Alighieri, Dante - Božská komedie

Z italského originálu LADIVINACOMMEDIA přeložil O.F. Babler.

Autorem tohoto didakticko-alegorického eposu je největší italský básník 14. století - Dante Alighieri. Dante Alighieri žil v letech 1265 až 1321. Dante pocházel z Florencie , dosáhl značného vzdělání, zejména se zabýval studiem antického, italského a provensálského básnictví. Jako stoupenec protipapežské strany musel r. 1302 odejít do vyhnanství a zbytek života strávil ve Veroně a Raveně. Hlubokým zážitkem, který poznamenal Dantovu celoživotní tvorbu, byla jeho láska k Beatrici, ta však v době, kdy vznikalo toto jeho vrcholné dílo, byla již po smrti. Četl jsem vydání z roku 1952, vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha.

Epos Božská komedie má tři části: Peklo, Očistec a Ráj. Při putování Peklem a Očistcem je Dantovým průvodcem básník Vergilius, který je pro autora symbolem pozemského vědění, Rájem ho provází sama Beatrice, protože Vergilius jako pohan sem nesmí vstoupit. Beatrice, idealizovaná postava Dantovy zemřelé platonické lásky, je pro něj symbolem boží pravdy. Na své pouti třemi záhrobními říšemi v hovorech s dušemi zemřelých kritizuje soudobou politiku a své odpůrce, které umístil do Pekla. Snaží se o umělecké zobrazení problémů celého tehdy známého světa, v díle najdeme biblické mýty i události starověkých dějin.

Epos se skládá celkem ze stovky zpěvů, první zpěv Pekla je úvodem k celému eposu, dále pak obsahuje každá část třicet tři zpěvů. Zpěvy jsou napsány tercinami, to znamená trojveršovými strofami. Děj spočívá v tom, že básník zabloudil v lese, kde jej ohrožují tři šelmy: Smyslnost, pýcha a lakomství. Jeho průvodcem se stane básník Vergilius, vyslaný zemřelou milenkou Beatricií. Nebezpečí mohou uniknout, jestliže projdou Peklem a Očistcem.

Hodnocení čtenářského deníku Alighieri, Dante - Božská komedie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. duben 2008
  14 345×
  258 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Alighieri, Dante - Božská komedie