Goethe, Johann Wolfgang - Utrpení Mladého Werthera

Johann Wolfgang Goethe narodil 28.8.1749 ve Frankfurtu n./M. Vystudoval práva ve Štrasburku a v Lipsku, poté krátce praktikoval u říšského kamerálního soudu ve Wetzlaru. Vstoupil také do vévodských služeb ve Výmaru, kde až do smrti působil jako tajný rada a ministr.Hodně cestoval, několikrát navštívil i západní Čechy, stýkal se s významnými obrozeneckými osobnostmi domácími i cizími, hl. s Friedrichem Schillerem. Zemřel ve Výmaru 22.3.1832. Mezi jeho nejhlavnější díla patří bezesporu URFAUST, dramata TORQUATO TASSO, IFIGENIE V TAURIDĚ, dvoudílný FAUST, ZÁPADOVÝCHODNÍ DIVÁN a jiné, ale především je to epistolární román UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA z období preromantismu.

Utrpení mladého Werthera je tragický milostný román v dopisech, které píše Werther svému příteli Vilémovi. Werther přijíždí do města krátce poté, co opustil další ženu, jakousi Leonoru. Usazuje se v dědině, které místní říkají Wahlheim, zde si často nechává vynést z hospody židli a stůl a čte si ve svém Homérovi. Jednoho dne potká a vášnivě se zamiluje do Lotty, která je však již zadána Albertovi. Přesto však se Werther stane jejím přítelem, denně se s ní schází a pomáhá jí s jejími sourozenci. Den ode dne víc a víc ho však ničí pomyšlení, že nikdy nebude jeho. Odjíždí proto daleko do cizího města na pozvání velvyslance a stává se členem dvora. Píše referáty na právě vydané knihy. Později na slavnostním plese ho hrabě vypovídá ze dvora. Werther, který se právě dozvěděl o svatbě Lotty a Alberta, žádá o propuštění ze dvora a odjíždí do svého rodiště. Zde začíná jeho pouť světem. Projíždí různá místa, ale nakonec se vrací zpátky do města ke své milované Lottě. Čím více času s ní tráví, tím hlubší je jeho trhlina v srdci. Werther dokonce přemýšlí o tom, jaké by to bylo, kdyby Albert zemřel a Lotta by byla jeho. Jeho dopisy jsou plné utrpení, bolesti a touhy po lásce. V této době se prohlubují spory mezi Albertem a Wertherem. Zmatená Lotta upadá v jakousi trudnomyslnost, Albert si její chování vykládá jako rostoucí vášeň a možné nebezpečí, kdežto Werther jako hlubokou rozmrzelost nad změněným chováním manželovým. A v tuto chvíli se v duši ubohého Werthera vyhranilo rozhodnutí opustit tento svět. Neměl to však být ukvapený, zbrklý čin; chtěl podniknout tento krok s co nejlepším přesvědčením, s nejklidnější rozhodností. A tak přesně o půlnoci o několik týdnů později se mladý Werther zastřelil ve svém pokoji. Albert byl zděšen, Lotta v šoku a celé město na nohou. Tak tragicky skončil tento příběh zamilovaného mladíka.

Tiskem vyšel román Utrpení mladého Werthera, po rousseauovsku a richardsonovsku složený v dopisech a záznamech r.1774, pouhá dvě léta po Goethově odchodu z Wetzlaru. Ohlas, s jakým se Werther napoprvé setkal, vyvolal nejen módu á la Werther v oblékání a oblibu wertherovských motivů v uměleckém řemesle, ale také psychózu sebevražd mladých lidí, jakou z odstupu dvou století jen těžko pochopíme. Goethe v tomto románě používá dlouhá, mnohdy složitá souvětí, často se zde objevují metafory, hyperboly a přirovnání.

Utrpení mladého Werthera je určitě jedním z nejvýznamnějších Goethových děl, a zároveň je to vrcholné dílo preromantismu.

Hodnocení čtenářského deníku Goethe, Johann Wolfgang - Utrpení Mladého Werthera

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. duben 2008
  6 857×
  504 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Goethe, Johann Wolfgang - Utrpení Mladého Werthera