Shakespeare, Wiliam - Romeo a Julie

Autor:Wiliam Shakespeare
Hlavní postavy:
Romeo- Je mladík dobrosrdečný, štědrý a laskavý k přátelům i ke svému sluhovi a hlavně je velmi zamilovaný do Julie.
Julie- Je velmi mladá, je jí teprve čtrnáct let. Je něžná a také poslušná dcera svých rodičů.
Bratr Vavřinec- Je moudrý svatý muž. Je to kněz, k němu se Romeo i Julie obrací o radu, a on jim obvykle dobrou radu poskytne.

Příběh se odehrává v Městečku Verona. Hlavní postavy jsou z znepřátelených rodů. Romeo patří k Montekům, Julie ke Kapuletům. Setkání příslušníků těchto rodů vědšinou končí hádkou, někdy i rvačkou.
Jednou věhlasný rváč Tybalt z rodu Kapuletů potká Benvolia, bratrance Romea. Toto setkání skončí rvačkou, a teprve biřici je od sebe odtrhnou. V domě Kapuletů se bude konat ples. Romeo je beznadějně zamilován do Rozaliny, která je také na slavnost pozvána . Romeo a Benvolio se rozhodnou, že půjdou v maskách.
Na plese Tybalt Romea pozná a jde to povědět starému Kapuletovi. Ten má ale dobrou náladu a nepřeje si rozruch na plese, a proto si obou Monteků nevšímá. Zatímco Tybalt hovoří se Starým Kapuletem, Romeo horlivě hledá Rozalinu. Místo ní potká krásnou dívku a oba se do sebe zamilují. Romeo zjistí že je to dcera starého Kapuleta. Oba se sejdou venku, Romeo v zahradě, Julie na balkoně. Navzájem si vyznají lásku, a nechají se oddat Romeovým zpovědníkem, bratrem Vavřincem, který je přesvědčen, že sňatek usmíří oba rody.
Opět dojde k šarvátce mezi příslušníky obou rodů, Tybaltem a Mercuriem, Romeovým příbuzným. Tybalt zraní Mercuria a ten zemře. Vzápětí Romeo zabije Tybalta. Romeo je odsouzen k trestu smrti, ale trest je zmírněn na vyhoštění z Verony. Před jeho odjezdem si s Jůlií vzájemně slíbí, že si budou posílat dopisy.
Druhý den brzy ráno navštíví Julii její matka a oznámí jí, že si musí vzít veronského hraběte Parise. Ta odmítá, ale její otec ji chce za každou cenu za Parise provdat. Julie se poradí s bratrem Vavřincem. Ten jí dá lahvičku s trestí, kterou když pozře, bude čtyřicet osm hodin vypadat jako mrtvá.
Bratr Vavřinec pošle dopis Romeovi, aby si přišel pro Julii. Dopis však nedojde ale i přesto se Romeo dozví, že je Julie mrtvá. Koupí si jed a vydá se zpět do Verony. U hrobky, ve které je Julie uložena se potká s Parisem a ten mu chce zabránit, aby hrobku otevřel. Romeo se s ním utká a po chvíli Paris padne na zem mrtev. Romeo otevře hrobku, naposledy Julii políbí a vypije jed. Julie se probere z mdlob a hledá Romea. Když jej spatří mrtvého, probodne se jeho dýkou. Veronský kníže svolá oba rody, a bratr Vavřinec jim vypoví co se stalo. „Bláhoví nepřátelé! Kapulete! Monteku!“ praví kníže. „Hle, jak potrestalo nebe vaši zášť! Skrze lásku zahubilo všechnu vaši radost.“ Kapuletové i Montekové, dojati osudem obou milenců, podají si ruce ke smíření.

Citát: „Ach Romeo, pročpak jsi Romeo? Proč jsi Montek? Zapři otce, zřekni se jména… Nechceš? Tak mi tedy přísahej lásku a já nebudu již Kapuletová.“
Mám na to odpovědět? Řekl si Romeo, ale neodpověděl. Poslouchal, poslouchal a Julie mluvila dál: „Vždyť jenom to tvé jméno je můj nepřítel. Ty vůbec nejsi Montek, tys jen ty, ty sám. Co je to Montek? Ani ruka, ani noha, ani rameno, ani obličej, nic pranic, co patří k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Co je po jméně! To, čemu říkají růže, vonělo by právě tak, i kdyby tomu říkali jinak. A tak Romeo, i kdyby se nejmenoval Romeo, byl by stejně drahocenný a dokonalý. Romeo, svlec to jméno a za ně si vezmi mne!“
Tu se Romeo vymrštil jako střela.
„Beru tě za slovo!“ zvolal. „Nazvi mne svou láskou a budu znova pokřtěn. A už nikdy nechci být Romeo!“

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, Wiliam - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. březen 2008
  7 991×
  612 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, Wiliam - Romeo a Julie