Píseň o Cidovi

Píseň o Cidovi je nejznámější španělský hrdinský epos, který vznikl ve 12. století. Má 3730 veršů a skládá se ze tří zpěvů.
Hlavní postavy: Cid Ruy Díaz, Hlavní hrdina, oddaný králi, chrabrý, odvážný, chytrý.
Jimena, jeho žena
doňa Elvíra a Sol, jeho dcery
Minaya Álvar Fáňěz, Cidův bratranec, jeho pravá ruka
Král Alfonso
Carrionští inflanti, Cidovy zeťové a později nepřátelé

Další postavy: biskup Jeroným
Pero Bermúdéz
Muňo Gustioz
Martín Antolínéz
Álvar Alvarez
Álvar Salvadórez
a další

Stručný děj:
První zpěv začíná tím, že Cid je vyhnán svým králem Alfonsem z města Vivaru. Má na to lhůtu devíti dnů. Proto jede nejprve do Burgosu, odkud chce odjet se svými nejlepšími přáteli. Cid měl spoustu peněz, které nechal u svých přátel, Rachela a Vidase, kteří z toho měli zisk. Po devíti dnech odjel Cid se svými věrnými z Burgosu. Po několika dnech se Cid rozhodne dobít město Castejón, kde žijí Maurové. Jeho bratranec Minaya mu poradí dobýt Castejón za pomoci léčky. Také se jim to povede a z této bitvy mají velkou kořist.Po několika dnech opustí Cid dobyté město. Při další cestě Cid dobude další města – Alhamu, Brievisku a Teku. Na několik dní pak zůstává na kopci, aby na něj nikdo nemohl zaútočit a chce dobýt Alcocer. Využije léčky: vyrazí ze svého opevnění, vypadá to tak, že se chce vzdát. Alcocerští na něj vyrazí, jen tak beze zbraní a Cid se svými lidmi je lehce přemůže a dobude město. Zpráva o tom, že Cid je nyní opevněný v Alcoceru se rychle rozšíří a brzy je Alcocer obléhán třemi maurskými králi. Obléhání trvá tři týdny a ve čtvrtém týdnu se Cid rozhodne zaútočit. Útok se vydaří a pobije všechny Maury, kteří ho obléhají. Z této bitvy má Cid velkou kořist a část z ní posílá po Minayovi svému králi Alfonsovi na usmířenou. Král dary přijme a říká, že Cid už není jeho nepřítel. S Minayou zpátky se vrátí spoustu lidí, kteří obdivují Cida. Poté se Cid rozhodne opustit město a vydat se dál. Utká se s hrabětem Ramónem, kterého porazí a opět získá velké bohatství.
Ve druhém zpěvu se Cid rozhodne dobýt Valencii. Po velké bitvě zvítězí a Valencii dobude. I z této bitvy získá Cid velkou kořist a část pošle králi Alfonsovi. Také ho prosí o propuštění své ženy Jimeny a svých dcer do Valencie. Král svoluje a ženu a dcerami propouští. Když se Cid dozvěděl, že král svolil, vyjel svým příbuzným naproti. Po několika dnech, co Jimena byla ve Valencii, začíná obléhat Valencii marocký král se svým vojskem. Cid marockého krále přemůže, pozabíjí spoustu vojáků a zbytek se dá na útěk. Cid zase poslal část kořisti králi. Ten mu slíbil, že se mu jednou hodně odvděčí. Po čase se ukáží carriónští inflanti, kteří mají zájem vzít si Cidovy dcery. Cid předá dcery do vlastnictví krále Alfonsa a ten svoluje svatbu. Cid je rád, že tak bohatě provdal své dcery. Při svatbě král Alfons úplně omilostní Cida.
Třetí zpěv začíná tím, že se ve Valencii dostane lev z klece. Carriónští inflanti se ukáží jako velcí zbabělci a schovají se hodně daleko od lva, zatímco ostatní Cidovi věrní svým vlastním tělem chrání Cida. Ten se však lva vůbec nebojí a lva za hřívu odtáhne do klece. Carriónští inflanti jsou uráženi za zbabělost. Poté vzkázal král Buchar Cidovi, ať v míru opustí Valencii. Cid nesouhlasí a utká se s králem Bucharem. V této bitvě Cid zvítězí a sám zabije krále Buchara. Carriónští bratři jsou opět zbabělí a zase je ostatní uráží. To se jim nelíbí, proto se odhodlají opustit Valencii i se svými ženami. Cid jim dovolí opustit Valencii a odjet zpět do Carriónu, daleko je doprovodí a obdaří je velmi bohatě. Inflanti se na své cestě do Carrionu zastaví v městě Molině, kde žije Cidův přítel, král Abengalbón. Inflanti se tajně domlouvají, že na cestě do Carrionu zanechají někde své ženy, chtějí totiž lepší a bohatší. Jejich tajné domlouvání zaslechne Abengalbón a dá vědět Cidovi, který hned vyrazí za svými dcerami. Carriónští inflanti mezitím zanechají na cestě své ženy a ubičují je. V domnění, že jsou mrtvé, jedou domů do Carrionu. Cid najde své dcery a doveze je zpátky do Valencie. Pak si Cid stěžuje svému králi, jak se zachovali jeho zeťové. Alfons svolá sněm do Toleda, kde chce rozsoudit Cida s carrónskými inflanty. V Toledu vyzývá Cid inflanty na souboj, který se koná za 3 týdny v Carrionu. V souboji tří proti třem Cid zvítězí, zabije oba inflanty. Tím jsou pomstěny jeho dcery.

Mé hodnocení:
Podle mne měla kniha velmi zajímavý děj. Zajímavé byly především části, ve kterých se odehrávala nějaká bitva, nebo části s nějakými dialogy. Kniha byla celkem útlá, tudíž měla rychlý spád děje, který nebyl tak zdlouhavý jako v některých jiných knihách ze stejné doby. Byla sice veršovaná, i přesto se četla poměrně dobře, jazyk byl srozumitelný. Proto se dala číst poměrně rychle, nebylo třeba znovu se zamýšlet nad významem jednotlivých vět.
Celkově se mi kniha líbila a určitě si ještě někdy podobné knihy přečtu.

Hodnocení čtenářského deníku Píseň o Cidovi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. březen 2008
  21 477×
  818 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Píseň o Cidovi

jedi
je tam hodně faktů špatně, hlavně ke konci. Cid nebyl rád, že provdá dcery za ty infanty, udělal to z vůle krále - se tam o nich vyjadřuje jako o namyšlených spratcích nebo tak nějak. Cid své dcery "nezahránil" přímo osobně, ale udělal to jeho synovec Felix, který je doprovázel. Pak Cid v závěrečném souboji vůbec nebojoval, bojovali tam za něho jeho 3 věrní.
Gh0st
vpodstatě je to dobře,ale máš tam toho plno vynechaného npř. jk píše Lucka nebo jméno jeho bratrance je špatně
lucinka LuckaA(zavináč)seznam.cz
V referátu jsou faktické chyby-např. ta truhla byla naplněna jen pískem-nebylo tam zlato atd. ach jo.