Vergilius, Publius Maro - Aeneas

Kniha vypráví o putování Dardanského hrdiny Anenea z Tróje.
Aeneas byl syn Priamova bratrance Anchísa a bohyně Venuše a přes Troá a Dardana potomek Jovův.
V trójské válce bojoval po boku Trójanů a byl po Hektorovi nejstatečnějším bojovníkem. Po dobytí Tróje se mu podaří odplout s několika Trójany, synem Julem a otcem Anchísem. Aeneova manželka Kreusea však zahynula při útěku z hořící Tróje.
Aeneas nejdříve putuje do Thrácie, kde měl pod ochranou krále Polymnestora pobývat nejmladší Priamův syn Polydorus. Po příjezdu do Thrácie zjišťuje, že Polymnestor dal Polyduruse po zkáze Tróje zabít, aby se zmocnil jeho pokladu.
Poté putuje Aeneas k ostrovu Délos, kde vyslechne věštbu boha Apollona, který určil jako domov uprchlíkům z Tróje zemi, ze které pochází Aeneův rod. Aeneas se domníval, že touto zemí je Kréta, proto odplul a založil na ní město. Nedlouho po založení města se však v něm začal šířit mor. Aeneas usoudil, že mu není bohy určeno zůstat na Krétě, a proto se chtěl vrátit na Délos, aby zde vyslechl novou věštbu. Než však to stačil učinit, zjevil se mu Apollo, který mu nařídil, aby odplul do Itálie, a tam založil město. Aeneas připlul na ostrovy Strofad v Iónském moři, kde však sídlily Harpyje, které předpověděly, že Aeneas nepostaví město do doby než, jej zkruší takový hlad, že sní s jídlem i stoly. Na další plavbě narazil na hrad, který se na vlas podobal Trójskému Pergammu. Rozkázal přistát a zjistil, že zde vládne Helenus, Priamův syn. Helenus byl věštcem a pronesl věštbu, že Aeneas má založit město při ústí řeky Tiber, tam, kde nalezne prasnici s třiceti malými prasátky.
Dále unikl Aeneas Cyklopům a soptící Etně, kde zahynul jeho otec Anchíses. Když byl Aeneas znovu na moři, rozhněvala se na něj Jovova manželka Juno a poslala mu bouři, při které se ztratil a ztroskotal v zemi Punů nedaleko Kartága.
V Kartágu se do Aenea zamilovala královna Dido a Aeneas ji chtěl pojmout za manželku. Bohové mu však přikázali aby plul dál do Itálie, jak mu bylo určeno Osudem. Když Aeneas se svými druhy odplouval z Kartága, proklela nešťastná Dido jej i jeho rod a spáchala sebevraždu.
Aeneas doplul na Sicílii, kde jej vlídně přijal král Acestes. Při hrách na oslavu přátelství mezi oběma panovníky se bohyně Junona převtělila do jedné z Trójských žen, vedla vzpouru proti dalšímu putování a iniciovala podpálení trójského loďstva.
Aeneas se rozhodl nechat na Sicílii ty, kteří již nechtěli dále putovat do zaslíbené země, a se zbytkem svých druhů se vypravil k italským břehům. Konečně se před Aeneovými loděmi objevilo italské pobřeží u Kům, kde měl své pozemské sídlo král Apollo. Aeneas vyhledal věštkyni Sibyllu aby se s ní vydal do podsvětí navštívit svého zesnulého otce. Sibylla mu určila několik úkolů, a když je splnil, vydali se do podsvětí. Zde se setkal s otcem a viděl budoucnost města Říma, které vzejde z jeho rodu. Po návratu pokračoval Aeneas k ústí Tiberu, aby tam založil město. Nejdříve však musel požádat o kus země krále Latina. Ten požadavky přijal a rozhodl se dát Aeneovi za ženu svou dceru Lavinii. To se však nelíbilo Turnovi kterému byla Lavinie zaslíbena. Turnus vytáhl se svými spojenci proti Aeneovi, ten ho však porazil a pojal Lavinii za manželku. Na místě, které mu bylo určeno věštbou založil město Lavinium z něhož vzešel Řím.

Hodnocení čtenářského deníku Vergilius, Publius Maro - Aeneas

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. říjen 2007
  4 701×
  547 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Vergilius, Publius Maro - Aeneas