Romantismus (světový)

- konec 18. stol.
- východiskem preromantismus (Francie) → náhrada rozumu citem
- převratem fr. revoluce a dobytí Bastily + poprava Ludvíka XVI. (1793) → prosté stavy mají svobodu
- Čechy – vlastenecké cítění → nenávist k Habsburkům

Johann Gottfried Herder
- německý filozof
- student Imanuela Kanta (německý romantismus)
- jeho myšlenky vzbuzují národní hnutí v mnoha státech

charakteristika romantismu:
1. individualita člověka
2. svoboda jedince a národa
3. důležitost národní historie
4. subjektivita člověka
5. rozvoj subjektivně laděné poezie
lyrika – milostná poezie
epika – eposy a balady (základem historie)
- rozvoj povídek a románů (alegorie)
- román ve verších (Evžen Oněgin)
o charakteristika hrdiny – vyvrženci; hrdinové na okraji společnosti; neochota podřizovat se; končí tragicky (sebevražda)
- Rusko – nový typ hrdiny – „zbytečný člověk“ → bohatý unuděný člověk

 

Německý romantismus

- vnitřní roztříštěnost státu → desítky státních útvarů (absolutismus)
- navázání na preromantismus (Schiller, Goethe) – svoboda. Cit
- hudba – R.Wagner (19.stol.) – témata historická (báje, pověsti) - díla – Bludný Holanďan, Valkýra, Mistři pěvci norimberští
- literatura – lyricko-epický žánr - zpěvy; romány v dopisech; hymnus (= oslavná elegická básnická skladba)

Novalis (18.-19.stol.)
(vl.jm. Friedrich von Hardenberg)

- dílo : „Hymny noci“
- autor oslavuje noc
- konfrontace dne (=život) a noci(=smrt; věčnost)
- den je oproti noci reálný – romantici zbožňují tajemno, záhady

Friedrich Hölderlin (18.-19.stol.)
- současník Novalise

- dílo: „Hyperion“
- muž v dopise píše svému příteli o svém životě
- vývojový román – postupně se dovídáme všechno
- filozofické úvahy na téma život

Heinrich Heine (19.stol.)
- syn židovského obchodníka
- studium práv
- nemá podporu v Německu → 30. léta- emigrace do Paříže
- umírá 1856

- dílo: „Kniha písní“
- tématem nešťastná láska
- romantické motivy – moře (nevyzpytatelnost; nezkrotný živel; ohromná síla) láska filozofické myšlenky

Anglický romantismus

- panovník omezován parlamentem → rozvoj obyvatelstva
- pevné utvoření společnosti
- pomoc evr.státům proti absolutismu → romantická literatura
a) lyricko-epická poezie
- touha po osobní a národní svobodě
- hlavním hrdinou poutník → nese poselství svobody
- náměty z antiky
b) próza
- společenský román
- rozsáhlé romány
- historický román

poezie:

George Gordon Byron (zemřel 1824)
- bohatá šlechtická rodina
- vzdal se politické kariéry → podpora národních osvobozeneckých hnutí
- pomoc hlavně Řecku
- 1821-29- řecká snaha o samostatnost – nadvláda Osmanské říše → velká krveprolití
- pluje do Řecka
- 1824 – nakažen tyfem → umírá

- dílo: „Childe-haroldova pouť“
- rozsáhlá skladba - 4 zpěvy
- hl.hrdinou angl.šlechtic; znechucen angl.poměry
- odjíždí na pouť po Evropě
- částečná autobiografie; prvky ze života Shelleyho

- 4 zpěvy:

1. Španělsko a Portugalsko
2. Řecko a Albánie
3. Belgie a Německo
4. Itálie
- romantický motiv – příroda
- oslava Řecka; národní hrdost
- nechuť přijmout konvence → snaha odlišovat se

Percy Bysshe Shelley (zemřel 1822)
- přítel Byrona (považuje ho za svého učitele)
- nespokojenost v Anglii
- odchází do Irska a Portugalska

- dílo: „Odpoutaný Prométheus“
- báje: Prométheus připoután na Kavkaze a každý den mu pták vyklovává játra
- Heraklés ho osvobozuje od božího trestu
- v opusu – vysvobození tajemným duchem a potrastání Jupitera (symbol absolutismu)

Walter Scott (1771-1832)
- píše historické romány
- po otci právník
- romány – Ivanhoe, Puritáni, Železná

- dílo: „Ivanhoe“
- děj – Anglie 12.století – vláda Richarda Lví srdce
- rytířské prostředí

Emily Bronteová (1818-1848)
- společenský román

- dílo: „Na větrné hůrce“
- hrdina Heathcliff – nalezenec; chlapec z ulice
- pan Earnshaw ho nalezl na ulici → nechává si ho; jeho děti Hindley a Katka ho nenávidí
- Earnshawovi umírají; Hindley jede studovat → Katka žije s Heathcliffem na v.h. a má ho ráda
- Hindley se vrací → vykazuje H. z rodiny
- Katka utíká – jde se s H. podívat, kdo žije v Drozdově
- Lintonovi na ně pouští psa → Katka u nich zůstává, páč je nemocná
- Seznámení s Edgarem a Isabelou – Katka zamilovaná do H. i do E.
- bere si Edgara → H. utíká; po letech se vrací – zamiluje se do něj Isabela → bere si jí
- Kateřina nemocná; pomátla se; umírá při narození dcery Katky
- Isabela utekla od H. → mají syna Lintona; I. umírá → H. si bere Lintona
- Katka se do Lintona zamiluje → svatba
- H. umírá → na náhrobku „Heathcliff“

 

Francouzský romantismus
- revoluční změny → 1830, 1848 – proti absolutismu (Buorboni)
- próza- nejvýznamnější společenské romány
- lyricko-epická poezie

Victor Hugo (1802-1885)
- prozaik, dramatik
- studium vojenské školy – royalismus = zastání monarchie
- pair France (=poslanec)
- vláda Napoleona III. → vyhnanství – ostrov Jersei a Guernsey
- návrat po 20 letech – opětná práce politika
- monstrózní pohřeb – národní smutek
epika
- dílo: „Legenda věků“ (3 díly)

lyrika
- angažovaná poezie:
politika; sociální nespravedlnost; boj za národní svobodu (Řecko); proti Napoleonu III.
„Jen ty nám zůstaneš, ó lásko“
- báseň Dítě
- řecká tématika – boj za svobodu
- báseň Vzpomínka na noc ze čtvrtého
- protinapoleonská; kritika režimu a diktatury

próza
- romány: Bídníci (Ubožáci) – Les Miserables; Chrám Matky Boží v Paříži; Devadesáttři; Muž, který se směje

- dílo: „Devadesáttři“
- 1796-popraven král Ludvík XVI.
- vzpoura vedená šlechtou (proti změnám) + celá Evropa (Anglie) → válka proti Francii

- dílo: „Bídníci“
- 1862 – vydání
- hl.hrdina – Jean Valjean – žebrák, zloděj; ve vězení za krádež chleba
- práce v kamenolomu (19 let vězení) → útěk; žebračení
- biskup Myriel – bere si ho k sobě – Jean ukradne příbory, Myriel tvrdí, že ne, Jean není odsouzen → dobrý skutek ho mění
- odchází do malého města → má továrnu a stane se starostou (změna jména)
- pátrá po něm komisař Javert
- Fantina – má nemanželskou dceru → nemá práci; prostituce – konflikt s opilci – Jean si ji bere za schovanku
- Fantina umírá – Jean slíbí postarat se o dceru Cossettu
- soud – nějaký zloděj odsouzen jako Jean → Jean se přizná ke své identitě → prchá s Cossettou
- Cossetta se zamiluje do radikálního studenta Maria
- Cossetta studuje klášterní školu → odchází po studiu (ne jeptiškaJ)
- Jean opět mění jméno – charita → odhalení + pronásledování Javertem
- 1832- nepokoje → boj na barikádě (Jean+Marius) → Marius zraněn; prchají stokami
- Javert zatknut – Jean ho propouští
- potlačení povstání – Javert nemůže zatknout Jeana (mravní převýšení) – sebevražda
- Cossetta si bere Maria a opouští Jeana

- dílo: „Chrám Matky Boží v Paříži“
- hl.hrdina – zvoník Quasimodo
- Frollo (kněz zamilovaný do cikánky Esmeraldy) + Q. unáší E. → zachránce voják Phoebus (zasnoubený), E. se do něj zamiluje
- mezitím – spodina chce oběsit Gringoira – pokud se nenajde žena, co by si ho vzala → E. si ho bere (soucit) – stále miluje Phoeba
- Q. odsouzen za únos E. → ta mu však dává vodu
- Phoebus má schůzku s E. → Froll je sleduje a bodne P. → E. obviněna z čarodějnictví
- koná pokání – Q. ji zachraňuje → azyl chrám Matky Boží
- povstání za E. záchranu → vojenské potlačení
- E. odmítá Frolla → udává ji; E. popravena
- po letech – v chrámu nalezeny 2 kostry v objetí (E.+Q.)

Stendhal (1783-1842)
- vl.jm.- Henry Beyle
- šlechtická rodina
- napoleonův voják – 1814- Watterloo
- odchází do Itálie
- nedá se zařadit k romantismu – realismus; kritika
- romány: Červený a černý; Lucien Leuwen; Kartouza parmská

- dílo: „Červený a černý“
- Julián Sorel – syn majitele pilky → týraný
- chce se stát vojákem – zdrav.potíže
- doporučen starostovi jako vychovatel
- milenec jeho manželky (paní de Renae)
- starosta něco tuší – manželka to popírá
- Julián odchází na kněžský seminář (nevěří v Boha!)
- Pán de la Mole – pomáhá mu – zamiluje se do dcery Matyldy → otěhotní
- ex-milenka píše dopis o tom, jak je Julián vypočítavý, panu de la Mole
- Julián ji postřelí → odsouzen k gilotinou

Alfred de Musset (1810-1857)
- bohatý šlechtic
- milenec George Sandové

- dílo: „Zpověď dítěte svého věku“
- hrdina Oktavius odchází na venkov
- mladá vdova Brigita Piersonová
- zhýčkaný městský muž x rázná samostatná žena
- zamiluje se do ní – zpočátku ho má také ráda, ale jeho láska se stává závislostí
- Brigita ho nechává
- Autobiografie (?)

Americký romantismus
- rozdíl od Evropy
- nezávislý stát; demokracie
- problém – otroctví
§ umělé romantické motivy: princip- tajemno, hororové a detektivní zápletky, zdánlivý rom.nadpřirozený pocit – ale řešení formou rozumu

Edgar Alan Poe (1809-1849)
- narozen v Bostonu-baltimore
- výchova otčíma – Poe s ním nevychází (výstřední chování, problémy) → zápis do armádní školy
- vyloučení ze školy – nemá finance → chudoba
- publikuje detektivní povídky- neúspěch (legendou po smrti)
- alkoholik, narkoman
- manželka Virginie (umírá 1847) → Poe utápí žal v alkoholu
- 1849 – nalezen mrtev s proraženou hlavou na ulici
- poezie

- dílo: „Havran“
- sloka zakončená refrénem
- havran = symbol smrti, zla, ďábla
- spojen odraz života + psych.stavu
- záznam halucinací

- próza
- zakladatel detektivního-hororového žánru; povídek
- tajemno, záhady (logické vysvětlení)
- povídky: Jáma a kyvadlo; Zlatý brouk; Vraždy v ulici Morgue

Ruský romantismus
- 19.stol.- tvrdý absolutismus (Alexandr II., Mikuláš I.)
- samoděržaví- žádná opozice; likvidace odpůrců
- smrt A.II. – opozice mladých důstojníků = děkabristé
- 1825 – povstání potlačeno M.I. → popravy, vyhnanství
- literatura – kritika absolutismu

Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)
- Petrohrad
- šlechtická rodina spřízněná s carem
- zapojen do hnutí děkabristů → pronásledování
- 1820- nucen odejít do vyhnanství na Kavkaz → život v letním sídle – spokojenost
- izolace od politiky – tvůrčí období
- zkoumání historie, přírody …
- manželka Natálie Golčarová
- zastřelen při souboji se švagrem

- poezie
- poem = rozsáhlá básnická skladba (příroda + příběh)
- díla : Kavkazský zajatec; Bachčisurajská fontána; Cikáni
- román ve verších: „Evžen Oněgin“
- zbytečný člověk → odchází na venkov → statkářka Larinová – 2 dcery : Taťána a Olga (+ básník Lenský)
- Taťána se do Oněgina zamiluje – chce ho změnit
- píše mu dopis, vyznává lásku – odmítá jí
- Lenský ho vyzve na souboj → Lenský zabit → O. utíká do zahraničí
- návrat na venkov – T. vdaná (stále ho miluje)
- O. je do ní též zamilován, ale ona ho odmítá a zůstává věrná manželovi

- drama: „Boris Godunov“
- próza
- povídky
- romány: Kapitánská dcerka; Piková dáma

Michail Jurijevič Lermontov (1814-1841)
- přítel Puškina
- Moskva; šlechtická rodina
- výchova babičky
- vyloučen ze studia → gardový poručík (elitní jednotka cara)
- sympatie k děkabristům → vyhnanství na Kavkaz
- umírá při souboji (?)

- poezie
- poémy: Démon; Smrt básníka (kritika poměrů a cara za likvidaci Puškina)

- dílo: „Démon“
- nositel zla, pohrdání a nenávisti, ale zároveň duch svobody a poznání
- vnitřní obrození díky lásce, ale jeho polibek = smrt
- zamilován do kněžny Tamary
- touha po změně → neúspěch

- próza
- zakladatel ruského sociálně-psychologického románu

- dílo: „Hrdina dnešní doby“
- prvky autobiografie; podobnost s Oněginem
- Grigorij Alexandrovič Pečorin = zbytečný člověk
- hledá smysl života
- Bela – zamilovaná, věří v lásku → opouští ji a zraňuje
- umírá při souboji se svým přítelem
- 5 novel – Bela, Tamaň, Komtesa Mary, Fatalista

- drama: „Maškaráda“
- kritika společnosti a „masek“

Polský romantismus
- šlechta – největší moc; panovník slabý → prestiž Polska klesá (30-ti letá válka)
- 1772 – rozdělení mezi Prusko, Rusko, Rakousko
- napoleonské války – opětná polská samostatnost (závislost na Francii)
- po skončení válek – nadvláda P., R. a R.
- tzv. Kongresové Polsko – získává jej Rusko
- národní obrození – protiruské

Adam Mickiewicz (1798-1855)
- rodina advokáta
- protiruské názory → sledován carskou policií
- 1823- deportace na Sibiř → seznámení s děkabristy – utvrzení protiruského postoje
- 1827 – návrat do Polska – domácí vězení
- 1829- povolení vycestovat na západ → polské legie; angažovanost
- 1853-56- Krymská válka – Turecko x Rusko o Černé moře – proti R. Anglie a Francie → naděje pro Polsko
- 1855 – umírá v Konstantinopoli na choleru

- poezie
- národní eposy

- dílo: „Konrád Wallenrod“
- litevský šlechtic → chce se zbavit závislosti
- vstupuje do něm.řádu (křižáci), aby je mohl snáze zničit

- dílo: „Pan Tadeáš“
- synovec majitele statku – nesnášenlivost se sousedy
- zamiluje se do Zošky – dcera souseda (Romeo a Julie)
- bratři Zošky chtějí Tadeáše zabít
- 2 rodiny se semknou proti Rusům → Z.+T. prchají do pruského Polska
- nebezpečí pomíjí → rody se smiřují → svatba

- lyrika: „Dziady“

Julius Slowacki (1809-1849)
- nejvýznamnější dramatik
- dramata s historickou tématikou: „Balladyna“

Maďarský romantismus
- Uhry – habsburská nadvláda
- Nár. obrození
- 1848 – krvavě potlačené povstání

Sándor Petőfy (1823-1849)
- mladý radikál
- strhnut revolucí → vstup do armády
- 1849 – zabit při prohrané bitvě

Hodnocení referátu Romantismus (světový)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 841×
  1769 slov

Komentáře k referátu Romantismus (světový)