Boccaccio, Giovanni - DEKAMERON

Je to sbírka sta novel, které byly vyprávěny po deseti dnech (řecky deka= deset,heméra= den). Hlavními postavami všech povídek jsou tři mladíci a sedm dívek, kteří utekli z Florencie na venkov, když celé město napadl mor.
První den vypráví každý co chce. Druhý den se vypráví o lidech, které byli postiženi nějakými neštěstím. Ve třetím dni jsou příběhy o lidech, kteří svými schopnostmi dosáhly něčeho, co chtěli a nebo dostali to co již předtím ztratili. Čtvrtý den vypráví o lidech, kteří se měli rádi, ale jejich láska jim nebyla přána, ale nakonec se láska dočkala šťastného konce. O lidech na, které byl vymyslen nějaký vtip vypráví den pátý. Sedmý den je o šprýmech, které denně tropí muž ženě a nebo žena muži. Devátý den vypráví každý, co chce a co se mu líbí. Desátý den je věnován lidem, kteří vykonali něco skvělého.

1.povídka:
Ser Ciappelletto oklame nesprávnou zpovědí mnicha a zemře: ačkoliv to byl za svého života nejhanebnější člověk, nabude po smrti pověsti světce a je nazýván svatým Caippellettem.
2.povídka:
Žid Abraham se na odpor Giannotta di Civigni vypraví na římský dvůr. Spatří zde zpustlé duchovní a tak se vrátí zpět do Paříže a stane se z něj křesťan.

3.povídka:
Žid Melchisedech vyvázne pomocí příběhu o třech prstenech z velikého nebezpečí, kterému mu nastražil sám Saladin.

Hodnocení čtenářského deníku Boccaccio, Giovanni - DEKAMERON

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. prosinec 2007
  7 539×
  220 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Boccaccio, Giovanni - DEKAMERON