Shakespeare, William - Romeo a Julie

William Shakespeare - * 23.4.1564 ve Stradford-upon-Avon
- † 23.4.1616
- anglický dramatik a básník
- nejvýznamnější představitel ALŽBĚTÍNSKÉHO DIVADLA
- 1588 se usadil v Londýně jako autor her
- od roku 1594 působil jako herec a dramatik
- jeho kariéra skončila návratem do Stradfordu v roce 1613
- díla - 1. Období - 1590-1593
- historické hry: Jindřich VI., Richard III.
- rané komedie: Komedie omylů, Zkrocení zlé ženy,
Dva veronští páni, Marná lásky snaha
- 2. Období - 1594-1600
- romantická tragédie: Romeo a Julie
- historické hry: Richard II., Jindřich IV., JindřichV.
- optimistické komedie: Sen noci svatojánské, Kupec
benátský, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Mnoho
povyku pro nic, Veselé paničky windsorské
- 3. Období - 1601-1608
- tragédie a tragikomedie: Hamlet, Othello, Macbeth,
Král Lear, Troilus a Kressida
- hořké komedie: Dobrý konec všechno spraví,
Půjčka za oplátku
- 4. Období - dramatické romance: Perikles, Cymbelín, Zimní
pohádka, Bouře, Jindřich VIII.
- poezie: soubor 154 sonetů
- hrdinská výpravná skladba: Zneuctění Lukrécie
- lyrickoepická báseň: Venuše a Adonis
- elegie: Fénix a hrdlička

ROMEO A JULIE - 1595
- tragédie o 5 dějstvích
- místo a doba: italské město Verona, 16. Století
- příběh tragické lásky dvou mladých lidí – Romea Monteka a Julie
Kapuletové, nepřátelství, zaujatost a vzájemná nenávist obou rodů
- na slavnosti Kapuletových se Romeo seznámí se 14letou Julií, slíbí si
věrnou lásku (tzv. balkónová scéna), tajně se vezmou v klášteře v cele
mnicha bratra Lorenze (Vavřince), Romeo bojuje s Tybaltem (v
potyčce Tybalt probodne Merkucia, přítele Romeova, a ten ho za to
zabije),Romeo utíká z města do Mantovy, mezitím je připravován
sňatek Julie s hrabětem Parisem, Julie se vzpírá, Lorenzo jí nabízí
uspávací lék, který způsobí zdánlivou dočasnou smrt, vysvětlující
zpráva o Juliině údajné smrti nešťastnou náhodou nedoručena, Romeo
se dozví o Juliině ”smrti”, v rodinné hrobce se otráví, když
Julie procitla a spatřila mrtvého Romea, probodla se dýkou, nad hrobem
milenců uzavírají oba znepřátelené rody smír
- Julie- chytrá statečná, citlivá, krásná, oddaná dívka; boj o právo na
lásku, život a samostatné rozhodování
- Romeo- upřímně milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše
- Montekové x Kapuleti
- Tybalt- Juliin bratranec, rváč
- Merkucio- Romeův přítel, výmluvný a vtipný
- chůva- lidová (klasická) postava

 

Knihu (drama) Romeo a Julie jsem si vybrala z důvodu mé velké lásky k divadlu a Shakespearovým hrám. Jeho hry mají svůj osobitý charakter a nikdy nezklamou. Stejně tak ani Romeo a Julie mě nezklamali a přesto, že jsem je již viděla na prknech, co znamenají svět, neodolala jsem kouzlu této hry a přečetla si ji.

 

JULIE
Bože!
ROMEO
Mluví!
Ó, mluv, anděle skvoucí! Neboť jsi
tam nade mnou, té noci vůkol, slavná
jak nebes okřídlenec užaslým,
zvráceným nazad očím smrtelníků,
již naznak padnouce ho vyhlížejí,
když nad oblaky líně plynoucími
se plaví na modrostech mořem vzduchu.
JULIE
Ach, Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?
Své jméno zapři, odřekni se otce,
anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,
a přestanu být Kapuletová.
ROMEO
Mám ještě poslouchat? Či odpovím?
JULIE
Tvé jméno jenom je můj nepřítel.
Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek.
Copak je po jméně? Co růži zvou,
i zváno jinak vonělo by stejně.
A tak i Romeo, nebýt Romeo zván,
by nebyl o nic méně drahocenný
než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno!

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. duben 2008
  6 984×
  512 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie