Evropská Renesance

Je to období poč.14.st.(v Itálii) až poč.17.st. renesance je z francouzského renaissance tj. znovuzrození. Vliv zámořských objevů, rozvoj věd, objevy jako že je země kulatá atd…
Znaky období:
-znovuzrození antiky a návrat k ní
-nový ideál vzdělání (touha poznání pravdivého pozemského života a člověka)
-rozum stojí proti víře
-důvěra v sama sebe
Itálie:
Přelom 13. a 14.st.
Dante Alighieri-Florenťan, kritik doby, vyhnanec.Napsal epickou báseň Božská komedie je rozdělena na
3.části:Peklo, Očistec, Ráj-námět z Bible autor je prováděn Vergiliem třemi záhrobními
říšemi (alegorická pouť člověka za poznáním, spásou a za bohem. Forma duchovní epos-
příběh s bohatým dějem, hrdinou je sám básník.
Giovanni Boccaccio-zakladatel novodobé prózi soubor 100 novel Dekameron příběh 10mladých lidí kteří
putují z Florencie aby utekli před morem a vyprávějí si příběhy novely (novela-krátký
prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru, krátký časový úsek málo osob)
Francesco Petrarca-básník lásky a pozemského života sbírka Sonety Lauře milostné verše věnované jedné
Ženě
Francie:
15. až 16.st.
poezie:
Francois Villon-moderní evropský básník, lyrik, tulák přezdívaný prokletý básník básně:Velký testament
a Malý testament –obraz vlastní bídy, kritika společnosti, protikladnost vyjádření
(např.marnost x touha po životě) forma:francouzská (villonovská) balada, lyrická báseň
Španělsko:
Lope de Vega-napsal hru Fuente Ovejuna (Ovčí pramen-název vesnice) námět:komtur Gomez zabit za
své provinění, vesničané i přes mučení nevydali mstitele
Miguel de Cervantes y Saavedra-rytířský román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (2díli) hrdina
je chudý venkovský šlechtic čtenář rytířských románů, snílek, který chce obnovit slávu
potupného středověkého rytíře. Chce dokázat všem svou odvahu a nebojácnost svými
bláznivými skutky.
Anglie:
14. a 16.st.
William Shakespeare-světový dramatik,básník autor 36 her. Psal historické hry, komedie, tragédie.
Tragédie: Hamlet, Othello, Romeo a Julie,
Znaky Shakespearova dramatu:
-neomezenost času, děje, místa
-obraz pozemského života, lidských vlastností(poukazuje na žárlivost, vášeň, přátelství, zradu, touhu po
moci a majetku)
-postava ženy, která se nikomu nepodřizuje, samostatně o sobě rozhoduje)
-příčinou renesanční tragédie je vášeň nebo náhoda
-jazyk veršovaný se střídá s prózou
-vliv antického dramatu

 

Hodnocení referátu Evropská Renesance

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. červenec 2008
  10 127×
  344 slov

Komentáře k referátu Evropská Renesance