Seifert, Jaroslav - Píseň o Viktorce

1) Český básník,prozaik a novinář.Po nedokončených studiích se věnoval žurnalistice a spisovatelství.Významný představitel básnické generace,která vstoupila do literatury ve dvacátých letech 20.století.
První sbírky-nová revoluční poezie(Město v slzách)
Poté poetismus(Slavík zpívá špatně)
Melancholické vzpomínky na dětství a mládí(Jablko z klína)
Reaguje básnicky na ohrožení národa(Vějíř Boženy Němcové)
Po desetileté odmlce kvůli nemoci:nerýmovaný volný verš:
Otázky lidské existence(Odlévání zvonů)
70.léta,navazuje na předešlé sbírky(Morový sloup)
Poeticky laděná vzpomínková kniha(Všechny krásy světa)
V roce 1984 udělena Nobelova cena za literaturu jako jedinému z českých spisovatelů.

2) Píseň o Viktorce-napsána r.1950,jde o lyrickou píseň, představuje Jaroslava Seiferta jako hotového básníka,který má za sebou první úsek s veškerým hledáním a zkoušením.Jeho hlas zklidněl.Píseň o Viktorce se z dnešního pohledu jeví nejenom jako pokračování v autorově virtuózní linii,nýbrž i jeho hledání nové cesty. Přítomnost filosofických prvků.

3) Vyprávění v první osobě (ich forma), hlavně minulém, ale i přítomném čase, vzpomínkové vyprávění, vypravěč pozorovatelem děje. Vševědomost vypravěče o postavách, vyprávění zaměřené na charakteristiku postav.

4) Viktorka - krásná dívka, velice tajemná a zvláštní, velmi trpěla.

5) Členění na jednotlivé povídky. Viktorka je dívka, která ráda tančí a chce být bezstarostá, ale muž,myslivec,chce Viktorku mít, ať chce nebo ne. Viktorka často utíká před jeho pohledem, ale jednou při bouři zůstane venku a zemře. Vyprávění s odbočkami z hlavního děje.

6) Prostor reálný, ale přesto tajemný.

7) Jedná se o vzpomínky.

8) Jazyk díla: filosofie, poetismus, způsob využití - charakteristika postav.
Básnické prostředky:
metafora - Té, která byla raněna
a sežehnuta bleskem krásy.
přirovnání - Prchá mu, prchá jako laň.
personifikace - Noc ustlává už lehounce
podušky z květin, trav a chrastí.
refren - Na něžnou křivku ňader tvých
je těžko hledět bez závrati.
Hráč vroucně housle k tváři zdvih
a pobožně chce na ně hráti.
Je těžko hledět bez závrati
na něžnou křivku ňader tvých.
9) Píseň o Viktorce, podle hlavní hrdinky.
10)Nebylo to špatné, ale ze začátku jsem tomu nerozuměla.Abych pochopila,oč tam jde,musela jsem dílo přečíst třikrát.Líbí se mi,že dílo není dlouhé.UKÁZKA: -Viktorko! Slyším něčí hlas
zavolat v okna Viktorčina.
Špendlíky v zubech,rychle spíná
živůtek v pasu.- Už je čas!
11)Vydal československý spisovatel v Praze roku 1987,souborové vydání první.Prameny:kniha, Malý slovník literárních pojmů a autorů.

Hodnocení čtenářského deníku Seifert, Jaroslav - Píseň o Viktorce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. duben 2008
  14 147×
  389 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Seifert, Jaroslav - Píseň o Viktorce