Kožík, František - Světlo v Temnotách

František Kožík, *16.5.1909; +5.4.1997. Byl český prozaik a dramatik v letech 1956 – 74 byl dranaturgem Československého filmu. V rozsáhlé povídkové a románové tvorbě se zaměřil zejména na životpisný román . Napsal například: Neklidné babí léto, Šavle a píseň, Josef Mánes aj.

Děj knihy se odehrává v 17.století a líčí život Jana Ámose Komenského (*28.3.1592, +15.11.1670) Začíná tím, když ho jako mladého učedníka poslali na univerzitu. Již tehdy si umiňoval, že napíše velkolepé dílo, které by ukázalo, že český jazyk dokáže popsat vše co říká latina, že to není jazyk jenom pro sedláky. Začal učit podle nových metod, které zkoušel na žácích v Přerově. Věděl, že se děti moc nechtějí učit, že je baví hraní. Neuplatňoval tehdejší zvyk, že se děti kvůli tomu, že něco neuměly bily. Když mu umřela žena a dvě děti, začal psát Labyrint světa a ráj srdce, chtěl aby ukázal marnost všeho lopocení na zemi. Pro poutníka, který prohledá svět, ztělesnil dva průvodce – Všudybyla, v něm ztělesnil svou touhu po poznání a v Mámení falešný pohled na svět, za nímž se skrývá sobeckost, lež. Po tom co kniha vyšla, byla příznivě přijata v rodinách českých emigrantů. Napsal také knihu s jejímž úspěchem ani moc nepočítal – Janua lingarium reserata ( Dveře jazyka otevřené ), zde Komenský vybral sedm tisíc nejpoužívanějších slov a sestavil je do jednoho tisíce vět, které by se snadno zapamatovaly. Stával se významným učencem. Dále se v knize píše o důležitých cestách Komenského, jaké další knihy napsal. Jsou zde popsány i události ve světě té doby. Komenský poté odešel do Amsterodamu, kde také zemřel.

Duben roku 1656 byl pro Komenského velmi tragický, v Lešně mu totiž málem shořely všechny jeho spisy a hlavně materiály k Pokladu jazyka českého , více jak čtyřicet let práce. Jeho život se dělí na tři období – První začíná na univerzitě a končí kolem roku 1628, druhé trvá dvacet let až do uzavření vestfálského míru roku 1648 a třetí je posledních čtrnáct Komenského.

Bitva na Bílé Hoře 1620, znamenala pro Komenského hotovou katastrofu, protože Bratří byli vypovězeni ze země a jeho díla ztrácely vliv. Ve druhém období jeho života se začíná hodně věnovat didaktickým a pedadogickým pracím. Sepsal Didacticu magnu (1657 – tisk). Posledních čtrnáct let svého života se věnoval jednečnému dílu Orbis pictus (Svět v obrazech, 1658) a také tvoří významné filozofické spisy De rerum humanarum emendatione consulatio catholica (Všeobecná nporada o nápravě věcí lidských), nebo Vita lucis (Cesta světla).

Kniha je psána ve třetí osobě. Nadchla mě zejména Kožíkova slovní zásoba. V knize nejsou žádné dialogy, jou zde ale malé monology. Autor se výhradně věnuje popisování Komenského života a také událostem v tehdejším světě, jako bitva na Bílé Hoře atd.

Autor rozdělil knihu do kapitul, daly by se nazvat jako takové kratší životní etapy – Návrat ze studií (Jaro 1614), Šťastná léta (podzim 1621), V úkrytech (Jaro 1625), Ve vyhnanství (Zima 1634), Cesta do Londýna (Léto 1642), Pouť cti a rozporů (Zima 1642), Zápas s časem (Podzim 1647), Zlověstný mír (Jaro 1650), Škola v Blatném Potoku (Léto 1654), Zkáza Lešna (Jaro 1656), Útulek stáří (Jaro 1662) a Náprava věcí lidských (Podzim 1670).

Bibliografický záznam: Kožík, František – Světlo v temnotách, Praha 1970, Státní pedagogické nakladatelství. 3. vydání, 175 stran.

Ukázka: Velkou jeho bolestí zůstaly nevydané spisy nápravné. S hrůzou si uvědomoval, že už je sotva dokončí, a plnilo jej tragickým pocitem, že neuskutečnil jejich vydání a nepromluvil k světu tak varovným i podnětným hlasem. Proto si jednou zavolal k svému loži syna Daniela a zavázal ho slavnostní přísahou, že se s pomocníkem Kristianem Nigriem postarají podle jeho rukopisů a konceptů o zpracování a vydání všech dílů Obecné porady.

-V říjnu roku 1670 ho stihl nový záchvat rýznivé nemoci. V dlouhých dnech a nocích vídal před sebou minulost, v níž tvrdým životem a nepřetržitými mukami úvah vykupoval nové myšlenky, kterými chtěl prospět světu. Nebylo všechno jeho snažení marné? Bývaly to zoufalé pochyby. Život mu už nemohl dát odpověď. 15. listopadu (podle reformovaného kalendáře 25. listopadu) roku 1670 Jan Amos Komenský v Amsterodamu zemřel. -

Hodnocení čtenářského deníku Kožík, František - Světlo v Temnotách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. leden 2008
  4 169×
  665 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Kožík, František - Světlo v Temnotách