Imanuel Kant – život a dílo, 3 kritiky+etika

38. Imanuel Kant – život a dílo, 3 kritiky+etika
Život:
Narodil se v Královci – vých. Prusko, a za celou dobu ho neopustil. Vystudoval gymnázium a univerzitu. Strávil život jako univerzitní profesor a vědec. Narodil se 1724 jako syn sedláře, velmi nábožensky založená rodina (díky matce), chtěl studovat theologii -> víra poetismu – čistá ryzí zbožnost založená na citu. Theologie ho ale nebavila a tak začal studovat př. vědy. Mat+fyz+astronomie. Promoval po 9 letech (1755) a stal se domácím učitelem, - na zakázku, (1770) získal profesůru logiky a metafyziky, 40 let přednášel a antropologii a zeměpis – načtené cestopisy. Mezi studenty oblíben, osobní život bez ženy a dětí. Lidí si podle něj mohli řídit hodinky – přesně v tutéž dobu chodil každý den do parku. Od malička byl slabí, ale měl pevnou životosprávu, zemřel 1804 v plné duševní síle.

Filozofie:
svojí filozofií reagoval na Huma, role racionalismu, předznamenává německý romantismus,
1) období poznamenané přírodovědou a matematikou.
2) období racionalismu, největší díla 3 kritiky.
a. Kritika čistého rozumu – jak by člověk jednat měl.
b. Kritika praktického rozumu – jak člověk jedná
c. Kritiky soudnosti – cit a fantazie – obsahuje i etiku.
Jeho dílo je složitý komplikovaný systém, který měl za úkol vyzdvihnout lidský rozum a vymezit jeho možnosti.

1) období – předkritická perioda
Mat+fyz+zemětřesení
Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes – Kant-Laplazova teorie vzniku země.Vesmír a všechno vzniklo rotující mlhovinou.
Fyzická monadologie
Liebnitzovu teorii vysvětluje Spis o monádách.

3) období racionalismu – kritiky
a) Kritika čistého rozumu – jak by člověk jednat měl.
jako by chtěl navázat na britský empirismus a evropský racionalismus.
1. věta britských empiriků – „Všechno poznání začíná zkušeností „
Kant se zamyslí a řekne: „Všechno poznání pochází ze skutečností.“
1. poznatek ke kterému nepotřebujeme zkušenost – APRIORY . svět sám pro sebe, (matematické zákony), je nezávislý na naší zkušenosti. Přímá všeobecnost-Nutnost !
2. poznatky, kde potřebujeme zkušenost APOSTERIORY – svět pro lidi, poznání, které je znečištěné zkušeností.

Soudy:
Logické spojení mezi subjektem (podst.jm.) a predikátem (činnost, přísudek)
Analytický soud:
Kritika soudnosti
Zabývá se citem a fantazií. Kam až sahá lidský cit a fantazie. Existuje soudnost – schopnost rozvažování, umožňuje subsumaci – podřízení, zařazení něčeho někam.. Soudnost estetická – nemůžu chtít aby byla jedna věc krásná i pro druhé. Krásno vyvolá pocit libosti – součást estetického citu ve mně. Sleduji i účelnost, smysluplnost. Pokud účelnost s tím předmětem souvisí – objektivní účelnost. Účelnost a estetičnost je závislá na předmětu nebo na nás samých.Teoretický rozum zde selhává. Neexistuje apriori měřítko pro to, co je krásné nebo účelné.
Jak mají státy mezi sebou vycházet:
1. Armády nemají chránit něčí zájmy – časem zaniknou
2. Žádný samostatný stát nemůže být získán jiným státem jakoukoliv cestou
3. Za uzavření míru nemůže být uznán takový mír, který je uzavřen tajnou podmínkou pro budoucí válku
4. Nemají být dělány žádné státní dluhy v zahraničním obchodu
5. Žádný stát se nemá ve válce uchýlit k prostředkům, které v budoucím míru zabrání důvěře (hromadné hroby, zrada, porušení kapitulace)

TEORIE KOSMOPOLITISMU
- jak by měli lidi volně cestovat po světě, svět je tu pro všechny,®OBECNÉ PRÁVO NÁVŠTĚVY, zajímavostí je že Kant se dostal nanejvýše 20 km od rodného města.

KANT: „ Nic není jasnější než modré nebe nade mnou a mravní čistota ve mně.“

Hodnocení čtenářského deníku Imanuel Kant – život a dílo, 3 kritiky+etika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. červen 2008
  6 449×
  512 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Imanuel Kant – život a dílo, 3 kritiky+etika