Bass, Eduard - Cirkus Humberto

Antonín Karas žil spokojeně se ženou a synkem v Horní Sněžné. Již 20 let jezdil na jaře se svou partou do Hamburku za prací. Jeho žena všaj jednoho dne onemocněla a chlapci odešli za prací bez Karase. Za týden po tom, co parta odešla, Márinka zemřela. Po pohřbu vzal Karas synka a vydal se za chlapci hledat práci. Tentokrát však v Hamburku nemohl žádnou najít. Z nouze se dá najmout do skupiny dělníků, které zaměstnává veliký Cirkus. Cirkus - v tehdejší době skromný podnik světového jména - vyrostl přičiněním Bernharda Berwitze, který si vzal Antoinettu Humbertovou, jejíž otec Carlo Humberto založil tento Cirkus.
Mladého Vašíka cirkus úplně uchvátí. Jeho otec, poctivý zedník, má však výčitky svědomí, nemůže se rozhodnout, zda má zůstat - nebo odejít a hledat si jinou práci. Celý cirkus, všichni jeho obyvatelé, hlavně jeho parta "tenťáků", je mají rádi, zvláště pak Vašku, kterého si každý oblíbil pro jeho poctivost, lásku ke zvířatům a chuť do práce. Pod vedením stájníka Hanse se Vašku naučí i ovládat malé koníky a má s nimi nacvičeno i malé vystoupení. Vašík pak na chvíli opouští cirkus a vrací se s tátou na Šumavu, kde se dozvídají, že všichni členové tehdejší party zedníků, se dali k cirkusu. Zde se Karas definitivně rozhodne a po 5-ti dnech se vrací nastálo do cirkusu.
Vašek poo dlouhém a namáhavém cvičení vyniká jako slavný artista. Vyniká v drezůře koní i šelem, v krasojízdě i v akrobacii. Není poroto divu, že si ho majitel cirkusu vyvolí za svého nastávajícího zetě, ženicha své jediné dcery Heleny. Po velkém rozhodování, jak se strany Heleny, tak i ze strany Václava, se nakonec koná svatba. Mladí manželé po někdejších neshodách opět nacházejí štěstí v synovi Petříčkovi. Petříček však odmalička projevuje nadání pro matematiku, je chytrý a pro cirkusový život se vůbec nehodí. To ovšem nejvíce mučí jeho rodiče, kteří doufali, že bude pokračovat v jejich díle.
Přichází hospodářská krize, která taky dolehne na cirkus Humberto. Po smrti Petra Berwitze, je Vašek donucen zrušit cirkus a najmout v Praze varieté. V divadle Václav Karas - ředitel - vypracuje jednu z nejlepších varietních scén a v létě, kdy jsou divadelní prázdniny se budova měmé v tělocvičnu, kde se učí budoucí vynikající hvězdy artistického světa. Helena, která trpí samotou v Praze, opouští Václava a nachází uplatnění jezdkyně v cirkusu Kranz, kde také nalezne svou smrt.
Syn Václava Karase, Petr, vystuduje gymnázium a potom matematiku na Vysoké škole, ožení se s dcerou továrníka Kostečky - Emilkou. V této době uvažuje Václav Karas, že opustí varieté, ale po narození vnučky Lidušky, se jeho plány mění. Nalézá u ní talent, který nedostal jeho syn Petr, a tak se ujímá její výchovy. Dědeček pak pomáhá vnučce uskutečnit její sen - stát se tanečnicí. Dá mu to ovšem hodně práce než zlomí opor Liduščiných rodičů, ale nakonec odjíždí Ludmila do Německa.
Ludmila se nesmírně daří a tak podepisuje jednu smlouvu za druhou, a dědečkovi dělá samou radost. Když se Václav Karas vzdává své činnosti, loučí se sním celý umělecký svět. Přijíždí z ním také Ludmila v doprovodu svého ženicha, hraběte Mária Pallachicha. Když se Karas dovídá o jeho koních a o jeho nové stáji, neubrání se slzám a své stáří stráví na jeho statcích.

Román zachycuje život lidí v okolí cirkusu Humberto, kteří milují svou práci natolik, že i když jde do tuhého, umí si navzájem si pomoci a neopouštějí se v nesnázích.

Hodnocení čtenářského deníku Bass, Eduard - Cirkus Humberto

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. září 2007
  6 897×
  557 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Bass, Eduard - Cirkus Humberto