Campanella, Tommaso - Sluneční stát

Pojednání o této knize bych nejprve započal přiblížením okolností,za jakých dílo vzniklo a v neposlední řadě bych se pokusil vykreslit autora samotného.Campanella se narodil v období pozdní renesance v malém městečku Stegnanu v Kalábrii jako syn ševce.Ve čtrnáctém roce vstoupil do řádu dominikánů,i když církevním dogmatům nebyl příliš nakloněn.Získal však poměrně rozsáhlé vědomosti z oboru historie,teologie a filozofie.Po několika letech klášterního života odchází na studia do Neapole.Seznamuje se s astrologií a začíná šířit myšlenky,které se příčí učení církve.Za kázání o blízkém konci světa je uvězněn a mučen.Je prohlášen za blázna a ve vězení tráví svá nejlepší léta.Právě zde napsal Sluneční stát. Po odvolání svých proroctví a na četné přímluvy vlivných osob je propuštěn.Z obavy v opětovné uvěznění odchází do Francie.Důvodem odchodu do této země,byla možná i víra v to,že je tento národ předurčený k sjednocení lidstva.Na sklonku života si z hvězd vyčetl smrt,která ho však zastihla o něco dříve.Zemřel poměrně stár ve věku 81 let.
Jeho dílo Sluneční stát je pojato jako rozhovor mezi velkošpitalníkem(rytířem,jež se zaobíral charitativní činností) a janovským admirálem,který se vrátil z Cejlonu,kde měl možnost pobývat v jakémsi prapodivném státě,který funguje,dle něj,na naprosto ideální bázi.
Tento městský stát je prý vybudován na jakémsi navrší a má kruhový tvar o obvodu sedmi mílí.Rozdělen je na sedm okruhů,pojmenovaných podle oběžnic.Architekturou se zabývá velice detailně.Campanella byl vůbec velmi zatížený na propracovanost svých představ a z velké části čerpal z astrologie.Město bylo vystavěno tak,aby nemohlo být dobyto a zároveň dobře posloužilo obyvatelům.V architektuře se vyskytuje množství symbolů,které jsou čtenáři obšírně vykládány.
Dále se zaobírá tipem mocenského zřízení.Vrchním vládcem je zde kněz nazývaný Hoh,který je nejvyšším arbitrorem jak u sporů světských,tak u sporů duchovních.Ve vládě mu pomáhají další tři muži.Označil bych je za jakési ministry Lásky,Moudrosti a Moci,kteří mají na starost jen specifické záležitosti.Jejich kultura a vědění čerpá z myšlenek celého světa.Přitom si vybírá jen to nejlepší a nejužitečnější.Trochu alibisticky autor vyvyšuje význam Ježíše a apoštolů pro tento národ a snižuje význam jiných,ne méně důležitých.
V tomto prapodivném dialogu admirál jako první popisuje význam lásky pro obyvatele Slunečního státu.Mají pro ni velice přísná pravidla a její význam je spíše v plození .Soulož je povolena ženám starším19roku života a mužům 21.Přitom partnera určují orgány k tomu zmocněné.Sexuální zvrhlost je velice přísně trestána,ostatně jako i jiné projevy svobodné vůle.Tímto genetickým šlechtěním se snaží dostat jakéhosi průměrného člověka.Ten je však oproti Evropanu dosti nadprůměrný.Této nadprůměrnosti dosahují neustálým procvičováním mysli i těla.Také pečují o ctnosti,pro které mají dokonce i úřady.Jejich výchova je tak dokonalá,že se prakticky nevyskytují žádné neřesti,a když ano,jsou přísně trestány. Nejběžnějším trestem je zbavení poct jako styk se ženami,nebo společného hodování.
Děti jsou vychovány na principu Hitler jugen.Od třetího roku života jsou odebrány rodičům a společně se učí vědě,sportu,umění a válčení.Pak je jim určena dovednost,kterou nejlépe umí,a kterou budou v dospělosti vykonávat.Ten nejschopnější se může stát veleknězem,nebo oním ministrem.Avšak pokud se objeví někdo schopnější než on,je jím nahrazen.
Občané tohoto státu žijí krom jiného i život toho nejpravověrnějšího komunisty.Všichni totiž nosí stejné apartní oblečení do každé situace.Pozorný čtenář vycítí i jistou podobnost s elegantní hnědou kolekcí let čtyřicátých v Německu.Krom toho,že jsou zbaveni práva na výběr šatu,jsou také zbaveni veškerého majetku.Mají společné domy,ložnice i manželky.Ty si však nemůžou jen tak vybrat.Mohl by vzniknout originální jedinec,na kterém tato spol. rozhodně nestojí.Soulož s ženou,kterou milujete je povolena pouze v případě,že je neplodná,nebo těhotná.
Mezi povoláním panuje rovnost.Ženy však nemusejí vykonávat obzvlášť těžké práce.Je jim ale zakázáno se jakkoliv krášlit.To,že si žena ku příkladu líčí obličej,je znamením zahálky a tělesného chřadnutí.Proto je trestána trestem nejvyšším.
Obyvatelé Slunečního státu jsou mírumilovní.To ovšem neznamená,že nejsou války znalý a na válku připravení.Již od útlého věku se trénují v hodu oštěpem a v zápasech.V roce 12.se výuky boje chápou velitelé vojska,kteří jsou podřízeni přímo Moci.Ve válčení se trénují i ženy,které jsou připraveny mužům pomoci na.př. při obraně města.Když nastane válka,vládne pouze Moc.Tak jako diktátoři v Římě.Hrdinové jsou odměňováni speciálními poctami.Kdežto zbabělci jsou předhozeni lvům.
Jedí prakticky vše.Střídají trojmo maso,ryby a zeleninu.K jídlu zasedají společně a to dvakráte do dne.Děti a starci čtyřikráte.Vše také závisí na lékaři.Nemocemi příliš netrpí,a proto se dožívají vysokého věku.Někteří prý i dvou set let.Když je náhodou někdo nemocen,je mu nápomocen lékař znalý všemožných prapodivných metod k uzdravení.
Pokud dojde u někoho k porušení daných pravidel,soudí ho představený jeho oboru.Když se jedná o křivdu,platí pravidlo oko za oko a zub za zub.Jestli vstoupíte s někým do rozepře,soudí vás sám Hoh,ke kterému se můžete odvolat od Moci,který mimo jiné zastává i fci.nej.soudce.
Náboženství shledávám nejzrůdnějším na tomto státě.Občané se zpovídají ze svých hříchů knězům,kteří to pěkně za tepla hlásí Hohovi.Ten se modlí k Bohu za odpuštění a nabízí lidskou oběť,která se z pravidla sama nabídne.Po 30 dnech setrvání o hladu na modlitbách je oběť očištěna a stává se knězem.Bůh totiž nechce krvavé oběti.Celé jejich náboženství a vůbec celá existence je založena na horoskopech a předpovědích.
Campanella se dosti podrobně zabývá vlivem konjunkcí vesmírných těles na běžný život.Obyvatelé Slunečního státu by nezaseli ani nesklidili,kdyby jim nebyly hvězdy nakloněny.To se mi snad nejvíce příčí.Neustále si pokládám otázku,jestli opravdu nebyl jen blázen,když považoval toto nesvobodné státní zřízení za ideální.Je to ovšem věc dosti subjektivní a záleží jen na vás,jak se k tomu postavíte.

Hodnocení čtenářského deníku Campanella, Tommaso - Sluneční stát

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. březen 2008
  4 860×
  989 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Campanella, Tommaso - Sluneční stát