Jirásek, Alois - Staré pověsti české

O Krokovi a jeho dcerách
Pokud vládl Vejvoda Čech bylo všude dobře. Největší tehdejší zločin byla krádež.
Po smrti Vejvody z Čech se všude rozmohlo zlo a krádeže. Svolali poradu o tom kdo bude vládnout, nakonec se rozhodli, že jejím novým vůdcem bude LECH. Když mu tuto zprávu sdělili on bez rozmyšlení odmítl, ale poradil jim jiného vládce a tím se měl stát Krok z mocného rodu. Vyslechli ho a zvolili ho panovníkem. Krok dostal Čechovu hůl a čepici. Zatím Lech poslal posli na východ, protože chtěl zjistit jestli je zde nějaká úrodná půda. Jeden z nich se vrátil a oznámil Lechovi, že je zde velmi hojná půda a tak Lech jel na východ. Založil hrad Hnězdno. Mezitím vládl v Čechách Krok a vládl opravdu dobře. Jednou si poručil, aby k němu nikdo po tři následující dny nechodil, že bude rozmlouvat z duchy. Poté zavolal Lecha a starosti obcí a měst, aby jim oznámil, že jeho sídlo BUDEČ neobstojí. Krok chvilku přemýšlel a hned poslal za Vltavu posli aby našli nové místo pro jeho sídlo. Poslali pro Kroka, aby mohl zkontrolovat místo, které bylo vybráno. Krok si ho prohlédl a hned se mohlo začít se stavěním hradu na skále, který nese jméno až dodnes VYŠEHRAD. Pod skálou byl vodní pramen ze, kterého čerpali vodu. Každý měl tuto studánku rád a říkali jí Jezerka. Za vlády Kroka se dobro vrátilo. Po smrti Kroka zůstali jeho tři sestry. Kazi znala všechny léčivé byliny a po smrti žila na jeho hradě, který přejmenovala na Kazin. Teta měla hrad Tetín a Libuše, která po smrti svého otce zůstala na Vyšehradě a panovala. Měla svůj hrad Libušín.

O Libuši
Lidé chodili se svými spory stejně jako ke Krokovi. Jednou se však dva sousedé oba starostové svého rodu. Hádali se o meze a pole. Spory už přesáhli určenou mez až jednou přišli za kněžnou na Vyšehrad aby je rozsoudila. Mladší starosta spor vyhrál. Ten starší se rozčílil nejen na to, že spor prohrál, ale I na to, že jim vládne žena. Libuše byla tak rozčílená, že odešla do své zahrady, ale před odchodem sdělila lidu, že si vezme muže.Zavolala si sestry aby jim vše pověděla a aby ji poradili. V zahradě byly docela dlouho, protože když odcházely končila jedna z mnoha krásných letních nocí. Hned po ránu poslala mnoho poslů aby mohla svolat celý národ. Druhý den když všichni dorazili na nádvoří předstoupila před ně kněžna a řekla jim, že ať si zvolí opatrně, ale jestli chtějí oznámí jim, že ví kde je ten pravý. Všichni říkali,,Ano,ano,ano povězte“. Kněžna poslala svého koně a dva posli, který je měl za Vejvodou dovézt, ale o tom až další pověst.

O Přemyslovi
Libušin kůň vedl posli do vesnice kde měl být jejich Vévoda. Šli mlázím, cestou I necestou, když uviděl malou docela úzkou říčku tak se zaradoval, protože věděl, že již jsou blízko.
Přišli k poli a zeptali se malého chlapce jestli se tato vesnice jmenuje Stadice, chlapec na to že ano oni mu poděkovali a odešli hledat Přemysla. Našli ho na poli kde oral půdu. Přišli k němu a řekli mu, že Libuše si ho zvolila za svého muže a za pána tohoto kraje. On jim řekl,, No dobrá, ale nejdříve se posilníme na tu cestu”. Usedli k železnému stolu a začali jíst. Po chvilce se jeden z poslů zeptal proč je to zrovna železný stůl a on jim řekl, že jeho rod je železný.Šel se rozloučit se svým rodem, poté ho oblékli do panovnického roucha, posadili ho na koně a odvezli na Vyšehrad. Libuše je spatřila a šla jim naproti. Přemysl vzal Libuši za ruku a šli společně vládnout a všichni byly šťastní.

Hodnocení čtenářského deníku Jirásek, Alois - Staré pověsti české

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červenec 2008
  10 657×
  608 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Jirásek, Alois - Staré pověsti české

MartynX
super diky tomuhle se neco naucim do povinne četby
asterixtiscalli
Je to velmi zploštělé a neodpovídající keltskoetruským místním tradicím.Ten křesťanský patriarchální oblek se nepovedl.Kněžnami v pojetí keltoetrusků tetkami,které se nevdávaly se vládlo ostatnímu obyvatelstvu.Na hradišťkách kde vládly se dívčiny od svých 7 let učily tkát plátna ,kterými se platilo a užívání bylin.
Rod Krokův už byl patriarchálně pokřešťanštěný a tudíž neodpovídající matriarchálním tradicím.Český kraj byl násilně vražďením pokřešťanštěný Byzancií a probyzanskými moravskoněmeckými kmeny.Praví Keltoetruskové uprchli do Británie.
pavel
je to blbi