Aeneis

Autor:
Vergilius- Publius V. Maro, * 15. 10. 70 př. n. l., † 21. 9. 19 př. n. l., římský básník; nejvýznamnější latinský epik, chráněnec císaře Augusta. Zpočátku psal poezii ve stylu neoteriků, která se svým výrazem blíží zejm. Catullovi (Catalepton). Proslavila ho básnická sbírka Bucolica (Zpěvy pastýřské), nazývaná též Eclogae, jíž Vergilius do římského literárního prostředí uvedl Theokritovu pastýřskou idylu. Na rozdíl od svého řeckého předchůdce vnesl Vergilius do idylického světa pastýřů římský politický mýtus; nejslavnější, čtvrtá ekloga, předpovídající zrození božského dítěte a příchod Zlatého věku, byla později vykládána v křesťanském duchu jako předzvěst Kristova zrození. Učená skladba Georgica (Zpěvy rolnické), zahrnující čtyři zpěvy (o rolnictví, sadařství a vinařství, chovu dobytka a včelařství), podává idealizovaný obraz venkovské práce a oslavuje mír panující pod patronací císaře Augusta. Vrcholem Vergiliovy tvorby je mytologický epos Aeneis, vyprávějící příběh trójského hrdiny Aenea, který po vyvrácení rodného města hledá novou vlast pro svůj národ. Vergilius chtěl tímto eposem vytvořit latinský protějšek Odyssey a Íliady.

Obsah:
Kniha vypráví o putování Dardanského hrdiny Anenea z Tróje.Aeneas byl syn Priamova bratrance Anchísa a bohyně Venuše a přes Troá a Dardana potomek Jovův.V trójské válce bojoval po boku Trójanů a byl po Hektorovi nejstatečnějším bojovníkem. Po dobytí Tróje se mu podaří odplout s několika Trójany, synem Julem a otcem Anchísem. Aeneova manželka Kreusea však zahynula při útěku z hořící Tróje.Aeneas nejdříve putuje do Thrácie, kde měl pod ochranou krále Polymnestora pobývat nejmladší Priamův syn Polydorus. Po příjezdu do Thrácie zjišťuje, že Polymnestor dal Polyduruse po zkáze Tróje zabít, aby se zmocnil jeho pokladu.Poté putuje Aeneas k ostrovu Délos, kde vyslechne věštbu boha Apollona, který určil jako domov uprchlíkům z Tróje zemi, ze které pochází Aeneův rod. Aeneas se domníval, že touto zemí je Kréta, proto odplul a založil na ní město. Nedlouho po založení města se však v něm začal šířit mor. Aeneas usoudil, že mu není bohy určeno zůstat na Krétě, a proto se chtěl vrátit na Délos, aby zde vyslechl novou věštbu. Než však to stačil učinit, zjevil se mu Apollo, který mu nařídil, aby odplul do Itálie, a tam založil město. Aeneas připlul na ostrovy Strofad v Iónském moři, kde však sídlily Harpyje, které předpověděly, že Aeneas nepostaví město do doby než, jej zkruší takový hlad, že sní s jídlem i stoly. Na další plavbě narazil na hrad, který se na vlas podobal Trójskému Pergammu. Rozkázal přistát a zjistil, že zde vládne Helenus, Priamův syn. Helenus byl věštcem a pronesl věštbu, že Aeneas má založit město při ústí řeky Tiber, tam, kde nalezne prasnici s třiceti malými prasátky.Poté Aeneas potkal Sybillu,se kterou se vydal do podsvětí za svým zemřelým otcem a setkal se zde také se svou láskou Didonou.Za ženu si vzal Lavinii,dceru krále Latina. Na místě, které mu bylo určeno věštbou založil město Lavinium z něhož vzešel Řím.

Úryvek:
…Najednou upoutal jejich pozornost obrovský kůň.Proč ho Řekové postavili?Co si s ním mají počít?Svrhnout ho do moře,nebo na místě spálit?Nejlepší bude vtáhnout ho do města a jako kořist ho postavit na hrad.Vtom se objevil před lidem,který se různil v názorech,Apollinův kněz Lakoon se dvěma svýmy syny.Varoval krajany před vším,co pochází z rukou nepřítele, byť to byl dar.Vždyť ten kůň může být nějakou léčkou,snad jsou v něm dokonce ozbrojení muži!…

Aeneas je největší římský epos nejen pro svůj rozsah 9796 veršů,ale i pro svou uměleckou úroveň,hlavně však pro svůj význam.Pro svou dokonalou formální a jazykovou stránku byl epos oblíben v pozdní antice i ve středověku a sloužil jako školní četba.

Hodnocení čtenářského deníku Aeneis

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. září 2007
  8 268×
  595 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Aeneis

Jana JJDSVesela(zavináč)seznam.cz
Použila jsem tvůj deník, sháním materiál k písemné práci, děkuji hezký den