Výroba piva

Obsah:
1) Představení výrobku, název, jeho použití, historie
2) Suroviny pro výrobu, popis výroby (technologický postup)
3) Druhy na trhu, šířka sortimentu
4) Místa prodeje
5) Nároky na prodej a skladování
6) Doba použitelnosti
7) Cenová relace
8) Zkušenosti s výrobkem, vliv výrobku na zdraví

1) Představení výrobku, název, jeho použití, historie

Představuji Vám výrobek společnosti Plzeňský prazdroj a.s. a tím je pivo Gambrinus. Zvolila jsem tento výrobek proto, že je to asi nejznámější výrobek, který vyvážíme do celého světa.
Plzeňský Prazdroj, a.s. je firmou, která zaujímá na českém trhu výjimečné postavení, snaží se nabízet nejvyšší hodnoty každému zákazníkovi či konzumentovi jak svým servisem, tak i kvalitou výrobků. Dnes je skupina Plzeňského Prazdroje, a. s., do níž patří také společnosti Pivovar Radegast a.s. a Pivovar Velké Popovice a.s., s výstavem téměř osm milionů hektolitrů jedenáctou největší pivovarskou společností v Evropě a součástí South African Breweries plc.
Každá společnost nebo výrobek má obchodní značku tzv. logo, které je typickým poznávacím prvkem výrobku či společnosti. Toto je značka piva Gambrinus.

Historie
V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. udělil 260 plzeňským měšťanským domům právo várečné. Toto privilegium povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Velmi brzy se však začaly stavět ve městě společné pivovary, ve kterých byla výroba výhodnější. V roce 1842 byl uveden do provozu Měšťanský pivovar, předchůdce dnešního pivovaru Plzeňský Prazdroj. První várka piva tzv. plzeňského typu, označovaného dnes ve světě jako pils - pilsner - pilsener, byla uvařena v Plzni dne 5.října 1842.
Původ jména Gambrinus
Původ je ve jménu Jana Prvního, vévody brabantského (1251-1294). Byl čestným předsedou bruselského sladovnického cechu ve druhé polovině 13. století. Vévoda je považován za patrona sladovníků a byl pradědečkem nejvýznačnějšího českého panovníka Karla IV. Jeho jméno se někdy psalo Gan a zkomolením slov „Gan Primus“ vzniklo Gambrinus. Vévoda byl často zobrazován sedící na sudu a s nádobou pěnícího piva v ruce.

2) Suroviny na výrobu, popis výroby (technologický postup)

Pivo je slabě alkoholický, lahodný a zdravý nápoj, vyrobený z vody, ječmene a chmele a čistých pivovarských kvasnic.
1. Výroba sladu
Slad vzniká z pečlivě vybraného sladovnického ječmene. Ječmen se však musí nejdříve sesladovat, tj. máčením, klíčením a sušením přeměnit škrobnaté látky ječmene a jeho bílkovin tak, jak to vyžaduje vaření piva.
2. Šrotování
Šetrné, avšak důkladné mletí sladu za účelem zpřístupnění obsahu zrna.
3. Vystírání
Umletý slad a ječmen se smíchá s varní vodou ve vystírací kádi. Část husté tekutiny - vystírky - se spustí do rmutového kotle.

4. Rmutování
Cílem rmutování je převedení všech potřebných složek ze sladu do roztoku.Část směsi šrotu s vodou je postupně zahřívána s technologickými prodlevami při daných teplotách až k bodu varu a posléze ve dvou částech přečerpána k druhému podílu vystírky. Celý objem je pak přečerpán do scezovací kádě.
5. Zcezování
Zbytky sladových zrn se usadí na perforovaném dně kádě. Přes takto vzniklou přirozenou filtr. vrstvu je přefiltrován celý obsah kádě a do kotle B2 vtéká již čirá sladina.
6. Chmelovar
Do sladiny se přidá chmel a směs se uvede do varu. Během chmelovaru přecházejí hořké látky z chmele do roztoku. Tím získáváme sladkohořkou tekutinu - mladinu.
7. Chlazení mladiny
Mladina se přečerpá do vířivé kádě. Během rotačního pohybu dochází k usazení jemných kalů do tvaru kužele na dně kádě. Mladina po určitém technolog. odpočinku prochází chladičem, za pomoci kterého je zchlazena na zákvasnou teplotu - cca 90C.
8. Hlavní kvašení
Po schlazení je mladina čerpána dlouhým potrubím do oddělení cylindrokonických tanků (CKT). Na této cestě je mladina provzdušňována a je do ní dávkováno stanovené množství kulturních kvasinek vlastní výroby. Po naplnění kvasného CKT dochází k intenzivnímu kvašení, při kterém se extrakt obsažený v mladině přeměňuje na alkohol a kysličník uhličitý. Na konci hlavního kvašení klesají kvasnice na dno kvasné kádě nebo kvasného CKT a jsou odčerpávány do zvláštních nádob. Ve stejných CKT probíhá i dokvašování a závěrečné zrání piva.
9. Filtrace a stáčení
Hotové pivo prochází odstředivkou a filtrem, kde jsou za pomoci křemeliny odfiltrovány zbytky kvasinek a čiré pivo je připraveno ke stáčení. Pivo je za přísně dodržovaných hygienických podmínek plněno do nádob dle přání zákazníka (lahví, plechovek, sudů či cisteren).

3) Druhy na trhu, šířka sortimentu

Plzeňský Prazdroj a.s. v součastné době (po sloučení s pivovary Radegast a Velké Popovice) vyrábí tyto značky piv:
Pilsner Urquell - světlý ležák, výčepní pivo světlé
Gambrinus - Premium - světlý ležák, výčepní světlé pivo, diabetické pivo
Primus - výčepní světlé
Radegast - Triumf - výčepní pivo světlé, Birell - nealkoholické pivo
Velkopopovický Kozel - Premium - světlý ležák, Světlý - výčepní pivo světlé, Tmavý - tmavé pivo výčepní

Bližší údaje uvádím pouze k obchodní značce Gambrinus, na kterou je tato práce zaměřena:

Gambrinus Premium - světlý ležák 12 º
Značka Gambrinus je nejžádanější značkou piva na českém trhu. Gambrinus Premium se vyznačuje plnou, sladce sladovou chutí splývající s příjemnou hořkostí. Typická při výrobě je delší doba zrání pro upravení a zaokrouhlení výsledné chutě. Jedná se o světlé spodně kvašené pivo s 5 % obsahem alkoholu. Je k dispozici v cisternách, KEG sudech, lahvích a plechovkách.
Gambrinus - světlé pivo 10 º
Gambrinus - světlé pivo z Plzně je nejprodávanějším pivem v ČR. Vyznačuje se lahodně nahořklou chutí, sytou barvou, bohatou pěnou a správným řízem. Jedná se o 10 % spodně kvašené pivo s 4,1 % obsahem alkoholu. Díky vysokému obsahu hořčíku, draslíku, fosforu a jiných stopových prvků je považován za ideální nápoj pro sportovce po fyzické zátěži. Je k dispozici v cisternách, sudech KEG, lahvích a plechovkách.

Diabetické pivo
Plzeňský Prazdroj, a.s. nabízí od ledna 1999 Gambrinus pivo se sníženým obsahem cukru, sodíku, vápníku, bílkovin, neobsahuje tuk ani cholesterol. Pivo je vyrobeno tradičním varným postupem s následným delším prokvašením. Obsah alkoholu je 3,6 % objemu. Pivo je vhodné pro všechny, kterým z dietetických důvodů vadí sacharidy nebo obezita. Pivo je k dispozici v lahvích. Nutriční hodnoty na 100 ml. piva: Bílkoviny 0,35 g, cukry 0,7 g, vláknina 0 g, sacharidy max. 0,75g, tuky 0 g, sodík 0,003 g, energetická hodnota 140 kJ, 35kcal. Pivo se sníženým obsahem cukru obsahuje ve 100 ml max. 0,75 gramů sacharidů.
Řezané pivo
Je to směs černého a světlého piva. Není stanoven přesný recept. Každý konzument si může namíchat „řezáka“ v poměru, který mu nejlépe chutná. Většinou je však v restauracích podáván řezák v poměru 1 díl piva světlého a 1 díl piva tmavého.

4) Místa prodeje

Pivo Gambrinus můžeme koupit v běžné síti malých obchodů, supermarketů i hypermarketů. Supermarkety a hypermarkety nabízejí většinou všechny vyráběné druhy, aby uspokojily široký okruh zákazníků. Menší obchody neodebírají celý sortiment, protože nemají k jeho skladování a prodeji prostor. Nabízejí proto od každé značky ty nejprodávanější druhy.
Pivo Gambrinus se samozřejmě prodává v pohostinstvích, restauracích, bistrech a barech. Některé restaurace vedou více druhů piv, jiné jsou zaměřeny pouze na 1 nebo 2 značky. Zákazník si proto musí najít restauraci, kde prodávají jeho oblíbenou značku.

5) Nároky na prodej a skladování

Pivo se balí do různých druhů obalů. Nejčastější jsou skleněné lahve - 0,5 litru nebo 0,33 litru. Dále se používají hliníkové plechovky - 0,5 a 0,33 litru. Oba dva druhy obalů se dodávají hlavně do obchodů a do některých restaurací, které nepodávají točené pivo.
Restaurace a pohostinství, které prodávají točené pivo, odebírají pivo ve větších obalech a to především v KEG sudech - 30 a 50 litrů, nebo v cisternách po 20 nebo 30 hl, běžně však cisterna obsahuje i 70 až 80 hl
Podle toho, kam je pivo dodáváno a v jakém obalu se dodává je rozdílné i skladování a nároky na prodej.
Obchody prodávající pivo v lahvích mají poměrně velkou část obchodu zastavěnou přepravkami s pivem a ostatními nápoji. Zbytek skladují ve skladech, odkud pivo neustále doplňují na prodejní plochu. Pivo v lahvích nemusí mít v prodejně speciální podmínky, je dobře uzavřené a vydrží v běžných podmínkách určenou skladovací dobu.
Naproti tomu pivo v sudech nebo cisternách dodávané do restaurací se zaveze přímo do sklepních prostor budovy, odkud se potrubím vede do nálevního pultu.

6) Doba použitelnosti

Každý potravinářský výrobek má na svém obalu uvedenou dobu použitelnosti, tj. dobu, po kterou se může bez problémů jíst nebo pít. Po této době by si každý měl rozmyslet, zda zkonzumuje výrobek, kterému uplynula doba použitelnosti, i když vypadá na pohled dobře. Někdy se může stát, že výrobek začne měnit své chemické vlastnosti a po použití může vyvolat střevní potíže nebo i některé nemoci.
Doba použitelnosti piva v lahvích se pohybuje od 3 do5 měsíců a je vyražena na etiketě.

7) Cenová relace

Ceny piva Gambrinus nejsou jednotné a pohybují se podle toho, jaký typ obchodu nebo restaurace ho prodává. V běžných obchodech jsou to ceny od 7,50 Kč po 15,- Kč za 0,5 l láhev piva. Desetistupňové pivo je samozřejmě na dolní hranici tohoto rozmezí a dvanáctistupňové na horní. Záleží také na druhu obchodu, menší obchodníci mají všeobecně zboží dražší než velké hypermarkety. V hypermarketech se může v různých akcích cena pohybovat i pod hranicí 7,- Kč, ale je to spíš výjimečné. Pivo značky Gambrinus patří k velice vyhledávaným a kvalitním pivům a proto ho nikdy nekoupíte např. za 4,40 jako některé jiné druhy.
Pokud si jdete koupit točené pivo do restaurace, záleží v jaké cenové skupině se nacházíte. V nižších cenových skupinách, v běžném pohostinství se cena pohybuje od 10,- Kč do 15,- Kč za 0,5 l piva, v lepší restauraci už je cena od 20,- do 30,- Kč za 0,5 l piva a v několika hvězdičkovém hotelu jsou ceny nesrovnatelné. Pohybují se jak okolo 50,- Kč tak i okolo 100,- Kč za 0,5 l piva.

8) Zkušenosti s výrobkem, vliv výrobku na zdraví

Osobní zkušenosti s pivem nemám, protože ho nepiju. Mohu tak uvést pouze zkušenosti z naší rodiny, kde je oblíbené pivo Gambrinus desetistupňové.

Značka Gambrinus je také nejoblíbenější a nejžádanější značkou na našem trhu, tvoří 73 % tuzemského prodeje Plzeňského Prazdroje. Gambrinus získal v roce 1997 titul Desítka roku i zlatý pohár PIVEX na mezinárodním veletrhu pivovarnictví a sladovnictví PIVEX v Brně. v roce 1998 značka Gambrinus Premium získala 3. místo ve Zlatém poháru PIVEXu.

Pivo a zdraví

Jaké látky obsahuje pivo?
Pivo obsahuje 92 % vody (umožňuje rychlé uhašení žízně), neobsahuje tuky ani cholesterol, ale díky sacharidům (10 % denní spotřeby v 1 l nápoje) je zdrojem energie (cca 400 - 500 kcal v 1 l nápoje). Dále jsou přítomny všechny vitamíny skupiny B, stopové prvky a minerály (především hořčík - 1/2 denní spotřeby, draslík - 20 % denní spotřeby, fosfor - 40 % denní spotřeby, chloridy, křemík, zinek) a balastní látky podporující trávení. Obsah alkoholu je v pivu oproti jiným alkoholickým nápojům nízký - 0,5 - 5 % alkoholu v závislosti na typu piva (0,5 - 5,1 procent).

Vliv piva na zdraví
Pivo obsahuje vodu, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, biogenní prvky, ionty a další látky pozitivně působící na lidský organismus, neobsahuje tuky ani cholesterol, ale díky sacharidům je zdrojem energie. Přítomnost všech vitamínů skupiny B, stopových prvků a minerálů především hořčíku, draslíku, fosforu, chloridu, křemíku, zinku, balastních látek podporujících trávení a nižší koncentrace škodlivin, vede k následujícím pozitivním účinkům umírněné konzumace piva (doporučeno 1 - 2 l denně): uklidňující vliv, odbourání stresu, prevence proti infarktům a srdeční mrtvici, příznivé účinky na trávení, činnost žaludku, snížení hladiny cholesterolu, růst, nervovou aktivitu, prevence proti kožním chorobám, prevence tvorby ledvinových a žlučníkových kamenů, podpora vylučování moči, anti-oxidační ochrana proti nádorům a srdečně cévním onemocněním, prevence arteriosklerózy, Alzheimerovy nem, kladné účinky na metabolismus bílkovin, aminokyselin, snížení krevního tlaku, povzbuzení tvorby červených krvinek posílení kostí.

Složky piva škodlivé pro zdraví
Nejškodlivější je alkohol, který je ovšem v pivě obsažen ve velmi nízké koncentraci. Pivo obsahuje 92 % vody a u plzeňských piv od 0,5 do 5,1 % obsahu alkoholu. Nadměrné pití piva může poškozovat játra, ledviny a způsobovat nadměrné odumírání mozkových buněk. V tomto případě je ale riziko těchto problémů z alkoholických nápojů u piva nejnižší.

Zdravá míra konzumace piva
Nejnovější výzkumy prokázaly, že nejvíce umírají kuřáci, kteří nadměrně pijí alkoholické nápoje, hned za nimi jsou lidé, kteří nadměrně holdují alkoholickým nápojům a nebo nepijí vůbec. K tématu pivo, alkohol a zdraví člověka existuje celá řada studií. Doporučení například ministerské komise britské vlády je: užitečné je pít denně jeden až dva drinky (jeden nápoj je 8 gramů alkoholu), nezávadné jsou 3 až 4 drinky u mužů za den, větší počet drinků nad 3 až 4 je riskantní. Profesor Piedl například dále uvádí: jedno pivo je lepší než žádné, dvě jsou lepší než jedno. Čtyři piva však neznamená, že jsou dvojnásobně lepší než piva dvě. Plzeňský Prazdroj, a.s. poukazuje tak na přednosti umírněného pití piva.

Hodnocení referátu Výroba piva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. červenec 2007
  8 018×
  2027 slov

Komentáře k referátu Výroba piva