Shakespeare William-Romeo a Julie

Mezi rody Monteků a Kapuletů vládla odjakživa nenávist.

U Kapuletů se vše připravovalo na večerní ples, kam pozvali nejvznešenější veronskou společnost, a Paris přišel požádat o ruku Julii.

U Monteků bylo pochmurněji. Romeo byl zamilovaný do Rozaliny, a proto byl velice smutný, že ji ztratil Náhle je zastavil mladík, který nesl dopis. Neuměl číst, a proto poprosil Romea, aby mu ho přečetl. Byl to seznam hostů, kteří přijdou na ples Kapuletových. Mezi nimi byla i Rozalina. Romeo se tedy rozhodl, že se na ten ples půjde podívat, aby uviděl Rozalinu. Vzal si masku a šel se na tento ples podívat.

Na plese se mu zalíbila Julie Kapuletová a zamilovali se do sebe. Než však Romeo odešel, Julie mu řekla, že za ním zítra někoho pošle a on po něm vzkáže, kdy a kde se bude konat jejich tajná svatba.

Romeo šel hned domluvit svatbu k mnichu vavřinci.

Ráno poslala Julie svou chůvu k Romeovi. On vzkázal, že se sejdou kolem poledne v cele bratra Vavřince. O tomto tajném sňatku věděl pouze mnich Vavřinec, který je oddal, a Juliina chůva.

Merkucio a Benvolio přišli k Montekovým na oběd. Benvolio vyprávěl Merkuciovi, že Tybalt poslal Romeovi dopis, ve kterém ho asi vyzývá k boji.

Merkucio a Benvolio se vraceli z oběda, a když došli na náměstí, z postraní uličky přicházel Tybalt s několika příbuznými. Tu se objevil Romeo. Došlo k boji mezi Romeem a Tybaltem. Romeovi v boji pomáhal Merkucio. V boji Tybalt probodl Merkucia a Romeo ho za to zabil.

Poté byl Romeo vyhnán z Verony do Mantovy.

Mezi tím otec Julie připravoval svatbu Julie s Parisem. Ona mu však řekla, že si Parise nevezme, že si vezme raději Romea.

Utekla k mnichu Vavřinci, aby jí poradil, co má dělat. On jí nabídl uspávací lék, který způsobí její zdánlivou smrt.

Vavřinec poslal Romeovi dopis, ve kterém vše vysvětluje. Dopis mu však nebyl doručen.

Romeo se dozvěděl od svého sluhy Baltazara o Juliině "smrti" a hned se vydal za ní.

Po cestě si koupil lahvičku s jedem.

Když došel k hrobu Julie, vypil jed.

Jakmile se Julie probudila a uviděla vedle sebe mrtvého Romea s lahvičkou od jedu v ruce, nejprve ho políbila, a pak si probodla srdce dýkou.

Nad jejich hrobem pak oba otcové uzavřeli smír.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare William-Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. červenec 2008
  3 431×
  375 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare William-Romeo a Julie