Goethe, Johan Wolfgang von - Utrpení mladého Werthera

Utrpení mladého Werthera je román, který je psaný formou kombinace dopisových a deníkových záznamů, v němž se mladý Werther zpovídá ze svých citů Vilémovi. Děj se odehrává na záměrně nejmenovaném místě v Německu a to od května 1771 do prosince 1772.

Wether přijíždí za vesnici, kde maluje hlavně v přírodě. Jednou se prochází vesnicí a vidí na zemi sedět chlapce s batoletem v náručí. Namaluje obraz chlapců, ale nejvíce ho zajímá rozmanité pozadí. Proto se zapřísáhne, že bude malovat jen přírodu, která mu dává mnoho námětů. Poté přichází matka dvou dětí. Byla ve městě s nejstarším synem. Vypráví Wertherovi svůj životní osud a také to, že její muž odjel pro nějaké dědictví, o které měl být okraden. Werther dává ženě a dětem několik peněz na přilepšenou.

Jednou jede na ples v kočáře s několika přítelkyněmi, mezi kterými je také Lottka, která se stará o otce a mladší sourozence, protože má dobré srdce a také na žádost matky, která jí to zdělila na smrtelné posteli. Lotka se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který se nyní nachází na cestách. Na plese tančila s Wetherem, který se do ní zamiloval. Od tohoto dne navštěvoval skoro denně Lottina otce. Jeho oblíbeným místem byla zahrada na Wahlheimu, uprostřed které byl altán, z nějž byl krásný pohled do celého kraje. Werther chodil na procházky a četl svou oblíbenou Homérovu Odysseu.

Pak ale přijíždí Albert. Werther vstupuje na žádost své matky do služeb na velvyslanectví. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám. Místo opouští. Dopisuje si s Lottou, která je již ale provdána za Alberta. Sice se seznámí s dívkou, která mu připomíná svým zjevem Lottu, ale před Vánocemi odloučení od Lotty nevydrží a vrací se na venkov, kde se s ní tajně stýká. Albert začíná žárlit a zakazuje Lottě styk s Wertherem. Ten je čím dál více zasmušilý. Jednoho dne pak potkává ženu, jejíž chlapce maloval. Dozví se, že nejmladší chlapec zemřel a že muž žádné dědictví nepřivezl. To ho ještě více utvrzuje v názoru na nespravedlnost světa.

Před Vánocemi odjel Albert navštívit známé, takže se Werther opět může scházet s Lottou. Vyznává jí svou lásku. Lotta poznává, že Alberta nenávidí, ale její počestnost jí nepřipouští manžela klamat. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle si k ní pro zbraně. Svůj život ukončuje o půlnoci zastřelením. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nesplněnými city. Je pohřben v noci a na místě, které si sám určil.

Tento román je naprosto jasně romantickým dílem. Objevuje se zde vesnice a příroda, hrdina má nejasný původ, román je velice citový, Werther se neumí srovnávat se společností (velvyslanectví), dále také drobnosti jako např.: altán, Vánoce, ale především nepochopení jeho samotného, neuskutečnění ideálů a tragická smrt (půlnoc, sebevražda). Není divu, že tento román vyvolal řadu sebevražd.

Hodnocení čtenářského deníku Goethe, Johan Wolfgang von - Utrpení mladého Werthera

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. únor 2008
  6 114×
  470 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Goethe, Johan Wolfgang von - Utrpení mladého Werthera