Historická próza v české i světové literatuře

Legenda – zobrazuje výjimečné lidi, záhady, mučedníky, světce a zázraky (Václav, Ludmila, Vojtěch, Prokop)
Historická povídka - prozaický žánr středního rozsahu s poměrně jednoduchým dějem, často využívá umělecký popis a epizody, proto se její děj neodvíjí tak rychle jako děj novely, zpracovává historickou
tematiku
Historický román - prozaický epický žánr, delší, jeho fabule (dějový půdorys díla) se rozvětvuje několika směry, různá společenská prostředí a osudy mnoha postav a vedle hl. děje obsahuje řadu epizod, proniká do duševního světa hrdinů - ti se vyvíjejí, problematika národa či společenské třídy.
Epopej - rozsáhlá epická báseň vážného, zpravidla historického obsahu, epos; románová díla v 19. stol s širokým

realistickým ztvárněním skutečnosti, např. Vojna a mír L. N. Tolstého; knižní výraz pro velkolepé dílo, slavný, často hrdinský čin.

První historická díla vznikají v antice: HERODOTOS, THUKYDIDES. Na našem území se první historické záznamy objevují v pol. 9. stol. Historii mapují i kroniky vycházející na našem území.

PANONSKÉ LEGENDY - ŽIVOT KONSTANTINŮV
- ŽIVOT METODĚJŮV - liší se od přemyslovských legend tím, že jsou jejich životy popsány
realisticky, není zde líčení nadpřirozených věcí a událostí

PŘEMYSLOVSKÉ LEGENDY – PRVNÍ STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA O SV. VÁCLAVU
- DRUHÁ STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA O SV. VÁCLAVU
- KRISTIÁNOVA LEGENDA – psána vytříbenou latinou, o životě sv. Ludmily

KOSMOVA KRONIKA – lat., 1. historiografické, tendenční, protipohanské dílo, nezmiňuje se o starosl. liturgii

ZBRASLAVSKÁ KRONIKA (PETR ŽITAVSKÝ) – latinská, původně byla klášterní kronikou Václava II.

DALIMILOVA KRONIKA – česká, veršovaná, od příchodu praotce Čecha do r. 1314 (nástup J. Lucemburského)

TROJÁNSKÁ KRONIKA – 1. tištěná kniha v Čechách, antickou Tróju líčí jako středověké město

HUSITSKÁ KRONIKA (VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ) - líčí události 1414-22, později přeložena do češtiny

KRONIKA VÁCLAVA HÁJKA Z LIBOČAN - od počátku lidstva až do r. 1526; poutavá, historicky méně spolehlivá

Druhá fáze rozvoje historické prózy je v období národního obrození.
RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ a RUKOPIS ZELENOHORSKÝ – protiněmecké
DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH I NA MORAVĚ (FRANTIŠEK PALACKÝ) - vyzvedá husitskou dobu, zápas mezi Slovany a Němci, 1. vědecké dějiny, vynikající sloh

Po období národního obrození pokračuje i generace romantiků, ruchovců a lumírovců.

VICTOR HUGO
– LEGENDA VĚKŮ – víra v lepší budoucnost, vývoj lidstva k pokroku, trojdílný cyklus básní

WALTER SCOTT
– zakladatel historického románu a povídky
- WAVERLY – 1. hist. román, ze strachu ho vydal anonymně
- IVANHOE – doba Richarda Lvího srdce (středověká Anglie)
- KENIL WORTH – z doby angl. královny Alžběty

K. H. MÁCHA
– KAT – hist. román, původně měl mít 4 části, ale stihl jen 1. KŘIVOKLAD

J. K. TYL
– povídky s historickým rámcem s pestrým dojemným nebo dobrodružným příběhem
- DEKRET KUTNOHORSKÝ – šlo mu o přítomnost

SVATOPLUK ČECH
– HUSITA NA BALTU – báseň, zdůrazňuje velikou minulost českého národa

JAROSLAV VRCHLICKÝ
– ZLOMKY EPOPEJE – cyklus, bás. zpracování dějin lidstva, předlohou byla Legenda věků

JULIUS ZEYER
- VYŠEHRAD - cyklus; vychází z českých dějin, pověstí a Hájkovy kroniky

Třetí fází historické prózy je realismus. Český realismus se zabývá historií a městskou a venkovskou tématikou. Po zklamání národních idejí po Rakousko – Uherských vyrovnání došlo k návratu k historii.

HONORÉ DE BALZAC
– „kronikář Francie“ – LIDSKÁ KOMEDIE

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
– VOJNA A MÍR – osvobozenecké boje Rusů proti Napoleonovi, vazy na skutečné historické události, životy asi 250 lidí, 4 svazky

VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ
– tvoří spojnici mezi obrozeneckou literaturou a realismem, sentimentální autor, pocházel z písmácké rodiny
- ZE ZAPOMENUTÝCH PAMĚTÍ
- BLUDNÉ DUŠE

ALOIS JIRÁSEK
– umělecky zpracovával a popularizoval národní dějiny, hrdinou bývá lid, rozsáhlá díla (próza, povídky), festival JIRÁSKŮV HRONOV – soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů.
- FILOZOFSKÁ HISTORIE – soubor povídek
- hist. romány: PSOHLAVCI
SKALÁCI
SKÁLY
TEMNO
- hist. epopeje: - žánr s širokým historickým záběrem v němž se dějiny prolínají s osudy
MEZI PROUDY
PROTI VŠEM
F. L. VĚK – románová kronika z období národního obrození
- dramata – JAN HUS, LUCERNA
- literatura pro mládež – Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

ZIKMUND WINTER
– historik, učitel, znalec městského života 15. století, povídky a novely
- NEZBEDNÝ BAKALÁŘ
- ROZLINA
- MISTR KAMPANUS – hist. román, hlavní postavou rektor PVU
- RAKOVNICKÉ OBRÁZKY – soubor povídek
- PRAŽSKÉ OBRÁZKY – soubor povídek

VLADISLAV VANČURA
– POLE ORNÁ A VÁLEČNÁ – soc. kontrast mezi šlechtici a chudými, přičemž morálně
bohatšími lidmi
- OBRAZY Z DĚJIN NÁRODU ČESKÉHO – historiografické dílo, umělecká forma

JAROSLAV DURYCH
– BLOUDĚNÍ – valdštejnská trilogie, vzdálené tradičnímu pojetí historie, jedinou cestou ke
spáse je katolická církev, obraz 30leté války

KAREL SCHULZ
– KÁMEN A BOLEST – nedokončený román, obraz renesance v Itálii

MILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL
– KRÁL OBLÉKÁ HALENU – o králi Václavu IV.
- POCHODEŇ – dramatická situace kostnického koncilu
- OSAMĚLÝ RVÁČ - o vojevůdci císaře Rudolfa

JIŘÍ ŠOTOLA
– TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO - doby pobělohorské rekatolizace – hlavně na Litomyšlsku

VLADIMÍR NEFF
– SRPNOVŠTÍ PÁNI - pokouší se vysvětlit zrod lidového kacířského hnutí ve 14. stol.
- pentalogie – historická kronika 2 pražských rodů Bornů a Nedobylů
- SŇATKY Z ROZUMU, CÍSAŘSKÉ FIALKY, ZLÁ KREV, VESELÁ VDOVA, KRÁLOVSKÝ
VOZATAJ

VLADIMÍR KÖRNER
– ÚDOLÍ VČEL - otázka moci, fanatismu a násilí, neúspěšný útěk od moci a
fanatismu, odehrává se v 13. století

JARMILA LOUKOTKOVÁ
– historické fresky, čtivost, řemeslná dovednost, cit pro napětí a věrohodnost
- NENÍ ŘÍMSKÉHO LIDU - Řím doby Nerona, básníka Petronia, první desetiletí po narození Krista a pronásledování křesťanů
- SPARTAKUS - první část dvojdílné fresky o vůdci povstání otroků
- SMRTÍ BOJ NEKONČÍ - druhá část dvojdílné fresky
- NAVZDORY BÁSNÍK ZPÍVÁ - románová epopej o bouřlivém a dobrodružném životě prvního moderního francouzského básníka Francoise Villona

Hodnocení referátu Historická próza v české i světové literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  12 036×
  824 slov

Komentáře k referátu Historická próza v české i světové literatuře