Jirásek, Alois - Staré pověsti české

Tato kniha se skláda z 19 pověstí, kterými jsou:
- O Čechovi, která je o příchodu praotce Čecha a jeho lidu.
- O krokovi a jeho dcerách, tato pověst vypráví o tom, jak po praotci Čechovi začal vládnout Krok, který měl tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši
- O Bivojovi, o muži, který se později stal manželem Krokovy dcery Kazi a který skrotil nebezpečného kance, kterého na svých zádech donesl až na hrad.
- O Libuši, tato pověst, jak je již jisté z názvu vypráví o Libuši, nejstarší a nejmoudřejší dcera Kroka, která si později vzala Přemysla.
- O Přemyslovci, jak jsem se již zmínila, Přemysl byl manžel Libuše a ten se stal zakladatelem Přemyslovců
- Libušina proroctví- Libuše odhalila tajná ložiska kovů a předpověděla založení a slávu Prahy
- Dívčí válka-když kněžna Libuše zemřela, chtěly ženy opět získat nadvládu nad muži a pod vedením Vlasty, vyhlásily mužům válku.
- O Křesomylu a Horymírovi-tato vypráví o tom jak kůň Šemík zachránil skokem z Vyšehradu Horymíra
- Lucká válka- líčí válku mezi Čechy a Lučany
- Durynk a Neklan- Durynk zabil Zbyslava v domění, že se králi odvděčí, ale byl za to po právu popraven.

Mě nejvíce zaujala pověst O krokovi a jeho dcerách.
Když vládl praotec Čech, vše bylo v naprostém pořádku. Jakmile ale zemřel, stát potřeboval nového vůdce, který by byl alespoň tolik chytrý a rozumný jako Čech. Proto se sešla hlavní rada starších a rozhodli se, že jeho nástupcem se stane jeho bratr Lech, který žil na Kouřimi. Ten ale panování odmítl, ale protože bylo známo, že je velmi chytrý, poradil jim jiného muže, Kroka, který na trůn usedl. Krok byl starosta mocného rodu, soudil moudře,byl spravedlivý a měl tři dcery, Kazi, která se vyznala v koření, hojila lidem rány, krotila bolesti a mnohdy i sudičky ve své vůli obracela a sídlila na hradě Kazín. Druhá dcera byla Teta, která se bála bohů a proto se k nim pořád modlila a dělala jim oběti. Nejraději ale lid měl Libuši, nejmladší z Krokových dcer. Byla velmi krásná,chytrá a rozvážná. Po Krokově smrti si lid zvolil za novou vládkyni Libuši, která měla svůj hrad Libušín, ale sídlila na Vyšehradě, odkud moudře vládla lidu a později si vzala za muže Přemysla, který se stal zakladatelem Přemyslovců.
Libuše často prorokovala a jedno z nejznámějších Libušiných proroctví je: „ město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vlatava řeka je obíhá. To na půlnoc ohražuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahuklanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“

vydáno: Nakladatelství Jos. R. Vilímek v Oraze roku 1932

Hodnocení čtenářského deníku Jirásek, Alois - Staré pověsti české

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. duben 2008
  13 962×
  468 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Jirásek, Alois - Staré pověsti české

KAROLÍNA
HESKY