Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

1)Vypráví se o Prometheovi, který stvořil člověka a kterému bohyně ALLAS vdechla život. Jednou bohové chtěli aby lidé dávali bohům dary. Prometheus vzal bohy ať si vyberou. Vybrali si býka. Pod býkem našli kosti a špek. Bohové se rozhněvali a vzali lidem oheň. Prometheus oheň bohům uloupil a vrátil zpátky lidem. Za to byl potrestán tím, že byl přikován k hoře Kavkazu . Kde mu každý den orel rval játra z těle. Nakonec ho osvobodil Herakles.

2)Nioba byla jedna z mocných královen Thébských. Měla 7 dcer a 7 synů, muže s kouzelnou lyrou a otce Tantalose.Jednou se šly Thébské ženy modlit k bohyni Léto. Tam je Nioba rozehnala a zakřičela, ať se modlí k ní, že je bohatá a má mnoho dětí narozdíl od Léta. Tu se bohyně Léto rozhněvala a její syn šípy zabil její syny. Žalem se zabil I její muž. Po té Nioba stejně vykřikla, že má více dcer. Tu byly střeleny I její dcery a Nioba žalem I se slzami zkameněla.

3)Tato pověst vypráví o střence Baucidě a stařečku Filemonovi. Oba byli staří dobráci. Jednou se šel Zeus s Hermesem podívat na lidi. Když žádali o noclech, všichni je odmítli až na střečky. Za to nechal řekou zabít všechny domy až na chatrč kde bydleli stařečkové. Jakmile oba stařečkové umřeli stali se z nich stromy.

Hodnocení čtenářského deníku Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. únor 2008
  11 367×
  222 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti

Ještěrka/krokouš
To je velice kvalitní


Už mám asi inspiraci na další zápis.
Penos