Bezruč, Petr - Slezské písně

Obsah: Sbírka epických i lyrických básní. Básně vykreslují útlak Slezského lidu. Poukazují na bídu chudých, špatné zacházení, útisk Polskou vrchností v čele s markýzem Gerem. Upozorňují na úpadek češtiny (odebrané školy, vyučování cizím jazykem, kázání v kostelech cizím jazykem). Velmi smutně laděné, patrný stesk a touha autora po svobodě. Velmi silná vyplývající kritika s prvky ironie a pohrdání vrchností. Vyzdvihování vlastenectví, ale vykreslení špatných konců buřičů, většinou sebevražda. Obsahují také kritiku Slezanů, kteří se bojí postavit útlaku, nebo kteří se plně vzdávají naděje a zatajují svůj původ, zatracují rodiče. V některých básních jsou patrné i motivy lásky a marného boje proti přesile.
Patrná silná vůle autora po vzpouře, nabádání Slezanů, vyhrožování utiskovatelům. Velká naděje na úspěch.

Ondráš: Setkání bratra Ondry a jeho krajana. Krajan líčí Ondrovi poměry ve Slezsku a stěžuje si na ně. Ondra je velmi udiven a pouze se ptá, jak to může být po zákonu. Báseň je zakončena kritickým smíchem obou krajanů.

Kantor Halfar: Příběh učitele buřiče, chtěl učit česky, nikde mu to nechtěli dovolit, musel cestovat, ale nechtěl se vzdát svého přesvědčení. Nakonec spáchal sebevraždu.

70 000: Už zbylo jen 70 000 vlastenců, už 100 000 Slezanů bylo poněmčeno a popolštěno. Už kopou 70 000 hrobů pod Těšínem. Velmi silně pesimistické, pochybnosti, zda smí těch posledních 70 000 vůbec žít.

Maryčka Magdonova: Tragický příběh Maryčky, která sbírala dříví v panském lese a byla přistižena. Při odvodu do Frýdku spáchala sebevraždu.

Bernard Žár: Zapírá svůj slezský původ (jméno Žor), zatracuje rodiče, brzy umírá a jeho matka mu jde stejně na pohřeb a modlí se Česky.

Ostrava: Postava kritizujícího a vyhrožujícího horníka. Stížnosti na těžkou, ale špatně oceněnou práci. „100 let jsem dělal co mi bylo poručeno, ale to teď přestane“ Varování vrchnosti. „Přijde den, kdy súčtujem spolu!“

Markýz Gero: Silná kritika vrchnosti. Jejich bohatství na úkor chudoby obyvatelstva. Vyhrožování vzpourou. Touha po zbavení se Markýze „Dá bůh, že tě jedenkrát strhneme s koně“

Hodnocení čtenářského deníku Bezruč, Petr - Slezské písně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. srpen 2007
  4 945×
  316 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Bezruč, Petr - Slezské písně