Olbracht, Ivan - Biblické příběhy ze Starého zákona

Autor:Ivan Olbracht -narozen 6.1. 1882 v Semilech, pravé jméno Kamil Zeman
Biblické příběhy ze Starého zákona

Obsah: autor popisuje biblické příběhy pojednávající o vzniku země, prvních lidí, potopě světa, babylónské věži, životě Mojžíše a králi Šalamounovi.

Hlavní postavy: Bůh-stvořitel světa, lidí a pán všeho živého

Adam-první člověk, žijící v ráji

Eva-první žena. Život v ráji se změnil jakmile Adam a Eva snědli zakázaný plod. Poznali, že jsou nazí a začali se stydět. Polekali se a ukryli se před Bohem. Pro svou neposlušnost museli zahradu Eden opustit.

Kain-zabil svého bratra Ábela a bůh ho vyhnal daleko ze země

Noe-na zemi bylo stále více zla. Život se sával stále těžším. Lidé byli zlí a mysleli jen na sebe. Jen jeden člověk byl docela jiný než ostatní. Bůh musel sjednat nápravu. Přikázal Noemovi : postav velkou loď, do ní dej po páru z každého druhu živočichů, samici a samce. Zajisti potravu pro svou rodinu a ostatní živočichy. Noe učinil vše co mu Bůh přikázal. Pak přišla potopa, kterou nikdo nepřežil, jen ti co byli v arše.

Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš, Samuel, David, Šalamoun, Lot,Samson.

Pak Bůh řekl: „ Člověk je teď jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nesmíme dopustit, aby jedl plody stromu života a byl živ na věky.“ Adam a Eva museli zahradu Eden opustit. Bůh jim přikázal, aby obdělávali v potu tváře zemi, ze které byli stvořeni. Bůh postavil na východ od zahrady Eden anděly s plamennými meči, aby střežili cestu ke stromu života.

Můj názor na knihu: celkem se mi líbí, i když něco nechápu jsou tam takové věci jako že Kain odchází se svou ženou a kde ji vzal když byli jen Adam, Eva, mrtvý Ábel??? A taky je tam naznačeno že si brali své sestry, bratry jenže křesťanství nedovoluj incest. Tak tyhle příběhy beru spíš jako pohádku.

Vydal nakladatelství Albatros v Praze 1991 jako svou 8151 publikaci.

Hodnocení čtenářského deníku Olbracht, Ivan - Biblické příběhy ze Starého zákona

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  12 204×
  317 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Olbracht, Ivan - Biblické příběhy ze Starého zákona