Kožík, František - Kronika života a vlády Karla IV. ,krále českého a císaře římského

Kronika života a vlády Karla IV. ,krále českého a císaře římského
Karel se narodil 14.května 1316. Mezi rodiči, Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou , vypuklo nepřátelství a tak byl brzo po narození matce odebrán a vězněn na hradech v Čechách .
V sedmi letech odjel do Francie ,kde ho v roce1323 přejmenovali na Karla (byl pokřtěn na Václava) a oženil se s Blankou z Valois.V patnácti odjel do Lucemburska za otcem a poté se vydali do Itálie.V roce 1333 se vracel do Čech a o rok později se už stal markrabětem moravským. V roce 1335 se mu narodilo první dítě-dcera Markéta.Jelikož král Jan se v Čechách moc nezdržoval,stal se Karel v roce 1340 mladším králem .Po tuto dobu se staral o Čechy s láskyplnou péčí. Před odjezdem do Francie v roce 1346 byl zvolen králem Svaté říše římské, ale nebyl panovníky uznávaný, především kvůli Ludvíku Bavorovi,který se předtím za císaře prohlásil sám a který měl moc nad šlechtou.Ve Francii byl zabit v bitvě u Kresčaku Jan Lucemburský a Karel se stal králem Čech, i když ještě nekorunovaným. Konečně měl možnost zvelebovat svou milovanou vlast. Dal opravit Vyšehrad, vyhotovit korunu a 2.září 1347 byl v přestavované katedrále Sv.Víta korunován českým králem. Postupem času položil základní kámen Nového Města a Karlštejna , a začal stavět univerzitu.Praha se stávala evropskou metropolí.
V roce 1348 mu zemřela manželka Blanka,která mu stačila porodit ještě jednu dceru Kateřinu.Za novou manželku si vybral Annu Falckou, jež mu později dala syna. Bohužel po roce zemřel..V této době byl Karel uznávaným panovníkem a mezi lidem oblíbený. Po smrti Anny Falcké v roce 1353 si Karel vybral za maželku Annu Svídnickou,která s ním o dva roky později prožila jeho korunovaci na císaře římského.Anna dala císaři syna Václava a dceru Elišku, ale i Anna podlehla nemoci a roku 1361 zemřela. Jeho poslední manželkou se stala Eliška Pomořanská.
.Karel za svého života vydal Zlatou Bulu Karla IV. , která určovala podmínky volby římského císaře.Později jednal sám proti bule z lásky k synovi, když se zasadil o zvolení Václava za císaře ještě za svého života.
Rok před svou smrtí se vydal do Francie pomodlit se v tamějších kostelech už s podlomeným zdravím.Sblížil se zde se svým synovcem a poslední měsíce svého života strávil na Karlštejně.Zemřel 29. listopadu 1378.

Toho dne zemřel nejvýznamnější král českých dějin,“panovník,který si k titulům král a císař připojil jméno mnohem dražší,které zdomácnělo a přetrvalo staletí. Otec vlasti!“

Hodnocení čtenářského deníku Kožík, František - Kronika života a vlády Karla IV. ,krále českého a císaře římského

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2007
  3 964×
  415 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Kožík, František - Kronika života a vlády Karla IV. ,krále českého a císaře římského