Marcinko, Richard - Profesionální válečník 7 – Varianta delta

Autor: Richard Marcinko
Název knihy: Profesionální válečník 7 – Varianta delta
Rok vydání: 1999
Překladatel: Roman Marhold

Stručný obsah: Richard Marcinko a jeho střelci dostal tentokrát velice delikátní úkol. Má najít a získat pět ukradené jaderné zbraně. To je dostává do Středozemního moře, kde mají za úkol přepadnout jachtu Kuz Emeg patřící Chálidovi bin Abdulláhovi, bratrovi iráckého krále. Když Marcinko pronikne na loď, a vystřílí celou posádku i ochranku vydá se hledat Chálida, kterého má zajmout a předat FBI, která ho deportuje do USA, postaví před soud a obviní ze zločinů proti USA. Jenže Chálid nešťastnou náhodou zahyne, když Marcinko místo třaskavého granátu použije silně explozivní útoční granát. To se občas stává. Ve vedlejší místnosti našel německého obchodníka Heinze Hochheizera, který měl v úmyslu prodat Chálidovi dvě ADN (atomové destrukční nálože ) kufříkového typu. Cestou do sicilského přístavu Mazara del Vallo tohoto němce vyslechli a dozvěděli se od koho, kde, za kolik a proč tyto bomby koupil. Dále prozradil, že je do tohoto obchodu zapleten i jistý vlivný člověk ze SRN, který má vliv na vládní úředníky tamtéž.

Po příjezdu na Sicílii předal Marcinko ADN poručíkovi Johnu Suterovi, který mu na oplátku předal fax od generála Cookera, ve kterém stálo, že se má do 24 hodin hlásit na americké základně v SRN Rýn-Mohan. Tam dostal instrukce, že má odjet do Mainzu, kde se sním setká jistý poručík Smith. Když přijely do Mainzu a ubytovali se v hotelu Marriot, kde měli zamluvené pokoje, našel Marcinko na minibaru vzkaz od Smitha, že se sejdou v 19:00 v místní vinárně. Když tam celá parta dorazila, u stolu na ně čekal generál Cooker v civilu. Nejdřív se s nimi přivítal, a pak začal debatu z každým členem Marcinkovi bandy zvlášť. Teprve po hodině se všichni dozvěděli, co tam vlastně dělají.

Za poslední půl rok se totiž z ministerstva obrany ztratili materiály s přesnými souřadnicemi POMCUSů ( sklady, ve kterých je uložena výzbroj a výstroj pro případ války, které má USA po celém světě) po celé Evropě. Ministr obrany má strach, že by tyto materiály mohli padnout do rukou nějakým extrémistickým organizacím a že by mohl být ohrožen mír. A vzhledem k tomu, že v některých skladech byly i ADN, bylo rozhodnuto, že je Marcinko musí vyhledat a ADN dopravit za pomocí Johna Sutera zpět do USA.

Druhý den se střelci vydali hledat POMCUSy. Našli tři poblíž Kolína nad Rýnem. Dva byly prázdný a když prohlíželi ten třetí, byly překvapeny partou ruských mafiánů. Schovali se, a když Rusáci opouštěli sklad, zneškodnili je. Pak ze skladu sebraly dvě ADN a zavolali Suterovi. Než přijel, prošacovali Ivany a zjistil, že dělají pro Lothara Becka, který má sídlo své firmy v Düsseldorfu.

Cestou do Düsseldorfu se Marcinko spojil se svým starým přítelem Fredem Kohlerem a doholi se na návštěvě. Fred byl velitel německé výzvědné a protiterosristické jednotky KSK 8. Sídlo měl zastrčené hluboko v lese asi hodinu jízdy od Düsseldorfu. Po vřelém přijetí vzal Fred Marcinka na oběd. Během oběda se dozvěděl, že ho Fred již nějakou dobu sleduje a že mají oba dva stejný cíl, a to najít lidi, kteří mají za vinu destabilizaci SRN a ohrožují mír po celém světě. Dohodli se proto na spolupráci.

Nejprve se vydal Marcinko Bumerangem na diplomatickou návštěvu k Beckovi a Fred měl za úkol vypátrat podrobnosti o činnosti extrémistických skupin na území SRN a zvláště o útocích proti americkým základnám.

Když Beck Marcinka přijal, byl tam i bývalý člen GSG-9 (nejlepší protiteroristická jednotka v Německu) Franc Ulrich, kterého neměl Marcinko zrovna v lásce. A dal mu to po chvíli také patřčně najevo. Propíchnul mu krkavici. Teda tak, aby to přežil. Pří soukromém pohovoru s Beckem (mezi čtyřma očima) použil Marcinko své osvědčené donucovací prostředky. Becka párkrát profackoval, a ten mu řekl vše o svých úmyslech.

Když se pak večer vrátili s Bumerangem zpět, povolal Marcinko zbytek svého teamu a Freda s jeho komandem do Düsseldorfu, protože se chystal vzít budovu Beckovi firmy útokem a porozlhédnout se po ní. Při návštěvě budovy nalezl Marcinko několik disket s názvy Varianta Alfa až Delta, které popisovaly několik možností destabilizace SRN. Marcinko si tyto diskety vzal k sobě a hodlal je použít později proti Beckovi.

Po nějaké době vypátral Marcinko, kam jezdí Beck na víkendy. Byl to středověký hrad hluboko v lese, který byl však výborně hlídán. I přestoto zjištění se Marcinko rozhodl na hrad zaútočit. Spolu se svojí skupinou a se skupinou Freda se vydali do hradu. Tam se rozdělili a Marcinkova skupina měla za úkol zneškodnit Becka a lokalizovat ADN. Jenže cestu Marcinkovi zkřížil Franz Urlich, se kterým si však Marcinko poradil. Sice s velkýmy problémy, ale povedlo se mu to. V poslední neprozkoumané místnosti konečně objevil Becka a sním dvě ADN ruské výroby a tři výroby americké. Marcinko Becka s velkou chutí zlikvidoval a ADN připravil na odvoz zpět do států.

Hlavní postavy: Richard Marcinko – profesionální, nekonvenční a zkušený válečník a zabiják

Vedlejší postavy: Chálid bin Abdulláh, Heinz Hochheizer, John Suter, generál Cooker, Lothar Beck, Fred Kohler, Franc Ulrich, Bumerang, Aligátor Shepard, Kachní noha Deweye, Půlpinta Harris, Eddie DiCarlo, Hlodavec, Terry Devine.

Hlavní myšlenka knihy: Marcinko se snaží vylíčit, že vliv extrémistický skupin nebo vlivných pomatenců na vládu v jakékoliv zemi může vést k destabilizaci země a ohrožení celosvětového míru.

Můj názor na knihu: Tento díl byl nejlepší z celé série Profesionálního válečníka a zatím i poslední. A já pevně doufám, že Richard Marcinko napíše v nejbližší době další díl.

Desatero přikázání jednotek zvláštního určení podle Richarda Marcinka

- Já jsem bůh války a hrozivý Bůh boje a budu vás vždy vésti zepředu, nikoli zezadu.

- Budu s vámi se všemi zacházeti stejně – jako s kusem hadru.

- Nebudete dělat ničeho, čehož bych já nesvedl před vámi, a takto z vás budu utvářeti válečníky dle obrazu svého.

- Budu vaše těla týrati, neboť čím více se budete potit na cvičišti, tím méně krve ztratíte v boji.

- A pakliže ucítíte při svém snažení bolest, pak vězte, že vaše konání správné jest.

- Třebaže se vám to líbiti nemusí, udělati to musíte.

- Vždy se snažte provésti vše co nejjednodušeji.

- Nikdy nic nepředpokládejte.

- Vpravdě nejste placeni za své metody, nýbrž za výsledky konání svého, což znamená, že nepřítele svého zabíti musíte dříve, nežli on téhož učiní vám, a to za použití veškerých dostupných prostředků.

- Ve své duši i mysli válečnické na paměti mějte poslední a základní přikázání mé: Žádná pravidla nejsou dána – musíte zvítězit za každou cenu.

Hodnocení čtenářského deníku Marcinko, Richard - Profesionální válečník 7 – Varianta delta

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. srpen 2008
  3 119×
  1055 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Marcinko, Richard - Profesionální válečník 7 – Varianta delta