Římská literatura

Je to literatura latinská, většinou nepůvodní rozvíjí řeckou lit. období od 3.st.př.n.l. do 5.st.n.l. Dělí se na období archaické, obd.vrcholové(zlatý věk), obd.stříbrný věk a obd.úpadku.
Obd.archaické:
3.s.př.n.l. rozvijí se komedie, autor komedií Titus maccius Plautus-čerpá ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci, milenci) Díla: Komedie o hrnci a Pseudolus.
Vrcholové období (zlatý věk):
1.st.př.n.l. až poč.n.l. rozvijí se řečnictví, paměti a lyrika.
Řečnictví-Marcus Tullius Cicero-období občanských válek-politické řeči, dopisy. Byl to řečník
dochovaných promluv, který měl vždy podložené argumenty, přestavitel římského řečnictví
(rétoriky)- ta propracovala zásady uměleckého řečnického stylu, Cicero svůj názor prokládá
citacemi.
Paměti-Gaius Julius Caesar-Zápisy o válce galské
Lyrika-Publius Vergilius Maro-psal z vesnického prostředí, obdiv a láska k venkovu, Díla:Zpěvy
pastýřské a Zpěvy rolnické. Epos Aeneis-rozsáhlá epická báseň o Aeneovi, který se zachránil
z Tróje, doplul do Itálie a založil Řím
-Publius Ovidius Naso-psal milostné básně např. Umění milovat (dává rady mužům a ženám,jak
získat lásku) další díla:Proměny, Žalozpěvy, Dopisy z Pontu
Stříbrný věk:
Literatura doby císařské 1.st.n.l. Marcus Valerius Martialis-autor epigramů, zakladatel epigramů
Petronius-Satirikon
Období úpadku:
2.st.n.l. Marcus Aureluus-Hovory k sobě

Hodnocení referátu Římská literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. leden 2008
  6 958×
  215 slov

Komentáře k referátu Římská literatura

NickEr
úplně k hovnu