Freud, Sigmund -Výklad snů

Sen=psychický jev , který se dá zkoumat-analýza
2 druhy snů-úvodní(kratší)
hlavní
-chrání spánek , snaží se aby okolní vlivy nerušily spícího

R.E.M. -v této fázi se nám zdají sny , je provázena rychlými pohyby očí ( rapid eye
movement )
-v této fázi je spánek nejlehčí-můžeme lehce procitnout
Paměť ve snu:
-zobrazuje maličkosti z předešlého dne , kterým bychom nevěnovali pozornost
-možnost vzpomínek z dřívějších dob(dětství, škola,…)
-vliv dětství-do 3 let ještě není vyvinut sexuální pud
Podněty:
a) vnější podráždění smyslů
b) vnitřní podráždění smyslů-př. Sítnice
c) vnitřní (organické) podráždění – žízeň , moč , bolest
d) psychické zdroje snu
Zapomínání snu po procitnutí:
-může být vybaven ( je pozměněn?)
-nejlépe se pamatují podivné sny
-tendence si chaotický sen skládat
-ráno je sen ještě zřetelný ale do večera se ztrácí
Etické city ve snu:
-morálka-jsme ve snu lepšími nebo horšími?
-za snění je rozum oslaben , převažuje cit-různé sny

Teorie a funkce snu:
a)psychická činnost ze dne pokračuje i ve snu
b)snížení psychické činnosti , ochuzení materiálu,který je schopen se uplatnit , uvolnění souvislostí
c)sny jsou zvláštní schopnost a sklon k psychickým výkonům,které za dne nemůžeme provádět
Vztahy mezi sny a duševními poruchami:
-velice komplikované , vyžaduje znalost oboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALÝZA SNŮ:
-k výkladu je třeba znát zážitky z předešlého dne
-důkladné rozebrání jednotlivých částí snu , zjištění souvislostí , uvedení skrytého významu
-je třeba znát několik pravidel:
1)Sen splňuje přání:
-každý sen splňuje přání , i když to není pravděpodobné
-přání mohou být velice různé-kladné-přímé zjištění touhy
záporné-zločiny , přestupky
nesmyslné-smrt bližního
-dochází ke zkreslování-cenzura ( 2 instance- jedna přání tvoří a druhá je cenzuruje )
-něco jako když spisovatel za komunismu nemohl psát-zkreslil děj ,
postavy a mohl psát
-silný vliv sexuálního pudu
2)Chápání prvků:
problém při výkladu-prvky máme
a)chápat v kladném nebo záporném smyslu
b)vykládat historicky ( jako vzpomínku )
c)symbolicky
d)vycházet z doslovného znění
3)Každý sen je egoistický:
jsme v něm vždy zastoupeni my
a)sami sebou
b)jinou osobou , která se chová jako já
c)mnou , ale nechová se jako já
d)více osobami
4)Paměť:
-sen nikdy netvoří nic co již předtím neexistovalo , pracuje pouze s pamětí , ale velice různě
-jisté části odmítá , kouskuje a slepuje s jinými-výsledkem mohou být velice podivné sny
----------------------------------------------------------------
Typické sny:
a) Sny o rozpacích z nahoty-touha utéci, ale není možno , je nám trapně , lidé nás vidí ale vůbec se nám nesmějí-Exhibicionismus
b) Sny o smrti blízkých osob-1)Bezcitná reakce –nejsou typické
2)Smutek-přání , aby uvedená osoba nebyla přítomna , její
přítomnost je spojena s nepříjemným zážitkem
c) Sen o zkoušce-po úspěšné zkoušce se objevuje sen o jejím nezvládnutí-tlak na výsledek

SNOVÁ PRÁCE
-vztahy mezi snovými myšlenkami(skryté) a snovým obsahem
-vypátrat jakými pochody se z myšlenek stal obsah snu
-4 základní operace při vytváření snů:
1)Práce zhušťovací:
-výklad obsahuje vždy více myšlenek než samotný obsah snu
-při vícero myšlenkách se psychika pokouší je jako celek-nalezením určité věci , která je spojuje-zhuštění
2)Práce přesunovací:
-vzniká vlivem cenzury
-ve snu významné prvky nemají již takový význam po vyložení snu a naopak-přesunutí
3)Zřetel k znázornitelnosti:
-jak se pro účely snu mění snový materiál
-skládání myšlenek(navazování dalších)
a)specifickým přesunutím
-jeden prvek nahrazuje jiný
-jeden prvek zamění své slovní znění za jiné
b)jedna myšlenka , jejíž význam je stanoven jinými důvody má vliv na rozdělení a výběr myšlenky druhé
c)dvojznačnost výrazu
-spojení dvou různých myšlenek na základě shody v určitých vlastnostech
d)kombinování
A B 1)slabika ab
2)jednotlivé A i B
3)A…konec 1.slova , B…začátek 2. slova
e)ztotožnění-u osob-složená postava(př. Vypadá jako 1.os ale chová se jako 2.os)
smíšení-u věcí
4)Druhotné zpracování:
Př.:ve snu se mi něco zdá , ale můj rozum tomu nevěří
-druhotné vytvoření snu-má okamžitý vliv na další vývoj snu

Další znázorněné prvky:
1)Afekty ve snu:
-jsou skutečné , ale nesouvisí s obsahem snu
př.:bojím se zlodějů(zloději nejsou skuteční , strach ano)
-intenzita:u významných událostí se nemusí pocity projevit , ale u méně významných ano
2)Absurdní sny:
-po výkladu nejsou absurdní
-obvykle vyjadřují-kritiku , výsměch , posměch , …
3)Počítání ve snu:
-číslice vyjadřují nějaký vztah k určité události
-zpravidla mívají jinou hodnotu v myšlenkách než v obsahu
př.: ve snu- platím 21 korun
rozbor-za 21 dní končí škola
4)Snové znázorňovací symboly
určité symboly jsou u většiny lidí stejné-typické sny

Hodnocení čtenářského deníku Freud, Sigmund -Výklad snů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. srpen 2007
  5 784×
  703 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Freud, Sigmund -Výklad snů