Melville, Herman - Písař Bartleby

(překlad a doslov Radoslav Nenadál, ilustrace Jindřich Ulrich, vydal Odeon roku 1990)

-děj: Je polovina 19. století a vypravěč Melvillova příběhu nás vítá v New Yorku, na jedné
z nejproslulejších ulic světa Wall Streetu. Je majitelem menší právnické kanceláře a
seznamuje nás se svými zaměstnanci. V době našeho příběhu se vypravěč rozhodne
přijmout dalšího opisovače. Jednoho dne se však ve dveřích jeho kanceláře objeví Bartleby.
Později Bartlebyho chování začíná majiteli kanceláře způsobovat nečekané problémy a
všechno co potom následuje je podivné až zarážející. Bartleby se nakonec ocitne v blízkém
vězení.

-hlavní myšlenka díla, autorův záměr: Výklad této novely lze pochopit z Melvillova
neúspěchu u čtenářstva, jelikož tohle dílo předběhlo daleko svou dobu a tudíž nenacházelo
odezvu. To zahánělo Melvilla do ústraní. Proto můžeme vidět jedno z prvních vyjádření
pocitu odcizení ve společnosti.
Je to příběh o strachu před komunikací, o deprimujícím pocitu, že lidská slova nedojdou
odezvy a porozumění. K tomuto nás opravňuje Bartlebyho životní styl.
Dalo by se také říci, že je to tragédie neangažovanosti, jelikož v dnešní proorganizované
společnosti není dobře možné zůstat stranou. To má za následek rozklad, zkázu osobnosti.
S tímto také souvisí možnost interpretovat Melvillovo podobenství jako tragédii pasivity.
Hrdina Bartleby je ojedinělý právě svou pasivitou. Odmítá docela běžné každodenní
povinnosti, a proto lze povídku též vykládat jako příběh nechuti zapojit se do společenského
života a přijmout její modely.
V neposlední řadě bych měl zmínit, že je to příběh o umělci, který si tvoří svůj vlastní svět
a do toho běžného světa odmítá vstoupit.
Příběh se také jeví jako symbolické vyprávění o lidské trpělivosti, o soucitu s bližním, jehož
život se vymyká našim běžným představám, a o hluboké toleranci, jakou v nás musí
vzbuzovat smutný lidský úděl.
Určitě bych neměl povídku chápat jako příběh člověka, který cílevědomě neguje společnost,
jež mu nevyhovuje, a volí raději cestu sebedestrukce.

Hodnocení čtenářského deníku Melville, Herman - Písař Bartleby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. září 2007
  3 116×
  302 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Melville, Herman - Písař Bartleby