Shakespeare, William - Othello

Kniha vypráví příběh urozeného mouřenína ve službách Benátské republiky, Othella. Othello se zamiluje do Desdemony, dcery vlivného senátora Barbanzia a tajně se oddají. Barbanzio se nedokáže smířit s tím, že by jeho dcera byla ženou Maura a chce, aby byl Othello potrestán. Pak ale uzná Desdemonino rozhodnutí a ustoupí.Othello je povolán na Cypr, aby jej chránil proti Turkům. Desdemona přijíždí za ním a spolu s ní i Jago, jeho žena Emilie a benátský šlechtic Roderigo. Jago Othella velmi nenávidí už proto že na místo náměstka Othello jmenoval svého dlouholetého přítele Cassia a Jago je nyní jen jeho pobočníkem. Má také podezření (ikdyž nepravdivé), že mu žena byla s Othellem nevěrná. S Roderigem, který miluje Desdemonu se smluvili, že se Othellovi pomstí. Jago vymyslí plán. Opije Cassia vínem a Roderigo ho vyprovokuje k rvačce, při níž je poraněn Montano. Othello musí Cassia sesadit. Cassio chce být znovu jmenován Othellovým náměstkem a proto prosí Desdemonu, aby se za něj přimluvila u svého muže. Jago Othellovi vnukne myšlenku, že je mu jeho žena nevěrná právě s Cassiem. Othello si myslí, že je k němu upřímný a uvěří mu. Desdemona ho v tom ještě podporuje tím, že se Cassiovi snaží pomoci a přimlouvá se za něj u svého muže jak často to jen jde aby mu odpustil a přijmul ho zpět jako svého náměstka. Othello je šílený žárlivostí a stačí mu jen pár chatrných důkazů vymyšlených Jagem k tomu, aby si usmyslil, že se Cassiovi i své ženě musí pomstít. Jago mu slíbí, že se o Cassia postará. Přemluví Roderiga, aby ho zabil. Roderigo ho však jen zmrzačí a Cassio ho zabije. Právě v tu chvíli zardousil Othello v ložnici Desdemonu. Všichni přiběhnou do Othellovi ložnice a chtějí mu povědět o Roderigovi a Cassiovi, když v tom uvidí, co se stalo. Až teď Emilie zjistila, co měl její manžel celou tu dobu v úmyslu. Než však stačila promluvit, Jago ji zabil. Poté se ke všemu přiznal a řekl, že si vše o té nevěře vymyslil. V tu chvíli Othello pochopil, že Desdemona byla nevinná a on ji zabil. Popadl dýku a probodl se.

Probodne se.
LODOVICO Té tečky krvavé!
GRAZIANO Už marno mluvit.
OTHELO Já líbal tě, než jsem tě zabil. Není pro mne, jak zemřít, ne.li v políbení.
Padne na Desdemonu a umře.
CASSIO Bál jsem se toho, ale domníval se, že nemá zbraň. Byl veskrz velkodušný.
LODOVICO Ty spartský pse, než úzkost, hlad i moře lítější nastokrát! Hleď na ty pokosené na tom loži! Tvé dílo je to . Bolí z něho zrak. Zastřete je! Zůstaňte, Graziano, v Maurově domě.Neboť jeho statky jsou vaše teď.- Vám, pane guvernére, teď zbývá soudit toho pekelníka, den určit, místo, trest. Ó, přitužte mu! Sám musím na loď, abych bez prodlení dal vládě zprávu o tom dopuštění. Odejdou všichni.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Othello

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. březen 2008
  5 978×
  465 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Othello