Rubín

skupina korundu

Rubín patří mezi korundy.Čistý korund je bezbarvý,barevnost drahokamu způsobuje stopové množství příměsí.Příčinou červeného zbarvení je chrom.Název je odvozen od latinského ruben,výrazu pro červenou barvu.Někdy mívá hnědé skvrny, které jsou způsobeny přítomností železa.

FYZIKÁLNÍ A OPTICKÉ VLASTNOSTI

Rubín krystaluje v klencové soustavě,jeho relativní hustota je 4,0 a tvrdost 9,0.Jeho tvar je proměnlivý a závisí na typu nalezišť.Z Barmy pocházejí rubíny,které mají tvar tabulkových šestibokých hranolů.
U rubínů nelze mluvit o skutečné štěpnosti,spíše se jedná o linie zeslabení nebo oddělování.Tento drahokam má lasturovitý lom a skelný lesk.Absorpční spektrum je charakterizováno jemnými liniemi v červené části a širšími liniemi zakrývajícími většinu žluté,zelené a fialové části spektra.jestliže jsou rubíny pozorovány přes tzv. ,,křížený filtr “ mají luminiscenci připomínající červenou záři.

NALEZIŠTĚ S DRUHY HORNIN

Nejkvalitnější rubíny jsou z oblasti Magoku v Barmě.Písemné záznamy o jejich těžbě se datují od roku 1957,avšak podle legend se tu rubíny sbírali v říčních sedimentech již mnohem dříve.Lze je nalézt také v říčním písku.Rubíny z Barmy mají barvu ,, Holubí krve “Největší světová naleziště rubínů,tmavších než rubínů z Barmy jsou v Thajsku.
Zvláštní jsou rubíny z Tanzanie.Mají tvar krátkých hranolovitých krystalů Zasazených do světle zelené horniny.Rubíny dlouhé až 5metrů známe ze svahů v údolí Hunza v Pákistánu.Další naleziště jsou také v Austrálii,v Afghánistánu,Kambodži,V Mysore v Indii,v Malawi, v USA v Montaně a Severní Karolíně.

TVAROVÁNÍ,IMITACE A SYNTETICKÉ MATERIÁLY

Rubíny se brousí do faset nebo do kabošonu.některé kameny mají uzavřeniny krátkých jehliček oxidu titaničitého uspořádaných do linií souběžných s hranou krystalu.Tento jev je příčinou jejich hedvábného lesku.vybroušením do kabošonu kameny získávají šestipaprsčitý asterismus.Synteticky se rubíny vyrábějí do od konce 19.století tzv. Verneuilovou metodou a brzy se staly prvními drahokamy vyráběnými v komerčním měřítku.Dnes nahrazují rubíny pravé,kterými se v minulosti tradičně osazovali ložiska do hodinek a do jiných přesných přístrojů.

Hodnocení referátu Rubín

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. září 2007
  4 669×
  324 slov

Komentáře k referátu Rubín