Kritický realismus, venkov v dílech kritických realistů 19. st.

Obecná charakteristika doby:
V próze dominují 3 tematické okruhy: vesnice, město a jeho obyvatelé a historie. 1. => většina spisovatelů pocházela z venkova
2. => vesnický život chová v sobě víc svérázných, zajímavých uvědoměle českých typů hodných uměleckého zpravování.

Historická próza

- v české literatuře v 19 a 20 století vrcholí zájem o českou historii
- představitelé: A. Jirásek, Z. Winter
- oba dva zpracovávají historickou tématiku avšak každý jinak
- Jirásek – zpracovává literárně
- Winter – opírá se o studium dějin, archivů, vědecké analýzi, jeho díla nejsou na
takové literární úrovni jako Jiráskova

ALOIS JIRÁSEK

- Od malička byl veden ke studiu historie ,vystudoval historii na Filozofické fakultě ,v Praze se seznamuje s M. Alšem ,profesor dějepisu v Litomyšli ,autorem mnoha rozsáhlých románů.
Jiráskův přínos:
- nejrozsáhlejší, nejucelenější umělecký obraz českých dějin
- výchovný význam – znalost dějin je posilou národního sebevědomí, vlastenectví
- tvůrce realistického historického románu (historická pravdivost na podkladě důkladného studia historických pramenů, úsilí o objektivitu)
- živost, barvitost, dramatičnost vyprávění, plastický a dynamický obraz hromadných davových scén (bitev)
- umění portrétu
- dílo nemívá monografický charakter, postavy vyjadřují názory typické pro širší kolektiv
- forma epopeje (literární útvar velmi rozsáhlý, zobrazuje život hrdinů na pozadí historických událostí, prolínání několika dějových linií)
- Jiráskův jazyk – prostý, srozumitelný, využití historismů a archaismů

- tvorba:

a) próza
- z období husitství: trilogie- Mezi proudy, -Proti všem, -Bratrstvo
„Staré pověsti české“- prameny – Kosmas, Dalimil
„F. L. Věk“- pětidílný román z dob národního obrození-> vlastenectví, národní uvědomění
„U nás“- 4 dílný román, kronika -> obrození na české vesnici
„Filozofská historie“ - život litomyšlských studentů -> vlastenci x poněmčené měšťanstvo
- doba pobělohorská: „Temno“
„Skály ,Psohlavci“ – selské rebelie
b) drama
- historická- „Jan Hus“, -„Jan Žižka“ - „Jan Roháč“ = husitská trilogie-> symbolizuje věrnost pravdě, boj za ni, vytrvalost v boji až do smrti
„Lucerna“ - s lidovými a humornými prvky, vlastenecký charakter, pohádková

ZIKMUND WINTER
- pochází z Prahy, profesor dějepisu, autor odborných publikací o české historii, vynikající psycholog = velký smysl na psychologii postav
- hrdinové – tovaryši, dělníci
- povídky
„Rozina Sebranec“ - tragický příběh mladé dívky, která špatně skončí kvůli společenským předsudkům a nešťastné lásce
„Mistr Kampanus“ - z doby pobělohorské
- o českém vědci, básníkovi a rektoru pražské university, očitém svědku stavovského postání
- jeho tragický osud je varováním před ústupky zlu
- archaizovaný jazyk

Venkovská próza

KAREL VÁCLAV RAIS
- narozen v Podkrkonoší, vesnickým učitelem na Českomoravské vysočině
- zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích (růst bídy)
„Výminkáři“ - v tomto díle je zobrazen konflikt mezi starou a mladou generací

TEREZA NOVÁKOVÁ
- pochází z Prahy, ale větší část svého života prožila v Litomyšli, ovlivněna tvorbou Karolíny Světlé
- pět románů z východních Čech ve kterých zachycuje náboženské a soc. vztahy mezi venkovany v této oblasti
„Jan Jílek“ - český evangelický kněz v 18 století, tento kněz musí pod vlivem náboženské nesvobody odejít ze země
„Jiří Šmatlán“ - tkadlec, který váhá ve svém náboženském vyznání mezi katolickou a evangelickou vírou, snaží se o spravedlivé uspořádání lidské společnosti, nakonec najde víru v socializmu.
„Drašar“ - hl. postava kněz , jeho tragický životní osud (jak byl nepochopen).

Realistické drama

GABRIELA PREISSOVÁ
přivedla do českého divadla novou tvorbu - kriticko-realistickou - zachycuje ve hrách prostředí vesnic moravského slovácka.
Gazdina roba – venkovská švadlena,odchází od muže k milenci, končí sebevraždou.
Její pastorkyňa – stará mlynářka Kostelnička se dopouští zlého činu, aby zachránila svou scvhovanku před hanbou.

Bratři MRŠTÍKOVÉ
Maryša- tragédie, výrazné postavy. Děj: Maryša je donucena svým otcem k sňatku s vdovcem, mlynářem Vávrou. Její milý odchází na vojnu, Maryša je v manželství nešťastná, jen tvrdě pracuje, nakonec Vávru otráví kávou a později se k činu přiznává.

LADISLAV STROUPEŽNICKÝ
Zvíkovský rarášek
Paní Mincmistrová
Naši furianti - jednoduchá zápletka, zachycení venkovského prostředí v Jižních Čechách, její rozvrstvení, sedláky, chalupníky.
Vykresluje ducha české vesnice, její problémy, sociální prostředí, vysmívá se hlupákům, omezencům a kladně hodnotí moudré lidi. Bohaté přirovnává k hloupím a nadutým, chalupníky naopak k moudrým.

Hodnocení referátu Kritický realismus, venkov v dílech kritických realistů 19. st.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Muumin
  28. prosinec 2012
  4 875×
  613 slov

Komentáře k referátu Kritický realismus, venkov v dílech kritických realistů 19. st.