Shakespeare, William - Othello

Shakespeare se narodil ve Stratfordu nad Avonou v rodině řemeslníka a obchodníka. Oženil se v osmnácti letech, ale brzy (kolem r. 1585) od své ženy a dětí odešel hledat štěstí v Londýně u divadla. Upozornil na sebe zprvu jako herec a později jako autor divadla The Globe, jehož byl spolumajitelem. Konec života strávil dramatik v rodném městě. Po rozčarování, které mu přinesla poslední léta v Londýně (v r. 1613 jeho divadlo vyhořelo). Shakespearova významná díla: Richard III., Jindřich IV, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Cymbelín – inspirován Boccacciem.

Hlavním hrdinou této Shakespearovy tragédie o věrnosti a lásce, která se odehrává v Benátkách a později na Kypru, je urozený úředník Othello, voják ve službách Benátské republiky. Othello má dva pomocníky, náměstka Michala Cassiu a pomocníka Jaga.

Jago je chytrý intrikán, který podezřívá Othella z pletek s jeho ženou. Místo náměstka Othella dostane mladý a inteligentní Cassio, Jago se ješte více zatvrdí proti všemu dobrému a tajně začne připravovat plán zkázy.

Othello je benátskou radou jmenován guvernérem na Kypru, aby jej chránil před útoky Turků. Právě ten den se Othello ožení s jedinou dcerou benátského senátora Brabanzia, krásnou Desdemonou. Mladí manželé se nechtějí tak brzy po svatbě rozloučit, proto se tedy Desdemona rozhodne následovat svého muže na Kypr.

Jejich sňatek se nelíbí dalšímu pokrytci, benátskému šlechtici Roderigovi, který je do Desdemony zamilován a je ochoten udělat vše, aby ji získal. Spojí se s Jagem, který se rozhodne vzít jej na Kypr. Othello Jagovi slepě důvěřuje. Svěří mu Desdemonu a okamžitě odplouvá na Kypr. Jago, Desdemona a doprovod jej krátce poté následují

Jago opije Cassia a vyprovokuje střetnutí s Roderigem. Do bitky se přimíchá i bývalý guvernér Kypru Montano, který je Cassiem velmi poraněn. Cassio tím ztrácí Othellovu důvěru, je ze své funkce odvolán a upadá do zoufalství. Poslední naději spatřuje v Desdemoně (díky Jagovým zákeřným radám) a jde ji požádat, aby se za něj u Othella přimluvila. Desdemona to zkouší, Othello zatím váhá. Jago Othellovi vsugerovává myšlenku, že je mu Desdemona nevěrná. Maur tomu odmítá věřit, ale Jago se nedá odbýt a poukazuje na věkový rozdíl mezi manželi a na rozličnou barvu pleti. Othello stále pochybuje, vzpomíná si, že kdysi věnoval Desdemoně krásný šátek, jenž považoval za důkaz lásky, ovšem za předpokladu, že jej nosí stále u sebe. Othello se rozhodne, že se Desdemony na šátek zeptá.Ona jej však den před tím v zamyšlení upustila. Zvedla jej Emilie, Jagova žena a podala jej svému manželovi v domnění, že se vzorek Jagovi líbí a chce si nechat udělat stejný šátek a původní potom vrátí.
Jago však úmyslně upustí šátek v Cassiově domě, a tak se stane, že Othello šátek uvidí v Cassiových rukou. To o všem zcela utvrdí Othella a věří Jagovi každé slovo. Rozhodne se, že oba domnělé milence připraví o život. Jago nabídne mouřenínovi odstranění Cassia (Othello souhlasí). Jago se domluví s Roderigem a společně přepadnou Cassia, když se vrací domů. Roderigo souboj nepřežije(je probodnut Jagem), Cassio vyvázne s těžkým zraněním. Jago jde jakoby náhodou kolem, potká se s vyslanci z Benátek a je nucen Cassiovi pomoci.

Mezitím přichází Othello ke spící Desdemoně a připravuje se na to, že ji zavraždí. Desdemona se vzbudí a snaží se Othella přesvědčit, že je mu věrná, ale Othello je zaslepený žárlivostí. Po chvíli svou ženu zardousí. Mezitím přichází Emilie, aby Othellovi oznámila, že Cassio byl poraněn v souboji. Ještě se ji podaří zahlédnout umírající Desdemonu . Othello se přiznává, že ji zabil kvůli nevěry. Emilie mu dokazuje, že se mýlí a řekne mu pravdu o šátku. Přichází Jago s ostatními a když se dozví, že Emilie všechno prozradila, probodne ji a uteče. Stráž ho zakrátko chytí a přivádí zpátky. Othello se u svojí zemřelé ženy probodne. Vladařem na Kypru se stává Cassio. Jago je odveden do vězení, kde čeká na neodvratný trest.
Tato tragédie pojednává o klasickém boji dobra a zla.

Umělecké a kompoziční prostředky:1) jazyk – blankvers
2) forma – rozpor
3) stavba díla – charakteristika Othella (kultivovanost x vášnivá citovost)

Zdroje: Čtenářský deník k lit. v kostce, Othello, Encyklopedie pro mládež - LAROUSSE

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Othello

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2008
  6 379×
  674 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Othello