Shakespeare, William - Romeo a Julie

Osnova: 1. Aktuální informace
2. Autor
3. Postavy
4. Děj
5. Úvaha

V posledních dnech jsem dočetl Shakespearovu hru Romeo a Julie.
William Shakespeare se narodil 23.4.1564 a zemřel 23.4.1616.
Dramatik a básník, nejvýznamnější představitel alžbětinského divadla. Narodil se ve Stratfordu, v 18. letech se oženil, roku 1588 se uvádí v Londýně jako autor her, od roku1594 působil jako herec a dramatik skupiny Služebníků lorda Komořího, později v králových službách. Stal se částečným vlastníkem divadla Globe a později i Blackfriars. Jeho kariéra skončila roku 1613 kdy se vrátil do Stratfordu.
Psal komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci Svatojánské, Benátský kupec,Veselé
paničky Windsodorsfské, Komedie plná omylů, Večer tříkrálový), také historické hry (Jindřich VI., Richard III., Julius Caesar),tragédie (Hamlet, Macbett, Král Lear, Othello, Romeo a Julie) a pohádky (Zimní pohádka, Bouře, Perikles)
Ve hře Romeo a Julie vystupují postavy:
Romeo – syn Monteka, odvážný, samostatný sebevědomý
Julie – dcera Kapuletova, citově založená
Paris, otec Lorenzo
Děj se odehrává v italském městě Veroně kde žijí dva znepřátelené rody Kapuletů a Monteků a z mocenských důvodů se střetávají v bitkách.
Romeo se spolu se svými přáteli dostal na ples, který byl pořádaný Kapulety. Zde se poznal s Julií a oba se do sebe zamilují. Rodiče Julie si přejí, aby se provdala za mladého šlechtice Parida, který ji miluje. Ona ho ale nenávidí a chtěla by se provdat za Romea. To také tajně učiní, ale rodiče na ní naléhají, aby se provdala za Parida. Julie svoluje, ale nejdříve jde za otcem Lorenzem, františkánem, aby jí pomohl a zabránil svatbě. Lorenzo jí dá uspávací lék, po kterém bude 42 hodin vypadat jako mrtvá. Julie ho použije v noci a ráno ji chůva nalézá "mrtvou". Rodiče ji pak uloží do hrobky. Místo svatby bude tedy pohřeb.Mezitím Romeo musel opustit město a odchází do Mantovny, neboť zabil Tybalta z rodu Kapuletů. Lorenzo napsal Romeovi vysvětlující dopis, posel ale dorazil k Romeovi pozdě. Romeo se dozví o "mrtvé" Julii. Koupí si jed a vrací se do Verony k hrobce, kde ležela Julie. Tam se setkává s Paridem, kterého při šermování zabil. V hrobce použije jedu a umírá. V tom vchází do hrobky otec Lorenzo a když vidí, co se stalo, chce odvést Julii, která se právě probouzí. Julie odmítá odejít. Ze zoufalství, z lásky k Romeovi, vytáhne Romeovu dýku a probodne se. Za okamžik přicházejí do hrobky otcové obou mladých milenců, Montek a Kapulet. Když vidí, co se stalo, co všechno způsobili, udobří se a dávají postavit na památku Romea a Julie, sochu z ryzího zlata.
"... však věčně bude srdce jímat znova žal Juliin a bolest Romeova."
Shakespeare v této tragédii zdůraznil, že Anglie se již nesmí vrátit do minulosti feudálních rozbrojů, nýbrž že jen pod vládou humanistického panovníka může žít v míru a rozkvětu.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. září 2007
  5 140×
  459 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie