Fyzikální chemie

Fyzikální chemie je obor, který studuje chování látek během chemických reakcí probíhajících za různých podmínek, a které souvisí s jejich chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Využívá různých měření.
FYZIKÁLNÍ CHEMIE SE ZABÝVÁ:
1. Tuhými látkami, kapalinami a plyny, změnami skupenství, jejich příčinami ve vztahu k struktuře látek.
2. Fyzikální a chemickou strukturou látek, jejich částicemi a vazbami
3. Strukturou atomu a jejím významem ve struktuře látek
4. Měřením množství a vztahy pro množství kapalných látek, plynů a tuhých látek
5. Typy chemického chování
6. Popisem látek a chemických reakcí
7. Jak se látky směsují
8. Změnami při chemických reakcích
9. Působením elektrického proudu na látky a získáváním elektrického proudu prostřednictvím reakcí
10. Rozdílnou reaktivitou látek a jejím vysvětlováním

VLASTNOSTi A JEJICH ZMĚNY

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:Všechny vlastnosti látek, vyjma těch, které ovlivňují jejich chování při chemických reakcích.
DVA HLAVNÍ TYPY: A/KVALITATIVNÍ-popisné vlastnosti látek, jež nelze
exaktně vyjádřit. Je to:zápach,
chuť a barva
B/KVANTITATIVNÍ- vlastnosti, které lze měřit a
matematicky vyjádřit, např.
teplota tání, teplota varu
tvrdost,hustota a hmotnost
-hustota závisí na hmotnosti částic a na tom jak jsou navzájem uspořádány
- tvrdost závisí na vazbách a struktuře
- teplota tání závisí na vazbách a struktuře
- teplota varu závisí na vazbách a struktuře

 

 

 

FYZIKÁLNÍ ZMĚNY

Změny, při nichž se mění jedna nebo více fyzikálních vlastností látky.
Obvykle probíhají hladce v obouch směrech.
-fyzikální změna kapalné látky na tuhou je způsobena odejmutím energie části
cím látky

CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vlastnosti, ketré způsobují specifické chování látek během chemických reakcí.
Chemické vlastnosti závisí na elektronové konfiguraci vazbách, struktuře a energetických změnách

CHEMICKÉ REAKCE
Všechny změny, jež mění chemické vlastnosti látek nebo vedou k vytváření nových. Při chemické reakci vznikají z výchozích látek(reaktantů) produkty.
REAKTANTY:látky, jež jsou na počátku chemické reakce
PRODUKTY:látky vznikající chemickou reakcí
ČINIDLO:látka, jež se používá k vyvolání chemické reakce. Je to tedy jeden z reaktantů. Obvyklá činidla v laboratoři jsou kyseliny chlorovodíková a sírová a hydroxid sodný.

REZAVĚNÍ-rezavění železa je chemickou reakcí
-železo, voda a kyslík jsou reaktanty
-tato reakce je poměrně pomalá, řada reakcí probíhá mnohem rych-
leji

KOROZE- reakce kovu se vzdušným kyslíkem
-kov je oxidován za vzniku vrstvy oxidu na povrchu
-kov je zeslabován, někdy oxid vytváří ochranu proti další korozi
-korozi lze předcházet zamezením přístupu kyslíku ke kovu nebo
zabráněním uvolňování elektronů kovem

Hodnocení referátu Fyzikální chemie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. duben 2008
  4 656×
  371 slov

Komentáře k referátu Fyzikální chemie