Karek Jaromír Erben- Kytice

Karel Jaromír Erben- vynikající český básník 19.stol.

- sběratel lidové slovesnosti (sbíral hlavně
pohádky,pověsti,říkadla a písně-psali noty)
- pracoval jako úředník,archivář
- přátelil se s Františkem Palackým
- zajímal se o lidové tradice a o české dějiny
Sebral: Písně národní v Čechách
Prostonárodní české písně a říkadla
Sto prostonárodních pohádek a pověstí
Vybrané báje a pověsti
Z pohádek: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Pták Ohnivák a liška Ryška
Zlatoláska
Štěští a Rozum
Štěstí a Bída
Otesánek
Smrt kmotřička
Budulínek

K.J.Erben svoji sběratelskou činnost zúočil ve své vlastní básnické tvorbě - v jediné sbírce - KYTICE.

Asi dvacet let ji přepracovával a vylepšoval.Jsou v ní ukryty básníkovi názory na lidskou morálku, na složitost světa a života.Knina obsahuje české lidové motivy a tradice, ve kterých se mísí víra křesťanská s pověrami pohanskými.V Kytici vystupují pohádkové bytosti, není zde nepřekročitelná hranice mezi životem a smrtí.

Kytice - Erben přirovnává svoji knížku ke kvítkům mateřídoušky , kratičkká balada o zemřelé matce a sirotcích

Poklad - na Velký pátek se otevírají poklady, matka podlehne touze po bohatství a dočasně zapomene i na svoje dítě

Svatební košile - milá se modlí za nárat milého z války, on příjde coby neboštík a málem ji vezme s sebou do hrobu

Polednice - nepatrné rouhání matky přivodí smrt dítěte

Zlatý kolovrat - pohádky, motiv macechy a dvou dcer- vlastní a nevlastní, dobro zvítězí, mrtvá dcera oživne

Štědrý den - vánoční balada, Erben připomíná lidové pověry o předpovídání budoucnosti lépe je doufat v dobré, než předem znát zlý osud

Holoubek - má formu spíše písničky, je naznačena vražda

Záhořovo lože - vrah Záhoř svého hříchu lituje,jako pokání si zvolí těžký způso života, nakonec dosáhne u Boha odpuštění

Vodník - dívka je potrestána za pouhé neuposlechnutí varování, má možnost dvojí volby, v obou případech však nutně musí skončit tragicky

Lilie - matka z lásky k synovi zabije jeho ženu i dítě

Dceřina kletba - rozhovor dcery s matkou, ve kterém se odhaluje vraždy dítěte, matka je za ni prokleta

Věštkyně - báseň oslavuje české dějiny,obsahuje známá proroctví z čských pověstí

Hodnocení čtenářského deníku Karek Jaromír Erben- Kytice

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2008
  13 514×
  336 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Karek Jaromír Erben- Kytice

adam šejba
je to fakt moc skvělý díky moc