Musset, Alfred de - Zpověď dítěte svého věku

Autor:Alfred de Musset
Přeložil: Josef Pospíšil – La Confession d‘un enfant du siecle
Žánr: román
Jazyk: spisovný s historismy
Prostředí a doba děje: Děj se odehrává ve Francii, v době po Napoleonově pádu
Téma: Básníkovo vyznání citového života a myšlenkového dramatu. Po Napoleonově pádu vyrůstá mládež, která ničemu nevěří. V díle hledá Musset bezúspěšně lék, který by zkonejšil rozdrásaný cit a trýznivou bolest duchovní.
Kompozice: chronologická
Hlavní postavy:
Octavius de T.– zničený, zoufalý, žárlivý, ale jde za svým cílem; typický romantický hrdina
Brigita Piersonová – laskavá, trpělivá, mírumilovná, přátelská
Jindřich Smith ( přítel Octavia a Brigity); Desgenais (advokát); Larive (sluha); Mercanson (kněz)
Děj: Oktavius zjistí, že jeho milenka je mu nevěrná s jedním z jeho nejdůvěrnějších přátel. Druhý den za ním přichází dprovázen mladým advokátem Desgenaisem a svého soka vyzývá na souboj, v němž je sám postřelen. Desgenais mu po té pomáhá a dává mu mnoho rad, které se týkají jeho milenky. Oktavius se s ní rozchází a zničen začíná žít zhýralým způsobem života. Přes všechno na svou bývalou milenku nemůže zapomenout. Zoufalého Oktavia zastihne zpráva, že jeho otec umírá. Odjíždí tedy na venkov, ale jeho otec je již mrtev. Oktavius zde zůstává a snaží se pomáhat lidem, jako to dělal jeho otec. Jednoho večera potkává krásnou ženu, která rovněž pomáhá lidem – paní Piersonovou. Lidé jí říkali Brigita Růže. Brigita je vdova a žije v domě se svou tetou, která se o ni stará od doby, kdy zemřeli její rodiče. Oktavius se do ní zamiluje, ale ona ho odmítá. Za nějaký čas ale i Brigita přizná svou lásku. Její teta však náhle umírá a Brigita chce odjet. Na Oktaviovo přemluvení ale zůstává. Otavius, ačkoli Brigitu miluje, neustále vyvolává rozepře a často u něj dochází k výbuchům žárlivosti. Brigita je mu však i nadále věrná, jen už se netváří tak nadšeně. Dohodnou se, že spolu odjedou do Paříže a odtud do Švýcarska. V Paříži poznávají pana Smithe, jež se stane jejich přítelem. Kvůli Brigitině nemoci jsou nuceni cestu odložit. Brigita však během té doby ztrácí radost z nastávající cesty. Pan Smith k nim přichází téměř každý večer a Oktavius s ním často nechává Brigitu samotnou. Brigita je stále smutnější a bledší, ale odmítá říct, co ji trápí. Oktavius začíná mít podezření, že pan Smith a Brigita spolu něco mají. Po té co se o své domněnce přesvědčí, se s Brigitou rozchází, přenechává ji panu Smithovi a zůstává sám. Dohodnou se ale, že i nadále budou přáteli. Poté Oktavius odjíždí z Paříže.

Hodnocení čtenářského deníku Musset, Alfred de - Zpověď dítěte svého věku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. září 2007
  4 153×
  401 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Musset, Alfred de - Zpověď dítěte svého věku