Erben, Karel Jaromír - Kytice z pověstí národních

K. J. Erben se narodil 7.11.1811 v podkrkonošském Miletíně v písmácké rodině. Studoval filosofii a práva v Praze. Seznámil se s F.Palackým a celý život s ním spolupracoval. Jako sekretář Českého muzea se zabýval národopisem a vydáváním staročeských literárních památek – Husových spisů.

Jedinou jeho vlastní sbírkou je Kytice (1853). Kytice obsahuje 13 balad:Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně.

Ve sbírce se objevují hlavní druhy lidové epiky. Nejpočetnější skupinou jsou báje. V nich je obsažen názor lidí na přírodu, nadpřirozené síly a bytosti, které ji ovládají a působí na lidské osudy.

K.J.Erben hledal způsob, jak využít lidové slovesnosti pro vyjádření naléhavých dobových problémů. Jeho hrdinové jsou umístěni v neurčitém čase. Žádné venkovské, či panské prostředí neurčuje podstatu tragické události. Otázka lidských vztahů se u Erbena soustřeďuje na problém viny, za který následuje trest. Dramatický konflikt vždy vyplývá z povahových vlastností a z porušení základních lidských vztahů.

Vinu vždy básník spojuje s osobou toho, kdo se jí, třeba bezděčně dopustil a nikdy její příčiny nehledá ve společenském řádu. Proto se také jeho hrdinové nebouří proti trestu.Trest je jim samozřejmý a následuje s neúprosnou důsledností vždy po provinění. To je základní rozdíl proti Máchovi, který obžalovává společnost za viny, jichž se dopustil jedinec.

Kytice - Pověst o matčině duši, která se vtělila v drobounký kvítek stručně vypovídá o původu slova mateřídouška.

Poklad – Na Velký pátek se otevřela hora, ve které byly poklady.Chudá vdova z touhy po zbohatnutí odkládá své dítě, aby si z pokladu odnesla co nejvíce, tak porušila zákon mateřské lásky.Hora se zavře a dítě zůstane uvězněno s pokladem na rok.Po roce ve stejný den běží k hoře a dítě si odnese.

Svatební košile - Mladá osamocená dívka sedí ve světnici a čeká na svého milého, který před třemi roky odešel do ciziny.Ve své motlitbě se rouhá, prosí o návrat svého milého, nebo svoji smrt.Při cestě na hřbitov jí její milý řekne, aby odhodila nejdříve modlící knížky, růženec a křížek, který si nese. Dívce vše dojde a běží se schovat do márnice. Před smrtí jí zachraňuje pokání a motlitba.

Polednice – Matka v hněvu na své dítě přivolává polednici. Když přijde nechce dítě dát a tiskne jej tak silně, až jej zadusí.

Zlatý kolovrat – Matka se dopouští zločinu na nevlastní dceři,která se má provdat za krále. Při cestě na zámek ji zabije a podstrčí králi svou vlastní. Kouzelný dědeček však Doru oživí a pomocí kouzelného kolovrátku vyjde pravda najevo.Zlé ženy jsou potrestány tím co samy Doře udělaly.

Štědrý den - Hana a Marie chtějí o štědrovečerní noci poznat svůj osud a jdou se podívat na svůj osud do jezera. Hana vidí svého milého a Marie svíce v kostele.Osud se do roka naplnil.

Holoubek – Žena otráví svého manžela, jehož duše se zjevuje v podobě bílého holoubka, aby trýznila duši svého vraha a přivedla mu spravedlivého trestu.

Záhořovo lože – Zde není zastoupena ženská postava. Poutník cestuje do pekla pro úpis. Cestou se potká se Záhořem, který zatím každého cestujícího zabil. Záhoř poutníka pustí, ale poutník mu musí slíbit povědět vše, co o něm v pekle uvidí.Poutník se vrací z pekla a vypráví mu o něm.Záhoř je zdrcen poutníkovou zvěstí o pokutě, která jej očekává za zločiny, a odčiňuje svou vinu devadesátiletým pokáním. Záhoř dojde odpuštění a poutník vybojuje svou duši na mocnostech zla. V Záhořově loži vidíme, že vinu lze i odčinit pokáním.

Vodník – Vodník se zmocnil dívky, která neuposlechla matčina varování a odešla k jezeru.Stýská se jí po matce a zároveň jí poutá láska k dítěti. Na její naléhání ji pouští domů, ale s podmínkou, že se do večera vrátí. Neuposlechne a vodník zabije dítě.

Vrba – Muži se nelíbí, že se jeho žena v noci převtěluje do vrby, tak jde a porazí ji. Ráno jeho žena nevstane. Král si neví rady s dítětem, vytáhne vrbu z vody a nechá z ní udělat kolébku, aby bylo dítě se svojí matkou.

Lilie – Panna je na své přání pochována pod zeleným lesem, kde na jejím hrobě jako znamení touhy po životě vyrůstá bílá lilie. Když ji uvidí pán nechá si lilii vykopat a zasadit na svou zahradu.Panna v noci ožije a porodí pánovi dítě. Matka pána nechá lilii uvadnout a dítě zemřít, protože ji nemá ráda.

Dceřina kletba – Dcera zabije své nemanželské dítě, jehož otec ji opustil a jde se oběsit. Matku prokleje za to, že ji nechala moc volnosti.

Věštkyně – Básník zde zbásnil české pověsti z různých končin Čech.

Kniha se mi líbila, protože mě autor zaujal svým podáním básní.

Hodnocení čtenářského deníku Erben, Karel Jaromír - Kytice z pověstí národních

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červen 2008
  5 847×
  762 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Erben, Karel Jaromír - Kytice z pověstí národních

veronika jakubcova
ma moc krasni knizky moc se mito libi a ja jich mam doma asi 20 :)