Čapek, Karel - Bílá nemoc

V nejmenované zemi se vyskytuje nemoc, zvaná Bílá, která končí strašnou smrtí a její příznaky jsou bílé, necitlivé skvrny na těle. Nikdo nezná lék na tuto chorobu a svět, nakažen, pomalu umírá. Objeví se doktor Galém, který tvrdí, že nalezl lék. Přemlouvá dvorního radu, aby mu dovolil testovat svůj lék na klinice Lilienthalově. Po dlouhém přemlouvání rada dovolí, aby byl lék testován na neplatičích v pokoji č. 13. Podmínkou je, že lék nesmí být užíván mimo kliniku a doktor Galém si ponechá tajemství složení léku. Ukáže se, že lék je účinný a rada o tom informuje veřejnost a chce po Galénovi tajemství složení léku, ale ten mu jej nedá. zjistí se, že Bílou nemocí se mohou nakazit jen lidé starší padesáti let. mladí lidé zastávají názor, že nemoc je spásou, že jim staří uvolní místa, a staří si myslí, že jsou mladí nevděční. doktor Galén prohlašuje, že lék vydá veřejností, když všechny státy světa uzavřou mír. zatím léčí pouze chudé. této zemi, ale vládne diktátor - maršál, který nechce válku za žádnou cenu zastavit. Krug, který odpovídá za továrnu, kde se vyrábí zbraně, se nakází a žádá Galéna o lék. Ten mu řekne, ať přestane vyrábět zbraně. Krüg jde za maršálem, že chce přestat s výrobou zbraní, ale ten mu to zakazuje a podává mu ruku, čímž se nakazí. Krüg spáchá sebevraždu. Maršál podněcuje válku mezi lidmi a na jednom projevu zjistí, že je nakažen Bílou nemocí. Dcera ho přemlouvá, ať skončí válku. Když maršál zjistí, že buď může zemřít uprostřed války a tím odsoudit zemi k prohře, anebo uzavřít mír, končí válku a slibuje Galénovi mír. Galén je naneštěstí na cestě k maršálovi ušlapán válkou zfanatizovaným davem a jeho lék je též ušlapán.

Hodnocení čtenářského deníku Čapek, Karel - Bílá nemoc

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. duben 2008
  5 413×
  283 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Čapek, Karel - Bílá nemoc