpuchýřující otravné látky s pokožkou, musíme však pamatovat na to, že na pokožku působí i páry. Požití zamořených potravin nebo vody je velmi nebezpečné. Odmořování je zdlouhavé a používá se k němu chlórového vápna, hašeného vápna apod.
Nervově paralytické látky (např. tabun, sarin, soman, látka VX) jsou velmi prudké jedy, které pronikají do těla jak dýchacími cestami, tak i pokožkou, na níž nenechávají žádné stopy. Způsobují ochrnutí celé nervové soustavy (zúžení zornic, zvýšená produkce slin, obtížné dýchání, zvýšená potivost, zvracení, průjem a svalové křeče). Bývají označovány jako nervové jedy. Smrt je obecně způsobena paralýzou dýchání. Před vdechováním jejich par se chráníme ochranou maskou, pokožku kryjeme jako před zpuchýřujícími otravnými látkami. Důležité je včasné lékařské ošetření postižených. Prostředkem k odmořování je hašené vápno.
Látky dráždivé (např. chlóracetofenon, arzíny, látky CS a CR) dráždí oči a horní cesty dýchací. Chráníme se před nimi ochrannou maskou. Zasažený nepotřebuje lékařské ošetření a účinky těchto látek rychle mizí na čerstvém vzduchu.
Látky obecně jedovaté (např. kyanovodík, chlórkyan)
Psychicky zneschopňující látky (např. LSD, látka BZ)

Látky zápalné

Způsobují velké škody na obytných domech, průmyslových i hospodářských zařízeních a ničí úrodu. Je to např. bílý fosfor, který teplem výbuchu taje, rozstřikuje se a hoří. Popáleniny fosforem se velmi těžko hojí.
Jako zápalných látek bylo v minulé světové válce také použito termitu, elektronu a hořlavých kapalin, z nichž nejznámnější je napalm. Hašení těchto látek vodou je nebezpečné a neúčinné. Nejčastěji se hasí pískem nebo hlínou.

Látky dýmotvorné

Jsou nejméně nebezpečné. Používá se jich k zastírání průmyslových závodů, skladišť nebo vojenských jednotek a objektů. Zdraví škodlivé jsou jen ve velkých koncentracích. I v tom případě však postačí ochranná maska.


Tabun (nervová látka) bezbarvá až jantarově hnědá tekutina, lehká ovocná vůně kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle (během minuty) 400 mg (vdechnutí) 1000 mg (pokožkou) rýma, sevření zornic,stažený hrudník, křeče, zvracení, nevolnost přesunout oběť ze zamořené oblasti, umýt pokožku mýdlovým roztokem, zajistit přísun kyslíku, vyhledat protilátku, zajistit lékařskou péči

Sarin (nervová látka) bezbarvá tekutina; je-li čistá, je bez zápachu kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle 70 mg (vdechnutí) 1700 mg (pokožkou) rýma, sevření zornic,stažený hrudník, křeče, zvracení, nevolnost stejné jako v předchozím případě

VX (nervová látka) bezbarvá až jantarová tekutina; je-li čistá, je bez zápachu kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle 50 mg (vdechnutí) 10 mg (pokožkou) rýma, sevření zornic,stažený hrudník, křeče, zvracení, nevolnost stejné jako v předchozím případě

Yperit (zpuchýřující látka) bezbarvá až nahnědlá tekutina; lehká česneková nebo hořčičná vůně kontakt s pokožkou, vdechnutí působí po několika hodinách, vyvolává dlouhodobé komplikace 1500 mg (vdechnutí) 4500 mg (pokožkou) podráždění očí a dýchacích cest, slzení, puchýře a spáleniny na pokožce, plicní otok stejné jako v předchozím případě, nejdůležitější je zajistit přístup kyslíku

Kyanovodík (krevní látka) bezbarvý plyn nebo tekutina; páchne po hořkých mandlích vdechnutí rychle 2000 mg zmatení, závratě, křeče, zrychlený dech a tep, asfyxie zajistit přístup kyslíku, zajistit specifickou doplňkovou léčbu

Fosgen (dusivá otravná látka) bezbarvý plyn, vůně čestvě posekané trávy vdechnutí okamžitě do 72 hodin 3200 mg podráždění očí a dýchacích cest, plicní otok, dušení zajistit přístup kyslíku, není žádná specifická protilátka

CS (dráždivá látka) nažloutlá krystalická látka, zapáchající po pepři kontak s očima, vdechnutí podráždění očí a dýchacích cest, nevolnost, zvracení čerstvý vzduch, dekontaminace alkohol. roztoky

Hodnocení referátu Bojové chemické látky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. říjen 2007
  16 643×
  1022 slov

Komentáře k referátu Bojové chemické látky