Homér - Odysseia

Homér, převyprávěl Jaroslav Hulák, 1. vydání, Albatros, Praha r.1981

Téma: Epos vypráví o cestě krále Odyssea který se na vrací ke své rodině na svůj rodný ostrov Ithaka. Cestou- různá nebezpečí, nástrahy…..

Látka: Zahrnuje dobu jeho návratu (20 let). Příběh se odehrává v antice.

Fabule Tato kniha vypráví o návratu ithackého krále Odyssea domů z Trojské války. Po porážce Trojanů se vydal Odysseus se svým vojskem na deset let dlouhou plavbu plnou dobrodružství.
Nejprve se posilnili u Kikonů. Vtom však hostitelé zavolali z nitra země posily a strhl se boj. Ti, co přežili se spolu s Odysseem vydali na protější břeh, aby doplnili vodu a potraviny. Celou posádku však uvěznil Kyklop Polyfémos ve své jeskyni se stádem ovcí. Na noc tuto jeskyni zavalil obr, lidožrout, velkým balvanem. Odysseus a jeho posádka se ho snažili odvalit, ale kámen se ani nepohnul. Když poznal, že není možno uniknout silou, zkusil použít lest. Opil Kyklopa vínem a představil se mu jako Nikdo. Potom mu nažhavenou ostrou stranou jeho kyje vypíchnul jediné oko. Polyfémos strašně zařval bolestí. Když přispěchali na pomoc jeho přátelé a ptali se ho, kdo ho vraždí,odpověděl jim,že Nikdo. Ráno Kyklop vyháněl své stádo z jeskyně. Odysseus a jeho muži se zachytili zespoda za ovce. Polyfémos tušil, že by Odysseus mohl v nestřeženou chvíli uniknout, a proto byl ostražitý. Osahával však pouze hřbety ovcí, takže se podařilo Odysseovi uprchnout. Polyfémův otec Poseidon, vládce všech moří, se dozvěděl, co Odysseus učinil. Rozbouřil moře svým trojzubcem a plavbu celé výpravě znepříjemnil.
Druhého dne zakotvili na ostrově krále Aiola, boha větrů. Ten je bohatě hostil a na cestu dal Odysseovi kožený měch. Do něj uzavřel všechny zlé větry. Námořníci byli zvědaví,co to Odysseus má a měch rozvázali.Celá loď se ocitla v bouři. Vzdálili se tak od Ithaky.
Potom zakotvili u Laistrygonů, ale ti na loď začali házet skály a vyhnali námořníky zpět na moře.

Na dalším ostrově žila kouzelnice Kirke, která mnoho námořníků proměnila v kance. Odysseus je ale nakonec zachránil.

Jindy zas pluli kolem ostrova Sirén. Ty krásným zpěvem lákaly námořníky k útesům svého ostrova, kde většina lodí ztroskotala. Odysseus nakázal svým mužům, aby si zalepili uši voskem a sám se nechal připoutat ke stěžni. Když byli na doslech Sirén, žádal své muže, aby ho odpoutali a nechali plavat k Sirénám. Ti ale dobře věděli, že to nesmí učinit, a dělali, že jej neslyší.

Po jedné z bouří ztratil celou posádku a sám připlul na troskách lodi k ostrovu Ogygii, kde žil sedm let u nymfy Kalipsy.

Konečně se dostal na rodnou Ithaku. O jeho překrásnou ženu Penelope se zde ucházela celá řada nápadníků. Penelope se jim doposud bránila a tvrdila, že se Odysseus jistě vrátí.
Athéna, bohyně moudrosti a ochránkyně statečných mužů, proměnila Odyssea ve starého žebráka a ten se také šel ucházet o Penelope. Před domem ho poznal starý pes, kterého Odysseus vychovával, poté chůva podle jizvy, když mu myla nohy. Konala se soutěž o to, kdo se nakonec stane manželem Penelope. Vítězem bude ten,kdo lukem prostřelí oka všech dvanácti seker seřazených v řadě za sebou. Starý žebrák je prostřelil hned na první pokus. Podle vyprávění o stavbě ložnice Odyssea nakonec poznala i Penelope. Ten vyhnal všechny ženichy a Pallas Athéna mu vrátila mládí.

Syžet: Děj se odehrává v podstatě chronologicky až na vzpomínka Odyssea a prolínání dějů na Ithace x dění v místě Odysseova působení.

Postavy: Odysseus: statečný, moudrý, spravedlivý, vynalézavý, vytrvalý
Penelopa: manželka Odyssea, věrná, nápaditá, chytrá
Kikóňi: bojovali na straně trójanů
Kyklopové: velcí jednoocí obři, podlý, zlí
Pallas Athéna: bohyně moudrosti, odysseova ochránkyně
Lotofágové: nově příchozím dávali najíst lotusového listí aby ztratili pamět a zůstali u nich na ostrově
Aiolos: vládce větrů, poprvé Odysseovi pomohol ale pdruhé už ne
Polifomos: kiklop který zajal Odyssea e jeho druhy
Kirké: čarodejnice, zlá, vychytralá
Faiákové: hodní, chápající lidé, pomohli Odysseovi aby se mohl vrátit domů
nymfa Kalipsó: zamilovala se a chtěla si vzít Odyssea, dlouho ho držela ale Zeus ji donutil aby ho pustila
Skylla: strašná mořská příšera, pojídala mořské živočichy
Ccharibda: další mořská příšera, která bydlela nedaleko Skylly
sirény: kříženkyně žen a ptáků, lálkali svým zpěvem na ostrov kolem plující
námořníky
Nausiká: dcera Alkinose a Areti, faiácká princezna, chytrá, milá, obětavá

Prostředí: bitevní pole v Tróje a městou kousek od něj, rozbouřené moře, ostrov Ithaka, o. Faiáků, o. Kirké, Aiolův o.

Motivy: V textu jsou ,, pohádkové’’ bytosti: čarodějky, víly, bohové, sirény…..

Jazyk: Spisovná čeština, metafory, archaismy, přirovnání.

Hodnocení čtenářského deníku Homér - Odysseia

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  12 689×
  737 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Homér - Odysseia