Homér - Odyssea

Bibliografický záznam : Autor :Homér, překladatel :Rudolf Mertlík, nakladatelství : Odeon, místo a rok vydání : Praha, 1984, žánr :epos.
Téma : I přes velké problémy a útrapy se Odysseus šťastně vrátí (po desetileté Trójské válce) ke své rodině na rodný ostrov Ithaku.
Látka : º Příběh se odehrává asi ve 12. století v době antického Řecka.
º V příběhu jsou vystřídána mnohá místa (plavba na moři pobyty na ostrovech aj.).
º Autor příběh líčí vážně.
Fabule : º Ithacký král Odysseus se po Trójské válce, která trvala 10 let vrací domů na svůj rodný ostrov – Ithaku. Po porážce Trójanů se se svým vojskem vydává na dlouhou plavbu plnou dobrodružství a nástrah. Na cestě se ocitnou v zemi Kikónů ( thrácký bojovný národ), Lótofágů (jedli plody lótosu podobné olivám; kdo je okusil, nesměl se vrátit),poté jsou zajati kyklópem Polyfémem, kterého ale nakonec lstivě přemůžou.Odysseus vyvázne z boje s Laistrýgony (lidožraví obři), další dobrodružství prožije s čarodějnicí Kirké, která proměnila Odysseovy vojáky ve vepře, ale později jim podobu vrátí zpět. Jindy zase plují kolem ostrova Sirén, šestihlavé příšery Skylly a mořského víru, který na ně přichystá mořská obluda Charibda. Odysseovi vojáci zaplatili životem za to, že zabili několik posvátných krav boha slunce Hélia. Odysseus strávil 7 let na ostrově Ógygii, kterého nechtěla pustit z ostrova nymfa Kalypsó, která se do něj zamilovala, avšak nakonec ho bohové osvobodili. Nejen to, ale i mnoho dalších nástrah a útrap čeká na hrdinu (později ztratí v kruté bouři rozpoutané Poseidónem, který se mstí za svého syna celou posádku), který se po 20ti letech konečně vrátí (s pomocí Fajáků – mírumilovný národ plavců na ostrově Scherii, ke kterému se Odysseus připlaví) do své rodné země, kde na něj čeká ještě jeden problém, a to ten, že se musí vypořádat s řadou nápadníků, kteří po celou tu dobu obtěžovali jeho přenádhernou ženu Pénelopé. To ale pro Odysseu nebude vůbec těžké. Bohyně Athéna Odyssea přeměnila v žebráka, který v této podobě vyhraje v soutěži ruku Pénelopy (tuto soutěž stanovila po 10ti letech od odjezdu Odyssea do války), která spočívá v prostřelení otvorů 12 seker. Jediný Odysseus toto lehce zdolal. Pobil všechny nápadníky a radostně se znovu setkal se svou rodinou.
º Příběh vypráví Homér (vypravěč).
Syžet : Příběh zachycuje časové období téměř 20ti let.
Postavy : Hlavní postava :
Odysseus – Syn Láertův a Epikasté. Ithacký král. Hrdina tohoto eposu. Nesmírně bystrý, moudrý, silný, statečný a rozvážný muž.
Vedlejší postavy :
Pénelopé – Íkariova dcera. Rozvážná, trpělivá a věrná manželka Odysseova.
Télemachos – Statečný a moudrý syn Odysseův.
Athéna – Diova dcera a bohyně války. Ochraňovala statečné muže, obzvláště Odyssea.
Kalypsó – Atlantova dcera. Nymfa ( nižší bohyně ) žijící na ostrově Ógygii.
Polyfémos – Nejsilnější lidožrout z Kyklópů ( obři s jedním okem ).
Seirény ( Sirény ) – Dvě pěvkyně, které k sobě svým kouzelným hlasem lákaly plavce a pak je usmrcovaly.
Bohové : Zeus – (nejvyšší bůh a pán Olympu) vznešený a mocný
Pallas Athéna – (bohyně války a moudrosti ) Půvabná a spravedlivá
Héra – (královna nebes) důstojná
Afrodíté – (bohyně lásky a krásy) krásná
Hádés – (bůh podsvětí) nevlídný
Héfaistos – (bůh ohně)
Hélios – (bůh slunce)
Poseidon – (bůh moře) hádavý; Aiolos (bůh větrů a vichřic) ; Hermés – (posel bohů) vychytralý; Áres (bůh války) aj.
Jazyk : V textu je velmi častá přímá řeč. Vyskytují se přirovnání. Dílo je členěno na 24 zpěvů , psaných formou daktilského hexametru.
Styl : Čtvrtý právě byl den, a Odysseus se vším byl hotov; pátého Kalypsó jasná mu zchystala lázeň, pak v oděv vonící oblékla ho a pouštěla z ostrova domů. Bohyně vložila též dva měchy mu na prám: měl v jednom tmavé víno a v druhém, tom velikém vodu; též jídlo ve vaku; dala mu tam i zásobu příkrmů chutných. Nakonec příznivý vítr mu vyslala, vlahý a mírný. Rozpjal, pln radosti z větru, své plachtoví Odysseus jasný. Potom už na prámu seděl a zručně ho kormidlem řídil, přitom se nesnášel v noci mu na víčka spánek, ač stále při plavbě k Boótu hleděl, jenž zapadá téměř už za tmy, k Pléjadám, k Medvědu též, jenž nazývám bývá i Vozem, točí se na témže místě, zrak upírá na Órióna, do proudů Ókjanových jen on se nenoří v koupel. Kalypsó bohyně jasná, mu kázala stále mít toto souhvězdí po levé ruce, až na voru popluje mořem.

Hodnocení čtenářského deníku Homér - Odyssea

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. listopad 2007
  35 970×
  677 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Homér - Odyssea

Karel