Stříbro

Chemický prvek I.B skupiny periodické tabulky.Latinským názvem argentum a značky Ag. Je to ušlechtilý kov krásně bílého lesku , dá se velmi dobře leštit a tvrdostí stojí mezi mědí a zlatem.Hned po zlatu má největší těžnost ze všech kovů.Také má ze všech kovů největší elektrickou i tepelnou vodivost. Krystalizuje do krichlové mříšky.Krystalová strukura je zachována i v malých částečkách koloidního stříbra .Bod tání u stříbra je 960,5°C a bod varu je 2 212°C. Hustotu má 10, 499 . 103 g.cm-3.
Výskyt: Převážně se vyskytuje v přírodě a je nazýván sirníkem, často s jiným sirníkem, např. olova , mědi , antimonu a arsenu.Důležitý je také výskyt jako ruda vyskytující se zejména v Mexiku a Jižní Americe, a podobě argenitu s chemickým vzorcem Ag2S. Sirník stříbrný je vždy obsažen v malém množství ( maximálně 1%).
Výroba: Stříbro se vyrábí z vlastních stříbrných rud a ve velkém množství také z rud olova, zinku a mědi, které obsahují stříbro.Mnoho stříbra se získává jako vedlejší produkt při hutnickém zpracovávání stříbronosného galenitu. Statistický přehled těžby stříbra od roku 1948 – 1965 udává Mexiku v roce 1958 1 462 tun vytěženého stříbra ročně ,oproti Francii , která téhož roku vytěžila pouhých 160 tun Ag. Na konci 20. století ( kolem roku 1975) mělo i tehdejší Čekoslovansko velký význam na těžbě stříbra.Těžba v tomto období přesahovala až 1% světové těžby.
Čištění stříbra: Stříbro získávané některou z popsaných metod obsahuje vždy trochu zlata a větčinou i měď.Proto je nutné ho čistit. Provádí se to buď afinací nebo elektrolitickou rafinací.
Afinace je založena na rozpuštění stříbra horkou koncentrovanou H2SO4. Častěji se používá elektrolytická rafinace.Postupuje se tak, že stříbro určené k rafinaci, které smí obsahovat jen málo mědi a olova se zavěsí v podobě desek jako anoda do silně zředěné kys. dusičné nebo do roztoku dusičnanu stříbrného.Při elektrolýze přechází kromě stříbra do roztoku také olovo a měď.Touto cestou získané "elektrolytické stříbro" má ryzost 999,5 a více.
Nejčastější sloučeniny stříbra: AgNo3 - dosičnan stříbrný ; AgCl - chlorid stříbrný ; AgBr - bromid stříbrný nebo Ag2O – oxid stříbrný.
Užití: Stříbro se užívá na výrobu užitkových předmětů ( jako např. zrcadla nebo termosky), k výrobě ozdobných předmětů, chemického a chirurgického náředí, v elektrotechnických zařízeních , na elektrické kontakty a na výrobu kondenzátorů.Koloidní stříbro má bakteriocidní účinky.Sloučeniny stříbra se převážně využívají ve fotografickém průmyslu. Slitiny stříbra zejména s paladiem a mědí se používají ve zlatnictví na výrobu šperků a v zubním lékařství , nebo na výrobu mincí.

Popis odborných názvů a slov:

Afinace - způsob čištění Ag působení kys.sírové.
Anoda - kladná elektroda
Argenid - leštěnec stříbrný, ruda stříbra vyskytující se v Mexiku a Již.Americe.
Bakteriocidní účinky - jev – usmrcení bakterií - dezinfekce
Galenit - přírodní hornina
Koloidní stříbro - kapalné Ag v jiné kapalině
Kondenzátor - přístroj, kde se pára odváděná teplem snaží chladit vodou.
Elektroda - vodič
Elektrolýza - poutání jontů pomocí kladnáho a záporného náboje.
Rafinace - způsob čištění Ag pomocí elektolýzy.
Sirník - sloučenina Ag + S

Použitá literatura:

1) Chemické tabulky analitických sloučenin–Doc. RNDr František Březina Csc.
2) Anorganická chemic REMY I.díl – Dr. Henrich Remy
3) Obecná a anorganická chemie – Klikorka, Hájek, Votický.

Hodnocení referátu Stříbro

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. únor 2008
  12 208×
  508 slov

Komentáře k referátu Stříbro