Olbracht, Ivan - Biblické příběhy

O stvoření světa a člověka

Stručný obsah: Tato povídka popisuje sedm dní, ve kterých Bůh postupně tvoří svět.

První den stvořil Bůh nebe a zemi. A protože byla pustá a prázdná řekl: "Budiž světlo!" oddělil světlo ode tmy a nazval světlo dnem, tmu nocí.

Druhý den vytvořil oblohu, aby oddělovala vodu a zemi.

Třetí den shromáždil všechnu vodu v jedno místo. Suché místo nazval zemí, na které měla tráva růst, vodu pojmenoval mořem.

Čtvrtý den stvořil slunce pro den a měsíc s hvězdami pro noc.

Pátý den udělal ve vodě, na souši i ve vzduchu živé tvory.

Šestý den vytvořil živé tvory různého druhu a člověka, muže se ženou, kteří vypadali jako on. Požehnal jim a řekl: "Rozmnožujte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským i nad všemi živočichy hýbajícími se na zemi."

Sedmý den viděl, že vše co stvořil je dobré, požehnal tomuto dni, posvětil ho a odpočíval.

Hlavní postavy: Bůh

Adam a Eva

Stručný obsah: Bůh vytvořil člověka z hlíny a pojmenoval ho Adam. Stvořil pro něj zahradu Eden. Uprostřed ní stály dva stromy. Strom života a strom vědění. Bůh rozkázal Adamovi: "Ze všech rajských stromů jíst smíš, ale ze stromu vědění nejez, jedl bys z něho, zemřel bys!"
Adam byl sám a Bůh mu z jeho žebra vytvořil ženu Evu.

V zahradě byl i lstivý had, který svou lstivostí přiměl Evu k tomu, aby snědla jablko ze zakázaného stromu. Eva přinesla jablka i Adamovi a ten je také jedl. Po snězení jablk zjistili, že sou nazí. Zakryli se tedy fíkovými listy.

Bůh, když se dozvěděl, že Adam s Evou jedli ze stromu vědění, vyhnal je z ráje.

Hlavní postavy: Bůh, Adam, Eva

Vražda Kainova

Stručný obsah: Adam s Evou obdělávali půdu, jak Bůh rozkázal. Měli dva syny, starší byl Kain, mladší Ábel. Jako dospělí byli Kain oráčem a Ábel pastýřem ovcí. Ábel byl spravedlivý, ale Kain nedobrý.

Vystavěli z kamenů oltář a obětovali Hospodinovi to, co se jim urodilo. Kain Ábelovi záviděl, protože Hospodinovi se zalíbila oběť Ábelova. Jednou šli bratři spolu do polí a tam Kain Ábela zabil. Bůh rozkázal Kainovi:,,Zem, kterou budeš obdělávat ti plody nevydá. Budeš tulákem a poběhlíkem.“ Nikdo nesměl Kaina zabít. Kain teď bydlel v zemi Nód.

Hlavní postavy: Bůh, Adam, Eva, Kain, Ábel

O potopě světa

Stručný obsah: Adamovi se narodil jiný syn, Set. Adam žil 930 let a jeho synové a dcery obdělávali půdu, pásli stáda a rozmnožovali se.Set měl syny a jedním z nich byl Lámech, který zplodil syna. Jmenoval se Noe.

Mezi lidmi vzrůstala pýcha, zlost a prut bezbožnosti. Hospodin litoval toho, že vytvořil člověka a řekl: "Vyhladím ze země vše od člověka až do zvířete, do plaza, až i do ptactva nebeského, neboť líto je mi jest, že jsme je učinil.“

Jen Noe našel u Boha smilování. Bůh mu nařídil vystavět si koráb z dříví. Do něj vzít rodinu a živočichy, z každého druhu samce a samici.

Na zem pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Umřelo vše živé co nebylo v korábu. Voda zůstala na zemi 150 dní. Klesala tři měsíce. Koráb zůstal na hoře Araratu. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, vypustil holubici. Když nenašla místo k odpočinutí, vrátila se zpět k Noemu. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici. Vrátila se navečer a v zobáčku držela olivový list. Tak poznal Noe, že vody opadly.

Noe vyšel se svou rodinou z korábu. A Bůh jim požehnal.

Hlavní postavy: Noe, jeho rodina, Bůh, zvířata

Stavění věže a zmatení jazyků

Stručný obsah: Noovi synové a jejich potomci se rozprostřeli po celé zemi. Byl jeden jazyk. Když šli pastevci k východu, našli dobré pastviny a usídlili se tam. Za čas si řekli: "Vystavme si město a věž, jejíž vrcholek by dosahoval k nebi. Tak se staneme slavní.“ Bohu se jejich pýcha nelíbila a řekl: "Nedají se odvrátit od toho, co si umínili! Ale zmatu jejich jazyky, aby jeden řeči druhého nerozuměli."

Když tak udělal, nikdo nerozuměl tomu druhému co říká. Museli nechat stavění a Bůh je jako národy různých jazyků rozptýlil po celé zemi.

Hlavní postavy: Bůh, Noovi potomci

Jazyk: Jazyk se tu používá spíše spisovný knižní. Příklad:
"Stalo se po sedmi dnech, že na zemi přišla zátopa."
"Musili nechati stavění a Hospodin je jako národy různých jazyků rozptýlil po vší zemi."

Hlavní myšlenka: Vznik země a její dějiny, pod vedením Boha.

Vlastní hodnocení: Pozastavila sem se nad tím, že Adam a Eva byli první lidé. A jejich synové si našli manželky, ale kde je našli? By to museli být jejich sestry. Z toho vyplývá, že jejich děti by byli postižení a tím pádem celé lidstvo.

Hodnocení čtenářského deníku Olbracht, Ivan - Biblické příběhy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. březen 2008
  37 659×
  784 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Olbracht, Ivan - Biblické příběhy

Kočíiiiiiiii
Nejsou tu všechny příběhy jinak super
lara
Četla jsem to celé a tak nebo tak tak jsem z doboručené čedby dostala za 5
cdcfc
debilní blbický pribehy :cold:
Giga
Nejsou tu všechny!
Anonym
K tomu konci s tím že celé lidstvo je postižené by se dal vysvětlit tak že Adam s Evou byli normální a ty i já jsme postižení. Koho bereme dnes jako postiženého je extra postižený.
Manželka
Je blbý že to je krátký, ale jako čtenářák to stačí
kokokodáák
Ale že by mě to nějak bavilo?... jdu hrát hry, to je lepší
kokokodáák
Mě neva že tu nejsou všechny, pomohlo mi to taky
ŽanéTT
Nejsou tu všechny!
ŽanéTT
Něco mi tu chybí!!!
Nikisek Bacvina007(zavináč)seznam.cz
jo biblicke pribehy..:)
lada
ani odstavce newim kde sou
lada ladikkolecka(zavináč)seznam.cz
proč tu neni ilustrátor jako ????
zjgjik
Proč tady nejsou všechny???
johanka kolarova
biblicke ribehy hruza.
blabla
no jo, ale není tech etap na popsani nahodou 15. a né 5. ? :D