Shakespeare, William - Večer tříkrálový

„Žije-li láska z hudby, hrajte dál“:
Shakespearova sváteční komedie -Večer tříkrálový
aneb cokoli chcete

Večer tříkrálový je komedií o lásce, jejích peripetiích a vítězstvích. Název je odvozen od svátku, který se slavil v Anglii bujně a okázale. Děj se odehrává v Irýrii, kde vládne spravedlivý kníže Orsino. U tamního pobřeží ztroskotá lod´ a přežilo jen několik lidí, mezi nimi i krásná a cílevědomá Vilola a její dvojče - bratr Sebastian, ale oba sourozenci nevědí o tom, že přežil i ten druhý.

Viola se vydává v přestrojení za Cesaria, aby zanesla vzkaz od knížete Orsina. Viola jde se zprávou k hraběnce Olivii, ale ta Orsinovo dvoření odmítá, protože ještě nepřekonala smrt svého bratra. Nakonec však Violu převlečenou za Cesaria příjme, ale odmítá Orsinovy návrhy a zamiluje se do domnělého Cesaria. Orsino je ale neústupný a posílá poselstvo znovu, aby si hraběnku naklonil. Mezitím chystají pánové Tobiáš a Ondřej společně se sluhou Fabiánem, šaškem Festem a komornou Marií, na Olíviině dvoře boudu na puritánského, pyšného a namyšleného správce hraběnčina dvoru Malvolia. Napíšou falešný milostný dopis, ve kterém vyznává hraběnka Malvoliovi svou lásku. Ten okamžitě naletí, protože Mariin rukopis, kterým je dopis napsán, je k nerozeznání od hraběnčina. Viola v převlečení přichází podruhé s prosbou, aby opětovala lásku Orsinovi. Zatím se na hraběnčině dvoře snaží Malvolio, napálený falešným dopisem, zapůsobit na Olívíi takovým způsobem, že ta se obává Malvoliovy posedlosti ďáblem. Sebastianův přítel Antonio zachraňuje Cesaria, protože si myslel že to je samotný Sebastian, který dostal do hádky s Fabianem. Viola se tak dovídá, že její bratr žije. Později potká Fabián na ulici Sebastiana a vyzývá ho na souboj, protože si ho spletl (stejně jako jiní) s Cesariem. Do souboje zasáhne Olívie a pozve Sebastiana, o němž se domnívá, že je to Cesario, k sobě. Ten se do ní zamiluje. Po té, co k hraběnce poslal dvakrát posly, přichází Orsino k Olívii osobně. Olívie odmítá Orsina s tím, že už má s Cesariem uzavřenu zásnubní smlovu. Šokován je Orsino i sama Viola, která je vším kolem zmatena. Když vedle sebe stojí Sebastian a Cesario, všichni jsou překvapeni, jak si jsou mládenci podobni. Casario odhalí svou pravou dívčí tvář. Viola se radostně setkává s bratrem a ten nachází přítele Antonia. Orsino je ohromen a za dobré služby, které dívka vykonala výborně a s dobrým předstíráním, že je hoch, propouští Violu ze služeb a nabízí jí sňatek. Ta souhlasí, protože se do knížete zamilovala hned, jak ho poprvé spatřila, ale nemohla mu to, kvůli mužskému oblečení , které měla na sobě, dát najevo.
Komedie končí přípravou na dvojnásobnou svatbu (Violiinou s Orsinem a Oliviinou se Sebastianem) na Olíviině hradě. Podvedený Malvolio slíbil, že se jednou pomstí.

Večer tříkrálový je komedie proto, že Shakespeare použil motiv dívky převlečené za muže a dvojčata podobná si k nerozeznání. Je zde i satira vůči správci Malvoliovi.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Večer tříkrálový

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červen 2008
  7 436×
  466 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Večer tříkrálový