Shakespeare, William -Romeo a Julie

Největší anglický dramatik, který výrazně obohatil světové divadlo, významný básník a herec.Narodil se 23. 4. 1564 ve Stratfordu nad Avonou jako syn rukavičkáře.
Roku 1592 byl Shakespeare uznávaným londýnským hercem a dramatikem. Roku 1593 vychází jeho první tištěné dílo, báseň Venuše a Adonis. Roku 1597 se úspěšný herec a spisovatel stává podílníkem divadelní společnosti lorda komořího, jež si staví roku 1599 nové divadlo Globe. Roku 1613 divadlo vyhoří, je sice do roka obnoveno, avšak stárnoucí Shakespeare už pomalu odchází ze scény. Těsně po sňatku své dcery umírá 23. 4. 1616 ve Stratfordu.
Shakespeare psal zejména historické hry, zobrazující krutost politické mašinerie ve státě právě překračujícím práh kapitalistiké společnosti. Kolem roku 1600 vznikají jeho vrcholné tragédie ( Julius Caesar, Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear...) a tzv. "hořké komedie" ( Troilus a Krisida, Konec vše napraví...).
Shakespeare je tvůrcem skvělých realistických typů, objevitelem člověka - nositele lidové moudrosti a humanistické morálky. Jeho dílo se záhy stalo vzácným majetkem všeho lidstva.
HRY: Jindřich Iv., Richard III., Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Romeo a Julie, Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový, Julius Caesar, Hamlet, Othello, Macbeth...

Romeo a Julie

Příběh velké lásky mezi Julií Kapuletovou a Romeem Montekem se odehrává v italském městě Verona v 16. století.
Mezi rody Monteků a Kapuletů vládla odjakživa nenávist.
U Kapuletů se vše připravovalo na večerní ples, kam pozvali nejvznešenější veronskou společnost, a Paris přišel požádat o ruku Julii.
U Monteků bylo pochmurněji. Romeo byl zamilovaný do Rozaliny, a proto byl velice smutný, že ji ztratil Náhle je zastavil mladík, který nesl dopis. Neuměl číst, a proto poprosil Romea, aby mu ho přečetl. Byl to seznam hostů, kteří přijdou na ples Kapuletových. Mezi nimi byla i Rozalina. Romeo se tedy rozhodl, že se na ten ples půjde podívat, aby uviděl Rozalinu. Vzal si masku a šel se na tento ples podívat.
Na plese se mu zalíbila Julie Kapuletová a zamilovali se do sebe. Než však Romeo odešel, Julie mu řekla, že za ním zítra někoho pošle a on po něm vzkáže, kdy a kde se bude konat jejich tajná svatba.
Romeo šel hned domluvit svatbu k mnichu vavřinci.
Ráno poslala Julie svou chůvu k Romeovi. On vzkázal, že se sejdou kolem poledne v cele bratra Vavřince. O tomto tajném sňatku věděl pouze mnich Vavřinec, který je oddal, a Juliina chůva.
Merkucio a Benvolio přišli k Montekovým na oběd. Benvolio vyprávěl Merkuciovi, že Tybalt poslal Romeovi dopis, ve kterém ho asi vyzývá k boji.
Merkucio a Benvolio se vraceli z oběda, a když došli na náměstí, z postraní uličky přicházel Tybalt s několika příbuznými. Tu se objevil Romeo. Došlo k boji mezi Romeem a Tybaltem. Romeovi v boji pomáhal Merkucio. V boji Tybalt probodl Merkucia a Romeo ho za to zabil.
Poté byl Romeo vyhnán z Verony do Mantovy.
Mezi tím otec Julie připravoval svatbu Julie s Parisem. Ona mu však řekla, že si Parise nevezme, že si vezme raději Romea.
Utekla k mnichu Vavřinci, aby jí poradil, co má dělat. On jí nabídl uspávací lék, který způsobí její zdánlivou smrt.
Vavřinec poslal Romeovi dopis, ve kterém vše vysvětluje. Dopis mu však nebyl doručen.
Romeo se dozvěděl od svého sluhy Baltazara o Juliině "smrti" a hned se vydal za ní.
Po cestě si koupil lahvičku s jedem.
Když došel k hrobu Julie, vypil jed.
Jakmile se Julie probudila a uviděla vedle sebe mrtvého Romea s lahvičkou od jedu v ruce, nejprve ho políbila, a pak si probodla srdce dýkou.
Nad jejich hrobem pak oba otcové uzavřeli smír.

Hlavní postavy: Romeo, Julie, chůva, Vavřinec, Tybalt, Benvolio, Merkucio

VLASTNÍ NÁZOR:Tato kniha se mi líbila. Dobře se mi četla a líbily se mi ilustrace.

 

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William -Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2007
  4 935×
  606 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William -Romeo a Julie