Bédier, Joseph - Román o Tristanovi a Isoldě

Román o Tristanovi a Isoldě
autor:Joseph Bédier
název díla: Román o Tristanovi a Isoldě
rok vydaní:1996
žánr: velká epika román
místo děje: Cronwall

charakteristika postav:

Tristan : - chrabrý bojovník který je příbuzný s králem Marcem
a milencem Isoldy Zlatovlasé
Isolda : - je dcerou královny Irské která se posléze musí vdát za Marca z Cronwalu a milenka Tristana
Gorvenal : - opatrovník Tristana a jeho nejvěrnější přítel
Brangiena : - služebná a nejvěrnější přítelkyně Isoldy
král Marc : - Král který přijal Tristana za vlastního a byl mu otcem a také manžel Isoldy

Obsah:

Je to příběh o chrabrém bojovníku Tristanovi. Byl vychován zbrojnošem Gorvenalem, jenž ho naučil všem uměním, které má znát urozený muž.Později se ho ujala skupina krále Marca a odvezli ho na hrad Tintagel. Tam se pak stal Marcovým oblíbencem.V jeho službách pro něj udělal mnoho dobrých skutků. Například zabil Morholta – výběrčího daní, který sužoval Cornwall. V králově blízkosti se však pohybují čtyři baroni, kteří se všemožně snaží odloučit Tristana a Marca od sebe pod pohrůžkou vypovězení války. Jimi je král přinucen, aby se oženil. Král na ně vyzrál tak, že vzal vlas, který našel na okně a řekl jim, že si vezme tu, které vlas patří. Pro ni poslal Tristana. Po strastiplné cestě ji získá. Dívka se jmenuje Isolda.Avšak na cestě do Cronwallu se omylem napijí zázračného nápoje, který způsobí, že k sobě vzplanou osudovou láskou. Tristan Isoldu miluje, avšak žádá si ji král Marc a on se s ní musí scházet potají. Ovšem jednoho dne pravda vyjde najevo a on je s Isoldou nucen prchnout do lesů. Tam jsou pro svoji lásku ochotni strádat. Jednoho dne ale Tristan pochopí, že takto s Isoldou žít nemůže. Odevzdá ji králi Marcovi a odejde ze země. Příběh končí smrtí Tristana umírajícího na zranění v boji. Isolda k němu přichází pozdě a i ona žalem umírá.

hlavní myšlenka díla:Láska je velice mocná.

výpisek-citát:
Ach nebylo to víno chuti podobné:
to pili toho dne
strast bez konce a lásky žal,
ten oběma jim život vzal.

Informace o autorovi:
Joseph Bédier (1864-1938)

Francouzský filolog a literární historik působil na College de France, byl členem Francouzské akdemie. Ve světě romanistických studií je znám jako pečlivý editor starofrancouzských textů. Byl jako žák Gastona Parise předurčen k vědecké práci na učitelově oblíbeném poli-studium artušovského cyklu. Z mnohaletého detailního bádání, jak se vlastně vyvíjela tristanovská látka a jaký vztah k sobě mají jednotlivé zachované texty, vzešla také kompilace z celého porůznu roztroušeného eposu pro nejširší čtenářskou veřejnost
Román o Tristanovi a Isoldě.

Vlastní názor:
Na příběhu se mi líbí autorovo spojení prvků milostné literatury s prvky pohádkovými. Příběh opěvuje vlastnosti středověkého rytíře, zejména věrnost panovníkovi a oddanost ženě.

Hodnocení čtenářského deníku Bédier, Joseph - Román o Tristanovi a Isoldě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červen 2008
  13 876×
  435 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Bédier, Joseph - Román o Tristanovi a Isoldě

Jan Hrabal
Dobrý den, mohl bych se zeptat, kdo je vypravěčem?