Nezval, Vítězslav - Manon Lescaut

1)Vítězslav Nezval se narodil r.1900-představitel poetismu a surrealismu,básník,prozaik a dramatik.Inspiroval se zážitky z dětství,četbou a vlastním malířským a hudebním nadáním.Nazvalův přínos:přední představitel avantgardy(poetismus a surrealismus) i sociální(a socialistické)literatury.Bohatství fantazie,obrazotvornosti,převládající pocit radosti ze života,optimismu.Teoretické stati o moderním umění,překlady.Různorodost tvorby,rozmanitost žánrová,formální.Manon Lescaut napsal za války pro divadlo E.F.Buriana jako poetickou adaptaci románu Abbé Prévosta.Z jeho dalších děl stojí za zmínku Most,Pantomima,Edison,Žena v množném čísle,Pět minut za městem,Historický obraz,Z mého života.Zemřel v 58 letech.

2)Napsal za války.Kouzlo básnického jazyka,lyrické verše v románu.Příběh lásky dvou lidí odehrávající se ve Francii.Přítomnost filosofických prvků.Další zpracování-divadelní hra,předtím napsal Abbé Prévost.

3)Vyprávění jako přímá řeč,v přítomném čase.Vypravěč není.Popsány pouze jednotlivé obrazy a scény pozorovatelem.Zaměření na děj a na dialog postav.

4)Manon Lescaut-mladá,krásná a všemi obdivovaná.I když Des Grieuxe miluje,nechce se vzdát přepychu a šperků,které miluje.Nepomýšlí na budoucnost.
Rytíř Des Grieux-mladý šlechtic,velmi naivní.Před poznáním Manon ochoten zasvětit život církvi.Přesvědčený o Manonině nevinnosti.
Tiberge-kněz,milující Des Grieuxe.Páru pomáhá,protože má Des Grieuxe rád,ale také škodí,protože chce,aby se Des Grieux stal knězem též.
Vedlejší důležité postavy-Pan Duval,muž toužící po Manon,obklopuje ji šperky.Duvalův syn.Slepý žebrák,zpívající o řece Mississippi.

5)Rytíř Des Greux a jeho učitel,kněz Tiberge přijíždí do města Amiensu,kde potkávají krásku Manon,která se má již onu noc stát na přání rodičů jeptiškou.Des Grieux se do ní na první pohled zamiluje,a tak se dohodnou,že spolu v noci utečou do Paříže.Tiberge Des Grieuxovi domlouvá,ale ten je příliš zamilovaný na to,aby zvážil následky svého rozhodnutí.Mezitím Manon dostává od tajemného Duvala náhrdelník.V Paříži se Manon a Duval setkávají.Des Grieux to zjistí a uteče do kláštera.Manon jde Des Grieuxe odprosit a ten jí odpustí.Dohodnou se,že Des Grieux bude Duvalovi představen jako Manonin bratr.Jdou k Duvalovi na večeři,kam přijde i Tiberge,který Des Grieuxe odhalí.Duval slíbí pomstu.Tiberge,chtíc urovnat spor,domluví oběma schůzku s Duvalovým synem.Duval syn pozve Manon na operu,ale zůstávají u Duvala.Manon pošle po Duvalově snoubence Des Grieuxovi dopis,v němž píše,aby se poveselil se snoubenkou místo ní.Ten je rozzlobený,jede k Duvalovi,domluví se se služebnou,aby pozdržela Duvala syna,aby Des Grieux mohl být s Manon o samotě.Přátelé služebné Duvala syna zbijí a ukryjí.Do bytu ml.Duvala vtrhne otec,najde oba a nechá je zatknout.Manon převáží do kolonií v Mississippi jako vězeňkyni a na lodi je též Des Grieux a tajně i Tiberge.Podplatí velitele,aby mohli být milenci spolu.Manon má být provdána za Syneleta,syna velitele lodi.Ale křehká Manon,zesláblá cestou a špatným zacházením,umírá.Pocit neukončenosti děje:neví se,co se pak stalo s Des Grieuxem.Členění na jednotlivé obrazy,které jsou rozděleny na scény.Chronologické vyprávění.Vyprávění rozvláčné.
6)Prostor reálný,omezenost:vždy jen určitý obraz,ve kterém se odehrávají různé scény.

7)Čas jde chronologicky po sobě.

8)Jazyk díla:spisovnost,archaičnost,využití:výstavba vět.Básnické prostředky:přirovnání,hyperbola,anafora,epizeuxis,epanastrofa,metafora.

9)Symbol národní nezdolnosti,úspěch autora velký,volba názvu knihy-podle hlavní hrdinky.Na čtenáře působí bohatý děj,způsob komunikace postav(jazyk díla),nejsou působivé scény,ve kterých mluví např.Manon a Des Grieux-pořád dokola mluví o své lásce.

10)Kniha má možná zajímavý děj a někomu se líbí,ale mně přišla nudná a do jejího čtení jsem se vysloveně nutila.Ale myslím,že to za přečtení stálo,abych,když se řekne Manon Lescaut,věděla o čem je řeč.Ukázka:Pierre,Pierre
Ještě košík
Ještě jeden košíček
Ten malovaný
S uchem
Jsou tam mé...
A mé...
A mé...
Pierre!
Tato ukázka zdůrazňuje Manoninu roztomilost a nevinnost,kvůli které ji Des Grieux tak miluje.
11)Vydání šestnácté.Vydal a vytiskl roku 1948 Melantrich v Praze.Prameny-internetové stránky o autorovi.

Hodnocení čtenářského deníku Nezval, Vítězslav - Manon Lescaut

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červen 2008
  13 041×
  680 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Nezval, Vítězslav - Manon Lescaut

Prdík
Peckaa!