Dyk, Viktor - Krysař

1) Děj
Krysař přijde do Hammeln, zdejší lidé ho tam potřebují, protože ve městě je mnoho krys. Hned při příchodu se zamiluje do Agnes, ta má sice ženicha Kristiána, ale Krysařovu lásku opětuje. Krysař za slíbenou odměnu 100 rýnských vyvede krysy z města. Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním - truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu. Ale radní se ošívají a odměnu nevyplatí, protože je prý smlouva neplatná - je neplatná protože není známa druhá strana - Krysař, také nebyla smlouva ukončena obvyklou zbožnou formulí. Krysař se chce pomstít, tu noc mají oba radní strašné sny, krejčímu se zdá, že ušil 1000 obleků, které se pod Krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář má sen, že vyrobil 1000 postelí, a že se objevil Krysař a postele se změnily v rakve. Pro Agnes však Krysař městu odpouští. Ráno od ní odchází, jde na horu Koppel, která je nad městem a končí propastí, pověst praví, že tento sráz není propastí, ale cestou do Sedmihradska, zaslíbené země, kde neexistuje strach ani bolest. Láska ale Krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host - Faust, ten Krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši, potom chce Krysaře přesvědčit různými kousky - např: mění kocoura v tygra, špinavou prostitutku v trojskou Helenu, aby se taky zaslíbil ďáblu, když nepochodí, tak zmizí. Krysař se vrací k Agnes, ale ta je nešťastná, protože potom co Krysař odešel přišel k ní Kristián. Agnes ho nemá ráda, ale čeká s ním dítě, žádá Krysaře, aby ji zabil, nakonec ho požádá, aby odešel. Krysař odejde, ale slíbí, že se vrátí. Agnes si od matky nechá vyprávět pohádku o Sedmihradské zemi a potom se utopí v řece. Když se Krysař vrátí najde jen matku, která se zbláznila z dceřiny smrti. Krysař začne pískat na píšťalu, ne jemně jako na krysy, ale naplno. Všechny táhne jeho píseň za ním. Krysař je vyvede na Koppel a všichni spadnou do propasti. Jediný kdo přežije je rybář Jőrgen, kterému všechno dojede až druhý den. Nalezne totiž nemluvně, které svým křikem překoná zvuk píšťaly.

2) Doba
Doba se nadá přesně určit, ale příběh se odehrává v minulosti. Děj postupuje chronologicky, začíná Krysařovým příchodem, končí jeho smrtí a zachráněním dítěte a Jőrgena. Někdy se objevuje retrospektiva, např.: když se Krysař přemýšlí a vzpomíná na hezké chvíle s Agnes.

3) Prostředí
Kniha se odehrává ve městě Hammeln a jeho okolí. Prostředí je většinou popsané, Dyk se však omezuje na stručnější popisy bez zbytečných vět, které by čtenáře nudily. Autor často popisy krajiny spojuje s tím, co postava cítí, třeba se Krysař prochází za městem v hlavě se mu honí různé věci a zárověň Dyk ukazuje, že Krysař vnímá prostředí kolem sebe. UKÁZKA STR. 71

4) Postavy
UKÁZKA STR. 7 - POPIS KRYSAŘE,
Krysař je tajemný člověk, smířený se svým osudem věčného cizince, ale hluboce miluje Agnes, nemá rád nespravedlnost, ale je ochoten kvůli Agnes ledacos překousnout. Je čestný a rozumný, nenechá se tak snadno zlákat. Po tom co jeho láska zemře ztrácí jeho život smysl, převládne v něm zloba i zoufalství a posílá nevděčné obyvatele města do pekel. Dalo by se říci, že to co udělal je pošetilé, ale zároveň i spravedlivé. Symbolicky vystupuje jako kladná postava, která vyčistí město od krys, od krys jako takových a od lidí, kteří se chovají jako krysy.

Agnes - dívka, která je zasnoubená z rozumu, až potom co potká krysaře poznává pravou lásku. Jde o milující kladnou postavu, která v zoufalství nemá dost sil na to, aby bojovala s osudem. Myslím, že pomocí této postavy kritizuje Dyk společnost, která často problémům utíká a nebo volí zbabělá řešení. Kritizuje sňatky z rozumu, kdy ženich představuje materiální zajištění, ale ne duchovní.

Lidé - lidé z Hammeln, nejsou příliš zvláštní, mají rádi svoje zvyky, nepříliš nadšení vidí cizince, ale když je potřebují nestydí se jich využívat, dovedou být i krutí. Jsou praktičtí a mají rádi peníze, asi nejlépe je charakterizuje jeden citát : „TENTO PENÍZ JEST PRAVDĚPODOBNĚ Z DÍLNY ĎÁBLOVY, ALE ZA ZLAŤÁK ĎÁBLŮV MOŽNO KOUPIT VÍCE NEŽLI ZA GROŠ ANDĚLŮV"

Jőrgen - což je jediná 100% kladná postava z Hammeln, protože on nikdy nikomu neubližuje, ani když ostatní ubližují jemu. Proto si vlastně zaslouží být zachráněn.

Dítě - symbolizuje naději a záchranu, protože je pro rybáře záchranou, když překřičí píšťalu. Je nadějí, že se všechno změní, a do Hammeln se jednou vrátí dobří lidé. Záchránění si zaslouží, protože ještě není kruté, v životě ještě nikomu neublížilo.

5) Jazyk
Autor používá spisovný jazyk, který je trochu zabarven staršími výrazy, slovosled je někdy také přeházený.
® např.:Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházeti včas.
®např.: Vizte, toť ona
Jeho slovní zásoba je bohatá, Dyk používá krátká souvětí max. tak o 3 větách, často se v textu objevují krátké jednoduché věty jen s podmětem a přísudkem. Často se vyskytují řečnické otázky ® např.: Ale kam dojde krysař?
častá oslovení ®např.: Co chceš ó rybáři v Hammeln a v celé své zemi? Tvá touha je marná, tvá láska je marná, marný je tvůj sen.
Dykův styl je vyprávěcí, přesto často využívá dialogů, monology moc nenajdeme.
V knize je také jedna básnička, je to pohádka o sedmihradské zemi, tam autor používá střídavý rým a na začátku slok opakuje Sedmihradská země, krásná jako sen,

Hodnocení čtenářského deníku Dyk, Viktor - Krysař

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. září 2007
  38 356×
  866 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Dyk, Viktor - Krysař

Adéla
Super doporučuji tuto stránku krásně popsané čtenářské deníky.